.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Niekorzystna umowa o przeniesienie praw autorskich do dzieła

• Opublikowano: 03-02-2023 • Autor: Kiecana Kamil

W związku z otrzymaniem umowy o współpracę chciałbym zapytać o jeden z jej punktów, który mnie zaniepokoił. Cytuję: „Wykonawca oświadcza, że jego prawa autorskie do wykonanego dzieła są nieograniczone i że przenosi na zamawiającego wszelkie prawa autorskie do tego dzieła, w tym licencje do zdjęć i prawa do wykorzystania dzieła na wszelkich możliwych polach eksploatacji związanych z danym numerem magazynu”. Wobec takiego zapisu w umowie, czy fotografia sprzedana do magazynu na podstawie umowy o dzieło stanie się własnością magazynu i ja z niej już nie będę mógł korzystać? Czyli nie będę mógł jej publikować w innych miejscach, zarówno jako materiał reklamowy, jak i sprzedawać w innych czasopismach? Co powinna zawierać umowa, aby ta sprzedaż nie ograniczała moich praw do dalszego korzystania ze zdjęć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Niekorzystna umowa o przeniesienie praw autorskich do dzieła

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła

Zgodnie z art. 41 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych:

 

„1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:

1) autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy;

2) nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby, chyba że umowa stanowi inaczej.

2. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej »licencją«, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione.

3. Nieważna jest umowa w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości.

4. Umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia.

5. Twórca utworu wykorzystanego lub włączonego do utworu audiowizualnego oraz utworu wchodzącego w skład utworu zbiorowego, po powstaniu nowych sposobów eksploatacji utworów, nie może bez ważnego powodu odmówić udzielenia zezwolenia na korzystanie z tego utworu w ramach utworu audiowizualnego lub utworu zbiorowego na polach eksploatacji nieznanych w chwili zawarcia umowy.”

 

Zapisy umowy odbierające autorowi prawo użytkowania fotografii

Zgodnie z brzmieniem przesłanego nam postanowienia umowy wykonawca przenosi na zamawiającego prawa autorskie do dzieła objętego umową (w tym zakładamy, że fotografia jest rozumiana jako dzieło).

 

Zatem na podstawie takiego zapisy utraci Pan prawa do używania fotografii. Nie będzie Pan już mógł ich publikować w innych miejscach, na przykład jako materiał reklamowy, jak również sprzedawać innym czasopismom. Aby do takiej utraty praw do dzieł nie doszło, należy udzielić zamawiającemu jedynie licencji na ich używanie, a nie przenosić na niego praw autorskich. Tak więc należałoby przeanalizować całą umowę i wprowadzić do niej odpowiednie zmiany, w szczególności co do konkretnych pól eksploatacji Pańskich dzieł.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Kiecana Kamil

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokackich i radcowskich. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, gospodarczym, administracyjnym, finansowym oraz prawie szkolnictwa wyższego. Podejmuje się obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu