Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niemieckie świadczenie rodzinne - Kindergeld

Autor: Grzegorz Gęborek • Opublikowane: 23.04.2014

Pracuję w Niemczech i tu mieszkam. Utrzymuję rodzinę (żonę i dzieci), która mieszka w Polsce. Wystąpiłem o niemieckie świadczenie rodzinne – Kindergeld, ale otrzymałem odpowiedź, że nie mogę go otrzymać, bo to matka musiałaby wnioskować o zasiłek. Czy tak jest faktycznie? Czy mamy szansę na Kindergeld?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wskazuję, że z pouczenia zawartego na stronie drugiej decyzji wynika, iż stanowisko urzędu jest takie, że to Pana małżonka – matka dzieci – jest uprawniona do złożenia wniosku o Kindergeld, czyli niemieckiego świadczenia rodzinnego, na podstawie przepisów BKGG (Bundeskindergeldgesetz z 11.10.1995 r.).

 

W mojej ocenie jest to stanowisko błędne.

 

Słowem wstępu wyjaśnię jeszcze, iż Kindergeld może być przyznany na podstawie właśnie przepisów BKGG albo rozdziału X niemieckiej ustawy o podatku dochodowym (Einkommensteuergesetz – EstG).

 

Pan jako osoba posiadająca miejsce zamieszkania w Niemczech i tam też zatrudniona podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech, zatem w oparciu o § 62 ust. 1 pkt 1 EstG, przysługuje Panu Kindergeld na Pana dzieci i to niezależnie, czy mają one miejsce zamieszkania na terytorium Niemiec.

 

Pańska małżonka, jak zakładam, mieszka razem z dziećmi w Polsce (pozostaje z dziećmi w jednym gospodarstwie domowym) i nie pobiera żadnych świadczeń odpowiadających Kindergeld oraz nie podlega w Niemczech nieograniczonemu ani ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

 

W § 64 ust. 2 zd. 1 EstG ustawodawca niemiecki zawarł normę kolizyjną regulującą kwestię wypłaty Kindergeld przypadku zbiegu roszczeń różnych uprawnionych. Taka sytuacja ma przykładowo miejsce, gdy rodzice nie mieszkają ze sobą, a dziecko mieszka z jednym z rodziców i powstaje problem, komu wypłacić świadczenie. W takim przypadku roszczenie rodzica, z którym dziecko mieszka, ma pierwszeństwo, i jest on uprawniony do złożenia wniosku. Warunkiem jest, aby ten drugi rodzić również był uprawniony na podstawie jednej z powyższych ustaw.

 

Wracając do treści pouczenia na stronie drugiej decyzji i uzasadnienia na stronie pierwszej, to wynika z nich, że urząd błędnie zastosował normę kolizyjną wynikającą z § 64 ust. 2 zd. 1 EstG. Pana małżonka nie jest uprawniona w rozumieniu EstG ani w rozumieniu BKGG (w ogóle nie ma dochodu w Niemczech).

 

Z powyższego wynika, że urząd błędnie zastosował normę kolizyjną, która w przedmiotowej sprawie nie powinna znaleźć zastosowania, gdyż to Pan jest jedynym uprawnionym do odbioru świadczenia. Jest to stosunkowo częsty błąd wynikający z niejednolitej wykładni przepisów.

 

Podobnie rozstrzygnęły w sprawach o zbliżonych stanach faktycznych Finanzgericht w Hamburgu wyrokiem z 13 sierpnia 2012, sygn. Az. 1 K 268/11 (http://openjur.de/u/593509.html ), oraz Finanzgericht Niedersachsen w wyroku z 8 grudnia 2011, sygn. 16 K 291/11.

 

Orzecznictwo sądów niemieckich wskazuje na potrzebę ujednolicenia wykładni.

 

Podsumowując, w Pańskiej sprawie należy złożyć odwołanie od decyzji, wskazując na błędne zastosowanie § 64 ust. 2 zd. 1 EstG. Nadto złożenie wniosku o niemieckie świadczenie rodzinne przez Pana małżonkę nie powinno skutkować wydaniem decyzji pozytywnej, gdyż nie jest ona uprawnioną w rozumieniu BKGG.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus siedem =

»Podobne materiały

Zmiana obywatelstwa na niemieckie, by polepszyć sytuację materialną

Od 15 lat mieszkam w Niemczech, mam jednak polskie obywatelstwo i pobieram rentę z ZUS. Urzędnik niedawno poradził mi, bym zmieniła obywatelstwo na niemieckie i starała się o rentę niemiecką. W Niemczech nigdy jednak nie pracowałam (choć chciałam), otrzymywałam natomiast zasiłek socjalny. W Polsce p

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »