.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieletni przestępcy drogowi – odpowiedzialność za wykroczenie po alkoholu

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 07.07.2011

Mój bratanek z kolegą byli sprawcami kolizji drogowej. Bratanek ma skończone 17 lat (miesiąc przed wypadkiem), alkotest wykazał, że miał 0,6 mg alkoholu w wydychanym powietrzu. Co mu grozi? Jak załagodzić sytuację (może warto wynająć prawnika)? Czy bratanek będzie odpowiadał przed sądem jako dorosły?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią przepisu art. 10 § 1 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.) „na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat”.

 

Pański bratanek ponosi więc pełną odpowiedzialność karną, gdyż jest osobą dorosłą w rozumieniu polskiego prawa karnego. Sąd rodzinny nie ma żadnych kompetencji w tej sprawie, bo sprawca nie jest już i nie był nieletnim w chwili popełnienia czynu zabronionego.

 

W myśl art. 115 § 10 K.k. „młodocianym jest sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat”. Status młodocianego sprawy daje mu możliwość bycia łagodniej potraktowanym przez sąd. W szczególności, wymierzając młodocianemu karę, „sąd kieruje się przede wszystkim tym, aby sprawcę wychować” (art. 54 § 1 K.k.).

 

Zgodnie z brzmieniem art. 115 § 16 K.k. „stan nietrzeźwości w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi, gdy:

 

  1. zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
  2. zawartość alkoholu w 1 dm wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość”.

 

Pański bratanek, będąc w stanie nietrzeźwości (miał 0,6 mg alkoholu w wydychanym powietrzu), prowadził po drodze publicznej pojazd mechaniczny – motorower.

 

Zgodnie z treścią art. 178 a § 1 K.k. „kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2”.

 

Warunkiem uznania pojazdu za mechaniczny jest to, że pojazd ten ma na stałe zamontowany silnik, a nie to, czy pojazd ten jest sprawny technicznie i zdolny do samodzielnego poruszania. W konsekwencji nie można uznać, że jazda bez włączonego silnika pozbawia pojazd przymiotu pojazdu mechanicznego. Z chwilą wyłączenia silnika pojazd nie traci swoich niebezpiecznych właściwości, ponieważ nadal jego masa i zdolność do osiągnięcia znacznej prędkości (w porównaniu z pojazdami niemechanicznymi) jest bardzo duża, tak J. Konecki i J. Misztal – Konecka, glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18.03.2003 r. sygn. akt III KKN 390/01, teza nr 2, publ. PS 2005, Nr 10, poz. 148, LEX Nr 49728/2.

 

W tej sytuacji policja prowadzi dochodzenie w sprawie, które skończy się z pewnością skierowaniem aktu oskarżenia do sądu karnego. Sugeruję Pańskiemu bratankowi skorzystanie z pomocy prawnej adwokata już na etapie toczącego się postępowania przygotowawczego.

 

Niestety, Pański bratanek musi liczyć się z wydaniem wyroku skazującego.

 

Sąd karny ma ponadto możliwość orzeczenia, obok wyżej wymienionych kar, także środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów w wymiarze od roku do lat 10 (art. 39 pkt 3 K.k. w zw. z art. 43 § 1).

 

Zwracam również uwagę na przepis art. 42 K.k. Zgodnie z nim „sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji [a takim jest przestępstwo określone w art. 178a § 1 K.k.], w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji”.

 

Art. 42 § 2 K.k. (nowelizacja tego przepisu weszła w życie z dniem 25 lutego 2011 r.) stanowi, że sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych lub pojazdów określonego rodzaju, jeśli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w § 1 tego przepisu, był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177.

 

Z pewnością adwokat pomoże Pańskiemu krewnemu przejść przez etap postępowania przygotowawczego i sądowego, w tym apelacyjnego, udzielając kompleksowej pomocy prawnej.

 

Niestety, raczej trzeba się liczyć z utratą prawa prowadzenia pojazdów. Oznacza to też, że uprawnień do kierowania samochodem nie można uzyskać w okresie biegu orzeczonego środka karnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton