Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nielegalny pobyt obywatela Ukrainy w Polsce – jak zawrzeć związek małżeński?

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 24.11.2011

Jestem w związku nieformalnym z obywatelem Ukrainy przebywającym w Polsce nielegalnie. Chcielibyśmy zacząć żyć normalnie, bez strachu, z godnością. Język polski mój partner zna bardzo dobrze. W jaki sposób możemy zalegalizować jego pobyt w Polsce? Jeśli nie możemy, to czy jest możliwość legalnego wyjazdu z Polski bez wpisania na listę osób niepożądanych? Jeśli mój partner wyjedzie na Ukrainę i zostanie wpisany na listę osób niepożądanych w Polsce, a my weźmiemy ślub na Ukrainie, to jak długo mogą trwać procedury umożliwiające mu legalny powrót do Polski?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium Polski cudzoziemcy – obywatele Ukrainy, którzy zamierzają przebywać na terytorium Polski, powinni uzyskać wizę lub inne zezwolenie na pobyt. Cudzoziemiec nieposiadający prawa pobytu na terytorium Polski powinien niezwłocznie opuścić to terytorium. W przeciwnym razie naraża się na wydalenie oraz karę grzywny.

 

Jedyną możliwością legalizacji pobytu Pani partnera w chwili obecnej daje art. 53a ust. 2 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach, zgodnie z którym zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony można udzielić cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie, jeżeli wyjątkowa sytuacja osobista wymaga obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Natomiast zgodnie z art. 89 ustawy o cudzoziemcach ewentualnej decyzji o wydaleniu cudzoziemca nie wydaje się, a wydanej nie wykonuje, jeżeli cudzoziemiec jest małżonkiem obywatela polskiego.

 

Najlepszym więc wyjściem byłoby złożenie wniosku legalizacyjnego i jednocześnie w tym czasie zawarcie związku małżeńskiego.

 

Zakładając scenariusz mniej optymistyczny, należy wskazać – zgodnie z art. 131 ustawy – że cudzoziemiec ma możliwość wystąpić o wykreślenie swoich danych z rejestru tylko w jednym wypadku: gdy jego dane znalazły się w wykazie przez pomyłkę. Może wówczas zwrócić się w tej sprawie z wnioskiem do urzędu do spraw cudzoziemców.

 

W innych sytuacjach o wykreślenie danych cudzoziemca może wnioskować jedynie zamknięta grupa instytucji, m.in. komendant policji albo straży granicznej, konsul RP czy wojewoda (listę tych instytucji wymienia art. 129).

 

Natomiast w wykazie nie zamieszcza się danych cudzoziemca małżonka obywatela polskiego oraz przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej małżonka cudzoziemca posiadającego zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Zawarcie związku małżeńskiego na terytorium Ukrainy i jego rejestracja w Polsce powinna spowodować wykreślenie małżonka z listy osób niepożądanych, choć interpretacje w tym zakresie są różne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus 6 =

»Podobne materiały

Przedłużenie wizy z powodu ciąży

Moja narzeczona (nie jest Polką) dostała wizę polską na 30 dni. Nie wystarczy nam tyle czasu na zawarcie związku małżeńskiego, a sprawa jest pilna, bo narzeczona jest w 6. miesiącu ciąży. Czy jest możliwość przedłużenia wizy na pobyt w Polsce na tej podstawie? Co możemy zrobić?

 

Legalizacja ślubu z obywatelem USA i jego prawa po przyjeździe do Polski

Córka wzięła w Stanach ślub z obywatelem USA. Obecnie oboje chcą zamieszkać w Polsce. Czy potrzebna jest legalizacja małżeństwa? Jakie dokumenty są potrzebne, by zawrzeć w Polsce ślub cywilny? Jakie prawa będzie miał w Polsce zięć? Czy musi on starać się (jak to się załatwia?) o wizę pobytową w Pols

 

Ślub z cudzoziemcem (Nepalczykiem) – jakie dokumenty będą potrzebne?

Chciałabym zawrzeć związek małżeński z mężczyzną z Nepalu. Zależy nam na ślubie cywilnym w Polsce. Jakie dokumenty i procedury musimy przejść, żeby wziąć ślub? Narzeczony mieszka w tej chwili w Danii, ma wizę ważną do grudnia 2011.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »