Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niejasna przyczyna wypowiedzenia

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 04.11.2009

Dostałam 3-miesięczne wypowiedzenie z pracy po 32 latach w tym samym zakładzie. Przyczyna zwolnienia na piśmie brzmi tak: „reorganizacja pracy oddziałów okręgowych NBP polegająca na standaryzacji czynności w oddziałach okręgowych, skutkująca zmniejszeniem zatrudnienia w Oddziale Okręgowym NBP”. Wiem, że na moje miejsce będzie zatrudniona inna osoba. Nie zgadzam się ze zwolnieniem, ponieważ dotychczas nie otrzymałam żadnej kary, wręcz przeciwnie – otrzymywałam nagrody. Napisano, że mogę wnieść odwołanie do sądu. Czy jest sens? Urodziłam się w 1957 r. (brakują mi więcej niż 4 lata do emerytury). Nie pełniłam też żadnej funkcji, z którą związana jest ochrona zatrudnienia.

Jakub Bonowicz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zasadniczo nie ma ogólnego zakazu wypowiadania umów o pracę na czas nieokreślony, niezależnie od tego, jak długo pracownik pracował w danym zakładzie (wyjątkiem jest art. 39 Kodeksu pracy oraz szczególne przepisy o ochronie zatrudnienia pewnych osób, jednak nie podlega Pani pod oba przepisy). Nie sprzeciwia się też wypowiedzeniu umowy o pracę to, że pracownik np. był wielokrotnie nagradzany, że wzorowo wypełniał swoje obowiązki czy że np. jest w trudnej sytuacji materialnej i osobistej. Wyjątkowo wypowiadanie umów o pracę można uznać za czynność stanowiącą nadużycie prawa, ale powołanie się na ten przepis jest ostatecznością i dużo tu zależy od swobodnego uznania sądu (art. 8 Kodeksu pracy).

 

Pracodawca może więc rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony za wypowiedzeniem. Jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 3 lata, to okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące od końca miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie (chyba że wewnątrzzakładowe przepisy przewidują dłuższy okres) – art. 36 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy. Tak więc długość okresu wypowiedzenia została wskazana prawidłowo.

 

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony Kodeks przewiduje jednakże dodatkowe warunki:

 1. oświadczenie o wypowiedzeniu powinno nastąpić na piśmie (art. 30 § 3 – warunek ten jest zachowany);
 2. powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy (art. 30 § 5), co jest spełnione;
 3. powinna się znaleźć przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy (art. 30 § 4);
 4. ponadto o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy pracodawca ma obowiązek zawiadomić na piśmie reprezentującą pracownika organizację związkową (o ile taka jest), podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Jeśli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia. Stanowisko organizacji związkowej nie jest jednak dla pracodawcy wiążące, nawet jeśli wyrazi ona sprzeciw – pracodawca może podjąć dowolną decyzję (art. 38 § 5).

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Tutaj punktem spornym może być pkt 3 – przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Wokół tego przepisu jest rozbudowane orzecznictwo. Otóż przede wszystkim przyjmuje się, że przyczyna powinna być:

 1. uzasadniona – taka, której zaistnienie uzasadnia sięgnięcie przez pracodawcę do instytucji rozwiązania umowy o pracę;
 2. taka sama jak wskazana w zawiadomieniu organizacji, jeśli pracodawca wcześniej informował zakładową organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia;
 3. prawdziwa;
 4. konkretna.

Przyczyna powinna być więc zgodna z rzeczywistością. Podanie innej przyczyny niż uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę, a więc wskazanie przyczyny nierzeczywistej, jest naruszeniem omawianego przepisu i stanowi podstawę odwołania (SN z 02.09.1998 r., I PKN 271/98, OSNAPiUS 1999/18/577; wyr. SN z 28.07.1999 r., I PKN 175/99, OSNAPiUS 2000/21/787). Nie spełnia również warunków tego przepisu podanie przyczyny niejasnej, nieskonkretyzowanej, zbyt ogólnikowej, fragmentarycznej.

 

Niewykonanie obowiązku podania przez pracodawcę w piśmie wypowiadającym uzasadnionej przyczyny jest naruszeniem przepisów o wypowiadaniu w rozumieniu art. 45 § 1 K.p. (wyr. SN z 19.05.1997 r., I PKN 173/97, OSNAPiUS 1998/8/243).

 

Zatem najskuteczniejszą metodą kwestionowania zasadności wypowiedzenia jest kwestionowanie przyczyny. Pracodawca podał, że przyczyną wypowiedzenia stosunku jest „reorganizacja pracy oddziałów okręgowych NBP polegająca na standaryzacji czynności w oddziałach okręgowych, skutkująca zmniejszeniem zatrudnienia w Oddziale”. Już tutaj można dostrzec, że:

 1. Przyczyna jest dość ogólnikowa (o jaką reorganizację chodzi, na czym polega owa standaryzacja, z czego wynika ewentualna redukcja etatów?).
 2. Czy chodzi o reorganizację czy jedynie zamiar reorganizacji?
 3. Na czym miałoby polegać owo „zmniejszenie zatrudnienia”? Jak Pani pisze, wcale nie chodzi tutaj o zmniejszenie zatrudnienia, bo na Pani miejsce ma zostać zatrudniony ktoś inny. Oczywiście sama redukcja etatów jak najbardziej uzasadnia wypowiedzenie, natomiast przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie nie może być chęć – mówiąc kolokwialnie – „wymiany” pracownika.

 

W ewentualnym postępowaniu sądowym należałoby wezwać pracodawcę do przedłożenia szczegółowej dokumentacji owego planu reorganizacji, z której jednoznacznie wynikałoby, jakie czynności mają być podejmowane i czy rzeczywiście planuje się redukcję zatrudnienia.

 

Art. 44-51 Kodeksu pracy określają prawa pracownika, któremu bezzasadnie wypowiedziano umowę o pracę.

 

Przede wszystkim pracownik ma prawo wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy (art. 44). Jeśli sąd ustali, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, to stosownie do żądania pracownika orzeka:

 1. jeśli nie upłynął jeszcze termin wypowiedzenia – o bezskuteczności wypowiedzenia;
 2. jeśli umowa już uległa rozwiązaniu (tj. minął termin wypowiedzenia):
  1. o przywróceniu do pracy na poprzednich warunkach albo
  2. o odszkodowaniu, jeśli sąd pracy uzna, że uwzględnienie żądania przywrócenia do pracy jest niemożliwe lub niecelowe.

 

Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Pracownikowi, któremu przyznano odszkodowanie, wlicza się do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy odpowiadający okresowi, za który przyznano odszkodowanie.

 

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za 1 miesiąc. Takiemu pracownikowi wlicza się do okresu zatrudnienia czas pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenia.

 

Wniesienie odwołania jest wolne od opłaty (art. 35 ust. 1 ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • X + jeden =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę

W 2009 r. ZUS naliczył mi emeryturę. Chciałem jednak pracować – znalazłem nową posadę, a wypłatę emerytury zawiesiłem. Teraz okazało się, że ze względu na etatyzację jestem w pierwszej kolejności do zwolnienia. Czy fakt, że mam ustalone prawo do emerytury, może być przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »