.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieobecność podczas sprawy rozwodowej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 07.05.2012

Chcę przeprowadzić sprawę rozwodową. Obecnie przebywam za granicą, gdzie pracuję. Czy sąd może przeprowadzić sprawę rozwodową pod moją nieobecność?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprawa o rozwód jest sprawą rozpatrywaną w trybie procesowym. Co do zasady, jest ona przeprowadzana w obecności stron. Obecność ta może być uzasadniona prawidłowym przeprowadzeniem postępowania dowodowego. Należy wskazać, że obecność na sprawie może być także w interesie stron.

 

Przepisy zezwalają na przeprowadzenie sprawy pod nieobecność powoda (rozumiem, że to Pan będzie wnosił pozew).

 

Wniosek o przeprowadzenie rozprawy bez swojej obecności powód może złożyć już w pozwie – stanowi tak treść art. 187 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli bowiem powód wystosował odpowiednie żądanie, sąd uprawniony jest do przeprowadzenia rozprawy także w razie nieobecności powoda bez ujemnych dla niego skutków procesowych.

 

Gdyby jednak takie żądanie do sądu nie wpłynęło, zachodzą przesłanki do fakultatywnego zawieszenia postępowania w myśl art. 177 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten stanowi, iż sąd może zawiesić postępowanie z urzędu w razie niestawiennictwa powoda, gdy powód nie żądał rozpoznania sprawy w jego nieobecności, a pozwany nie zgłosił wniosku o rozpoznanie sprawy.

 

Jednakże w sprawie rozwodowej zasadne jest przesłuchanie stron, chyba że obie strony są zgodne co do treści pozwu, nie ma podstaw, aby kierować sprawę na drogę mediacji, nie ma małoletnich dzieci i nie jest konieczne przeprowadzanie opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego (tj. uzyskanie opinii psychologa).

 

W sprawie rozwodowej może pojawić się wiele okoliczności przemawiających za obecnością stron, w szczególności – przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. Nieobecność na rozprawie, nieustosunkowanie się do wniosków, dowodów czy zeznań strony przeciwnej może mieć dla nieobecnego negatywne skutki.

 

Jeśli przebywa Pan za granicą, może Pan wnioskować o przesłuchanie Pana w ramach pomocy prawnej w miejscu obecnego przebywania. Pana zeznania zostaną przesłane i załączone do akt, co niewątpliwie wydłuży procedurę.

 

Jeżeli natomiast sprawa jest prosta i klarowna oraz nie obawia się Pan negatywnych konsekwencji czy sytuacji, w których żona może postawić Pana w nieciekawym położeniu procesowym bez możliwości obrony – proszę złożyć razem z pozwem wniosek o przeprowadzenie rozprawy bez Pana obecności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »