.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieotrzymanie całości zamówionego towaru - co zrobić?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 21.05.2021 • Zaktualizowane: 21.05.2021

W 2019 r. zakupiłem jako przedsiębiorca materiały budowlane (pustaki), 3/4 towaru zostało dostarczone w 2020 r., natomiast reszta, ze względu na wstrzymane prace budowlane, została odłożona do tego roku. Niestety od 3 miesięcy nie mogę odzyskać reszty towaru. Dostawca (pośrednik) utrzymuje, iż towar dojechał w całości. Jakie kroki prawne mogę podjąć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieotrzymanie całości zamówionego towaru - co zrobić?

Umowa sprzedaży towaru

Zgodnie z treścią art. 535 Kodeksu pracy przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W wyniku zawartej umowy sprzedaży powstają obowiązki stron. Podstawowym obowiązkiem sprzedawcy jest przeniesienie własności rzeczy i jej wydanie. Z tymi obowiązkami korelują obowiązki kupującego w zakresie zapłaty ceny i odebrania rzeczy.

 

Podstawowym obowiązkiem kupującego jest zapłata ceny, tj. ustalonej przez strony sumy pieniężnej, której wysokość ma odpowiadać wartości przedmiotu sprzedaży. Jak wskazano wyżej, z uwagi na wzajemny charakter umowy sprzedaży zapłata ceny powinna nastąpić równocześnie ze spełnieniem świadczenia niepieniężnego. Świadczenie to polega na przeniesieniu własności rzeczy i jej wydaniu. Najczęściej oba te świadczenia spełnione zostaną z chwilą wydania rzeczy, rozumianego szeroko.

Odebranie towaru przez kupującego

Jeżeli nie zastrzeżono inaczej, cena towarów wydanych kupującemu wraz z fakturą przez sprzedawcę staje się wymagalna w dacie ich odbioru (np. uchwała SN z 18.11.1994 r., sygn. akt III CZP 144/94). Drugim obowiązkiem kupującego jest odebranie rzeczy, które w naturalny sposób łączy się z ciążącym na sprzedawcy obowiązkiem wydania rzeczy. Odebranie rzeczy jest zatem nie tylko uprawnieniem, ale również obowiązkiem kupującego. Zgodnie więc z treścią art. 477 § 1 Kodeksu cywilnego w razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać, niezależnie od wykonania zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Wierzyciel może domagać się od dłużnika, który popadł w zwłokę, nie tylko wykonania zobowiązania, ale i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki (niezależnie od tego, czy zobowiązanie zostało ostatecznie, chociaż po terminie, wykonane; przyjęcie przez wierzyciela takiego świadczenia nie może być, samo w sobie, poczytywane jako zrzeczenie się roszczenia odszkodowawczego; por. T. Wiśniewski, w: Gudowski, Komentarz KC 2018, III, cz. 1, art. 477).

 

Roszczenie o naprawienie szkody zatem nie zastępuje roszczenia o wykonanie zobowiązania, lecz dołącza do niego (por. wyrok SA w Katowicach z 20.11.2008 r., sygn. akt I ACa 595/08). Szkoda ta obejmuje stratę i utracony zysk wywołane nieuzyskaniem przez wierzyciela świadczenia w terminie (por. T. Pajor, Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1982, s. 150).

Wezwanie do wydania reszty towaru

Z uwagi na powyższe, jak Pan widzi, sprzedawca, nie dokonując dostarczenia towaru, stał się dla Pana dłużnikiem i może Pan od niego egzekwować wydanie zakupionych przedmiotów. W pierwszej kolejności proponuję więc wysłać wezwanie do wydania towarów pod rygorem skierowania sprawy do sądu. W przypadku braku spełnienia świadczenia we wskazanym przez Pana terminie sprawę należy skierować do sądu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »