Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niepłacenie alimentów przez ojca dziecka

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 12.12.2011

Przebywam i pracuję obecnie za granicą. Mam dziecko z poprzedniego związku, ale jego ojciec od kilku miesięcy nie płaci alimentów. Jak je wyegzekwować (mam nakaz sądowy)? Jego zdaniem fakt, że dobrze zarabiam, zwalnia go z obowiązku utrzymywania dziecka. Czy może wnieść na tej podstawie wniosek do sądu o zniesienie alimentów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Powinna Pani rozpocząć od ustalenia adresu zamieszkania ojca dziecka w Polsce. Warto mieć także inne dane: data urodzenia, PESEL, NIP. To wszystko ułatwi Pani i komornikowi działania.

 

Aby ściągnąć przymusowo alimenty, musi Pani złożyć wniosek do komornika i załączyć do niego oryginał wyrok wraz z klauzulą wykonalności. Już go Pani ma, bowiem „tytułowi egzekucyjnemu, zasądzającemu alimenty, sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu. Tytuł wykonawczy doręcza się wówczas wierzycielowi z urzędu”.

 

Stosownie do naszych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego:

 

„Art. 1081. § 1. Jeżeli egzekucja dotyczy alimentów lub renty mającej charakter alimentów, wierzyciel, kierując wniosek o wszczęcie egzekucji, nie ma obowiązku wskazywać sposobu egzekucji, ani majątku dłużnika, z którego ma być prowadzona. W takim wypadku uważa się, że wniosek dotyczy wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Wniosek o wszczęcie egzekucji można zgłosić również do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.

 

§ 2. Komornik ten jest obowiązany zawiadomić o wszczęciu egzekucji komornika sądu ogólnej właściwości dłużnika. Komornik zawiadomiony zażąda przekazania mu sprawy wraz ze ściągniętymi kwotami, jeżeli wskutek dalszych zajęć suma uzyskana ze wszystkich egzekucji nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli. Jeżeli dokonane zostało zajęcie wynagrodzenia za pracę lub wierzytelności, równocześnie z przekazaniem sprawy komornik zawiadamia pracodawcę, dłużnika, względnie wierzyciela zajętej wierzytelności, że dalszych wpłat należy dokonywać komornikowi, któremu sprawę przekazano”.

 

Ma Pani prawo złożenia wniosku do komornika w swoim miejscu zamieszkania lub też w miejscu zamieszkania dłużnika (ojca dziecka).

 

We wniosku musi Pani wskazać, za jaki okres żąda Pani ściągnięcia alimentów oraz że chce Pani, aby komornik ściągał także alimenty bieżące. Trzeba wskazać, jak i gdzie ma komornik przekazywać zaległe alimenty.

 

Jeśli wie Pani, gdzie pracuje ojciec dziecka, to proszę wskazać to komornikowi. Jeżeli ma firmę, należy podać jej nazwę, adres i zażądać zajęcia zwrotów podatku dochodowego oraz podatku VAT.

 

Warto wskazać jako środek egzekucyjny zajęcie rzeczy ruchomych w miejscu zamieszkania dłużnika. 

 

Komornik sam szuka jego majątku, ustala niezębne dane, ale jak je ma, to jest to łatwiejsze. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego:

 

„Art. 1086. § 1. Komornik obowiązany jest z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Jeżeli środki te okażą się bezskuteczne, organy Policji przeprowadzą na wniosek komornika czynności w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika.

 

§ 2. Dochodzenie, o którym mowa w § 1, powinno być przeprowadzone okresowo w odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy.

 

§ 3. Jeżeli w wyniku dochodzenia, o którym mowa w § 1, nie zostaną ustalone dochody dłużnika ani jego majątek, komornik składa wniosek do sądu o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku.

 

§ 4. W razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy komornik z urzędu składa wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych. Wniosek komornika nie podlega opłacie sądowej.

 

§ 5. Bezskuteczność egzekucji nie stanowi podstawy umorzenia postępowania. Przepisu art. 823 nie stosuje się”.

 

Gdyby egzekucja okazała się nieskuteczna, to może Pani udać się do funduszu alimentacyjnego.

 

Fundusz będzie Pani wypłacał alimenty do określonej kwoty (500 zł).

 

W praktyce nikt nie zabroni ojcu dziecka wnieść wniosku do sądu o zniesienie alimentów, ale różnice w dochodach rodziców niezależnie od tego, jak są wielkie, nie stanowią podstawy do uchylenia obowiązku alimentacyjnego jednego z rodziców wobec dziecka.

 

Dziecko musi być wychowywane i utrzymywane, a koszty z tym związane zobowiązani są ponosić obydwoje rodzice, tak długo jak dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać.

 

Argumentując, że matka zarabia więcej i powinna w całości ponosić koszty utrzymania dziecka, ojciec nie ma żadnych szans na to, aby być potraktowanym poważnie w sądzie, a tym bardziej by stanowiło to podstawę uchylenia jego obowiązku alimentacyjnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + IV =

»Podobne materiały

Alimenty – jak nakłonić ojca dziecka do ich płacenia?

Dwa lata temu wytoczyłam ojcu mojego dziecka sprawę o alimenty. Sąd zobowiązał go do zapłacenia zaległych alimentów oraz do płacenia bieżących w wysokości 350 zł miesięcznie. Niestety nie zapłacił. Oddałam sprawę do komornika i przez niego wpływa co miesiąc albo dwa po ok. 100 zł. Obecnie dług alime

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »