Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieobecność na zebraniach wspólnoty mieszkaniowej

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 05.03.2014

W budynku, w którym mieszkam, istnieje wspólnota mieszkaniowa. Niestety jeden z jej członków jest notorycznie nieobecny na zebraniach (twierdzi, że pasują mu wyłącznie terminy po godzinie 20, ale mamy podejrzenie, że po prostu chce zablokować działania wspólnoty), wskutek czego nie możemy podjąć żadnej uchwały (wymagana jest jednomyślność). Co możemy zrobić? Dodam, że firma zarządzająca wspólnotą wysyła tej osobie zawiadomienia o zebraniach listem poleconym (bez potwierdzenia odbioru).

 

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (w skrócie: u.w.l.).

 

W pierwszej kolejności należałoby się zastanowić nad tym, czy w opisywanym przez Pana przypadku (notorycznej nieobecności na zebraniach wspólnoty mieszkaniowej) nie zachodzi okoliczność opisana w art. 16 ustawy, zgodnie z którym jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie: K.p.c.) o egzekucji z nieruchomości.

 

Uprawnienie przyznane w art. 16 u.w.l. jest przykładem najdalej idącego uprawnienia wspólnoty mieszkaniowej do ingerowania w prawo własności lokalu.

 

Z uwagi na fakt, że w opisywanym przypadku wymagana jest jednomyślność, zasadne jest zwrócenie uwagi na treść art. 24 ustawy, zgodnie z którym w razie braku zgody wymaganej większości właścicieli lokali, zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, może żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich właścicieli. Sprawę sąd rozpoznaje w postępowaniu nieprocesowym.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Możliwość rozstrzygania na drodze sądowej o kwestiach dotyczących nieruchomości wspólnej ma na celu przede wszystkim zapewnienie prawidłowego zarządu tą nieruchomością (rozumianego także w znaczeniu gospodarczym, jako obowiązek zapewnienia należytego stanu nieruchomości).

 

Firma zarządzająca Państwa wspólnotą mieszkaniową powinna znać treść art. 24 ustawy. Jak podnosi się w literaturze przedmiotu: „w art. 24 u.w.l. zawarte też zostały dyspozycje dla sądu, który rozpatrzyć ma żądanie zarządu (lub zarządcy). Zgodnie z nimi orzekając, sąd ma wziąć pod uwagę cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich właścicieli (całej wspólnoty mieszkaniowej), a sąd rozpatruje sprawę w postępowaniu nieprocesowym” (Ewa Bończak-Kucharczyk, Komentarz do art. 24, art. 25 ustawy o własności lokali, 1 stycznia 2012 r.).

 

Pozew taki można wnieść nie tylko w sprawie uchwał, które pozytywnie rozstrzygają dany problem, ale też np. w takich, które odmawiają zgody na dokonanie jakiejś czynności lub zawierają zakaz (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 6 kwietnia 2011 r., I ACa 103/11, LEX nr 798065).

 

W Państwa sprawie istotny jest ponadto pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 5 października 2006 r. (sygn. akt I CZ 74/06), w którego tezie wskazano, iż „czynności podejmowane przez zarząd, wymienione w art. 22 u.w.l., z natury dotyczą interesu ekonomicznego właścicieli lokali, a nie osobistych praw członków zarządu. Członkowi zarządu nie przysługuje podmiotowe prawo w tym zakresie, ponieważ jego status wynika z sytuacji faktycznej ukształtowanej wolą większości wyrażoną w uchwale. Podejmując działania zaczepne lub obronne dotyczące zmiany w składzie zarządu, członek zarządu lub inny właściciel zmierza do utrzymania lub zmiany dotychczasowego stanu ze względu na kierowanie przez nią sprawami wspólnoty. U podstaw działania leży więc interes ekonomiczny ogółu właścicieli lokali i ten interes, a nie realizacja abstrakcyjnych praw członka wspólnoty określa charakter sprawy o uchylenie, ustalenie nieistnienia lub nieważności uchwały o wykluczeniu jako sprawy o prawa majątkowe”.

 

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest wystąpienie do sądu przez zarządcę wspólnoty z pozwem na mocy art. 24 ustawy celem rozstrzygniecia przez sąd istotnej dla wspólnoty kwestii, np. zmiany sposobu podejmowania uchwał. Zanim jednak taki pozew zostanie skierowany do sądu, w mojej ocenie zasadne jest chociaż raz lub dwa wyznaczenie terminu zebrania członków wspólnoty mieszkaniowej na godz. np. 20:30, w celu umocnienia swojej pozycji przed sądem. Jeżeli mimo wyznaczenia takiego terminu członek wspólnoty byłby nieobecny na zebraniu, nie ulega wątpliwości, iż swoim działaniem zmierza bezpośrednio do „paraliżu” wspólnoty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus I =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Założenie małej wspólnoty mieszkaniowej

W budynku, w którym mieszka siedem rodzin, wykupiono pięć mieszkań na własność. Czy istnieje możliwość niepłacenia czynszu przez tych mieszkańców? Czy konieczne jest założenie małej wspólnoty mieszkaniowej?

Wykluczenie ze wspólnoty mieszkaniowej

Czy można wykluczyć ze wspólnoty mieszkaniowej członka, który stale narusza zasady współżycia społecznego, nie wypełnia obowiązków wskazanych w ustawie o własności lokali, niszczy mienie, wyraża się wulgarnie i sieje postrach wśród sąsiadów? Jakie przesłanki uprawniają do licyt

Statut spółdzielni mieszkaniowej

Mamy własnościowe mieszkanie, które kupiliśmy w 2009 r. na rynku wtórnym. Nie jesteśmy członkami spółdzielni. Czy spółdzielnia może uchwałą zmienić stawkę za podgrzanie wody za okres wsteczny? Kto decyduje o wymianie podzielników ciepła? Chcielibyśmy, aby spółdzielnia przedstawi

Podjęcie uchwały przez wspólnotę mieszkaniową

Jak wymusić na wspólnocie mieszkaniowej podjęcie uchwały o określonej treści? Chciałbym, aby zlikwidowano pęknięcia na elewacji budynku, ponieważ są one przyczyną zagrzybienia ścian w moim mieszkaniu. Wspólnota mnie zbywa, twierdzi, że nie ma pieniędzy, jednakże robi inne remon
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »