.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieobecność w pracy spowodowana chorobą

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 21.06.2012

Pracownik korzysta z 3-miesięcznego świadczenia rehabilitacyjnego. Wkrótce ma się stawić w ZUS w celu wykonania badań i uzyskania kolejnego okresu świadczenia. Czy mogę zwolnić tego pracownika (jeżeli otrzyma świadczenie) z powodu zbyt długiej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadniczo pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem, którego nieobecność w pracy spowodowana jest chorobą. Zakaz ten wynika z art. 41 Kodeksu pracy (w skrócie K.c.), zgodnie z którym „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia”.

 

Można rozwiązać stosunek w tym trybie dopiero wtedy, jeżeli nieobecność w pracy trwa dłużej niż okresy ochronne, o jakich mówi art. 53 K.p. Okresy ochronne, kiedy pracownik jest chory i z tego tytułu nieobecny w pracy, a nie można z nim rozwiązać umowy o pracę w trybie art. 53 K.p., są uzależnione od stażu pracy pracownika.

 

W czasie trwania okresów ochronnych, czyli w czasie trwania nieobecności w pracy spowodowanej chorobą nieprzekraczającą granic czasowych, o jakich mówi art. 53, nie tylko nie można rozwiązać stosunku pracy w trybie art. 53 K.p., ale nie można także zgodnie z art. 41 K.p. wypowiedzieć umowy o pracę, czyli dopiero kiedy pracownik jest zatrudniony poniżej 6 miesięcy, a choroba trwa ponad 3 miesiące, pracodawca może albo wypowiedzieć umowę z uwagi na nadmierną absencję chorobową, albo rozwiązać stosunek pracy w trybie art. 53 K.p. lub nic nie zrobić, jeżeli dalsza choroba pracownika nie przeszkadza i chce go dalej zatrudniać.

 

Okresy ochronne są uzależnione od stażu pracy, ale stażu zakładowego, czyli tyko od zatrudnienia u danego pracodawcy, u którego pracownik jest aktualnie w stosunku pracy i zaczął w ramach tego stosunku pracy chorować. Nie uzgadnia się ogólnego stażu pracy.

 

Mniemam, że pracownik na pierwszy dzień zachorowania ma już co najmniej 6-miesięczny staż zatrudnienia u danego pracodawcy. Wówczas pracownik taki może „bezpiecznie chorować” przez okres pobierania wynagrodzenia, zasiłku i świadczenia rehabilitacyjnego, ale nie dłużej niż 3 miesiące. Wynagrodzenie za pierwsze 33 dni choroby w danym roku kalendarzowym wypłaca pracodawca. Ten okres pobierania wynagrodzenia zgodnie z ustawa zasiłkową wlicza się w ogóle do okresu zasiłkowego, bo po tych 33 dniach ZUS zaczyna wypłacać zasiłek chorobowy. Ten okres zasiłkowy, czyli pobierania wynagrodzenia i zasiłku, wynosi maksymalnie 182 dni, w przypadku gruźlicy 270 dni. Obecnie nie ma już możliwości przedłużenia okresu zasiłkowego, tak jak to było do 2004 r.

 

Okres niezdolności (nieobecności w pracy spowodowanej chorobą) do pracy może być spowodowany różnymi chorobami, byleby ten stan niezdolności spowodowany nawet różnym chorobami trwał przez okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku. Jeżeli natomiast kończy się okres pobierania zasiłku chorobowego, pracownik jest nadal niezdolny do pracy, a rokuje na odzyskanie zdolności po rehabilitacji, może uzyskać świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenie przyznaje się na okres do 1 roku, ale okres ochronny z art. 53 K.p. trwa tylko 3 miesiące, więc jeśli przyznaje świadczenie rehabilitacyjne od razu na rok, to pracodawca po upływie tych 3 miesięcy może rozwiązać stosunek pracy w trybie art. 53 K.p., co znaczy, że skoro pracownik dalej ma świadczenie rehabilitacyjne, to tej zdolności do pracy jeszcze nie odzyskał. A okres ochronny z art. 53 K.p. już się zakończył. Istotne jest to, że zarówno sąd, jak i pracodawca w postępowaniu z roszczeń pracownika w związku z rozwiązaniem stosunku pracy są związani decyzjami organów rentowych o przyznaniu bądź odmowie przyznania bądź pozbawienia pracownika prawa do świadczeń chorobowych. Należy zauważyć, jak brzmi przepis. To nie okres, w którym pracownik ma czy miałby prawo do świadczeń chorobowych, tylko okres, kiedy pracownik pobiera świadczenia chorobowe, a więc kiedy faktycznie decyzją właściwych organów te świadczenia zostały przyznane.

 

Jeżeli zatem pracownik będzie miał przedłużone świadczenie rehabilitacyjne, wówczas w pierwszym dniu nowego świadczenia będzie można rozwiązać z nim stosunek pracy na podstawie art. 53 § 1 pkt b K.p.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »