Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niepełna dokumentacja budynku zakupionego od firmy państwowej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 29.12.2010

Budynek, w którym działa moja firma, został wybudowany w 1981 r. przez ówczesną państwową firmę. Jej następca prawny sprzedał nam ten budynek, ale nie posiadamy pozwolenia na budowę. W starostwie mają dane od 2004 r., a w urzędzie miasta w archiwum nie ma takiego dokumentu. Jak otrzymać kopię lub duplikat pozwolenia na budowę bez składania nowego wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pierwszą rzeczą, jaką należałoby rozważyć, jest to, czy budynek został wybudowany na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, czy w ogóle został oddany do użytku.

 

Zdaję sobie sprawę, że urząd może nie posiadać samej dokumentacji, ale na pewno ma tzw. dzienniki rejestrujące wpływ dokumentów do urzędu, zawierające numer sprawy, nazwisko inwestora. Być może tym tropem uda się Panu odszukać dokumentację. Jeżeli właściciel budynku jej nie posiadał, drugi egzemplarz znajduje się w urzędzie wydającym zezwolenie na budowę – a jeśli i tam go nie ma, będzie musiał Pan przejść procedurę uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

 

Przepisy ustawy Prawo budowlane nie uzależniają dokonania obowiązków inwestora od tego, czy właścicielem budynku nadal pozostaje osoba, która wybudowała budynek, czy następca. Nabywca nieruchomości, na której znajduje się budynek, odpowiada więc za ewentualną samowolę budowlaną dokonaną przez zbywcę. Kupujący nieruchomość wchodzi we wszystkie uprawnienia, lecz także we wszystkie obowiązki poprzednika. Również udowodnienie stanu faktycznego ciąży na Panu jako na właścicielu nieruchomości.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do obiektów wybudowanych bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę, których realizację zakończono przed 1 stycznia 1995 r., nie stosuje się obecnie obowiązującej ustawy, lecz przepisy Prawa budowlanego z 1974 r.

 

Zgodnie z tą ustawą w przypadku obiektu budowlanego wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę, zakończonej do dnia 31.12.1994 r., lub w przypadku gdy do tego dnia nie wszczęto w stosunku do niego postępowania administracyjnego, organ nadzoru budowlanego może nakazać wykonanie określonych czynności, niezbędnych do doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z przepisami, lub wydać decyzję o rozbiórce danego obiektu. Jeśli w wyniku przeprowadzonego w sprawie przez właściwy organ nadzoru budowlanego postępowania ustalone zostanie, że dany obiekt wybudowany został zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie jego budowy, oraz znajduje się na terenie, który zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym jest przeznaczony pod zabudowę danego rodzaju i nie nałoży w drodze decyzji obowiązku wykonania określonych czynności lub zostaną one wykonane i potwierdzone przez organ nadzoru budowlanego, wówczas wystarczy wystąpić do organu nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

 

Ponadto zdaniem NSA „samowola powstała pod rządami przepisów ustawy – Prawo budowlane z 1974 r. przesądza o konieczności zastosowania do legalizacji samowoli przepisów tej właśnie ustawy, a nakaz wykonania określonych czynności w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie wydany w oparciu o art. 42 ustawy – Prawo budowlane z 1974 r. winien skutkować zastosowaniem trybu i przesłanek ujętych w tym przepisie. Oznacza to, że do udzielenia pozwolenia na użytkowanie w przypadku legalizacji samowoli budowlanej powstałej przed 1995 r., należy stosować art. 42 ustawy – Prawo budowlane z 1974 r.” (a nie art. 55).

 

Do wniosku należy dołączyć inwentaryzację powykonawczą i ekspertyzę techniczną potwierdzającą przydatność obiektu do użytkowania.

 

Niestety, nie ma innych archiwów, w których można byłoby szukać odpisów brakującej dokumentacji. Na podstawie inwentaryzacji budowlanej można odtworzyć dokumentację w postaci projektu odzwierciedlającego obecny stan. Można spróbować zapytać sąsiadów – uczestników procesu budowlanego – czy nie posiadają korespondencji dotyczącej budowy tegoż budynku – być może zostali zawiadomieni, a może nawet zgłaszali sprzeciwy i posiadają np. sygnaturę sprawy.

 

Dodam także, że w żadnym wypadku nowe pozwolenie na budowę nie jest wymagane. Prawo wymaga od Pana jedynie przechowywania dokumentacji dotyczącej budynku.

 

Zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12.03.1993 r., sygn. akt III ARN 2/93, „w sytuacji gdy roboty budowlane zostały wykonane, wydanie pozwolenia na budowę jest bezprzedmiotowe”. W takiej sytuacji organy administracji mają obowiązek rozważenia w pierwszej kolejności, czy nie zachodzą przesłanki do nakazania przymusowej rozbiórki obiektu budowlanego (art. 37 Prawa budowlanego). Jeżeli takie przesłanki nie występują, należy dokonać legalizacji samowoli budowlanej po ewentualnym nakazaniu zmian i przeróbek mających na celu dostosowanie obiektu do wymogów prawa budowlanego (art. 40). Jeżeli obiekt tym wymogom odpowiada, „legalizacja” samowoli następuje poprzez wydanie pozwolenia na użytkowanie tego obiektu. Wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego ma ten skutek, że wcześniej popełnioną samowolę uważa się za niebyłą (por. wyrok NSA z dnia 08.06.1988 r., sygn. akt IV SA 297/88)”.

 

Pozwolenie na użytkowanie było (wg ustawy z 1974 r.) następstwem legalizacji samowoli budowlanej, w związku z czym dopiero stwierdzenie samowoli i nakazanie wykonania robót doprowadzających obiekt budowlany do stanu zgodnego z prawem pociągały za sobą konieczność uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

 

Jeżeli Pański budynek nie był wynikiem samowoli budowlanej, to ma Pan dwie możliwości – albo użytkować budynek bez załatwiania formalności – PINB rzadko interesują się budynkami wybudowanymi przez 1994 rokiem, albo zinwentaryzować budynek i zgłosić jego użytkowanie do PINB.

 

Jeżeli złoży Pan dokumenty – i budynek (inwestycja) będzie zgodny z ówcześnie obowiązującym prawem, nie będzie stanowił zagrożenia dla ludzi, będzie zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego ówcześnie obowiązującego – urząd wyda Panu pozwolenie na użytkowanie. Mimo iż przepisy ustawy z 1974 roku uzależniały wydawanie takiego zezwolenia od istnienia samowoli budowlanej – obecnie urzędy tak załatwiają sprawy – nie pobierając opłat legalizacyjnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + pięć =

»Podobne materiały

Budynek magazynowy na działce bez warunków zabudowy – czy można go rozbudować?

Na mojej działce stoi budynek magazynowy, ale działka nie ma żadnych warunków zabudowy. Co należy zrobić, by móc rozbudować ten budynek? Dodam, że magazyn jest wybudowany na granicy z sąsiadem za jego zgodą.

Budowa domu krok po kroku – niezbędna dokumentacja

Niedawno zakupiłem działkę budowlaną. Chciałbym rozpocząć budowę, ale domyślam się, że muszę najpierw załatwić wszelkie formalności cywilno-prawne związane z tą działką. Dlatego też chciałbym zapytać, jakie muszę złożyć wnioski przed rozpoczęciem budowy i gdzie, w jakich urzędach. Chodzi mi o przeds

Zmiany w planie budowy i niezastosowanie się do nich

Wraz z rodzicami wybudowałem dom, którego pierwszy projekt w metrażu przekraczał limit o kilka metrów. Kazano nam zmienić projekt (zmniejszyć dom). Projekt zmieniono, ale ostateczna wersja domu i tak odpowiada pierwszemu planowi. Ostatnio dowiedziałem się, że grozi nam wysoka kara. Czy to prawda? Co
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »