.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieobecność pracownika

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 22.08.2013

Pracownik wpisał się do książki wyjść i wyszedł z firmy w godzinach pracy. Uczynił to bez uzgodnienia z pracodawcą. Pracownik twierdzi, że musiał wyjść ze względu na pilne i ważne sprawy osobiste. Dodaje także, iż stopień ważności jego spraw osobistych – zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi – nie podlega ocenie pracodawcy. Czy ma rację? Czy nieobecność pracownika jest w takim przypadku usprawiedliwiona?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracownik, o którym Pani mówi, nie ma racji.

 

Przede wszystkim ze stosunku pracy wynika, iż w godzinach wykonywania pracy pracownik pozostaje w stosunku podporządkowania, a tym samym nie może robić, co mu się podoba, bez wiedzy i zgody pracodawcy.

 

Jeśli chodzi o nieobecność pracownika w pracy, to zasady jej usprawiedliwiania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Rozporządzenie jest wydane na podstawie dyspozycji art. 2982 Kodeksu pracy.

 

„Art. 2982. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz zakres przysługujących pracownikom zwolnień od pracy, a także przypadki, w których za czas nieobecności lub zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia”.

 

Zgodnie z § 1 rozporządzenia „przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy”.

 

Prawo rozróżnia więc dwa typy okoliczności usprawiedliwiających nieobecność pracownika, tj. okoliczności przewidziane przepisami prawa (ustaw lub rozporządzeń), które nakładają obowiązek zwolnienia pracownika, oraz okoliczności „wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę”.

 

Jeżeli zatem nieobecność pracownika nie wynika z okoliczności usprawiedliwionych z mocy ustawy, to pracownik musi poinformować o nich pracodawcę, a pracodawca musi wyrazić zgodę na nieobecność, by tę można było uznać za usprawiedliwioną.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl