.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niedozwolone klauzule umowne – co to jest i jak rozpoznać takie niedozwolone klauzule?

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 23.04.2010

Zarzucono mi, że w regulaminie mojej strony WWW, na której sprzedaję kurs odchudzania, znajdują się niedozwolone klauzule umowne. Co to znaczy? Czym są niedozwolone klauzule umowne? Czy mogę prosić o przejrzenie mojego regulaminu, ewentualnie napisanie nowego, tak by usunąć te niedozwolone klauzule umowne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rzeczywiście, Pana regulamin zawiera niedozwolone klauzule umowne. Są to, najprościej mówiąc, przepisy niekorzystne dla konsumenta.

 

Prawo polskie (wzorem unijnego) chroni konsumentów w sposób szczególny jako stronę słabszą i podatną na manipulacje stosunku prawnego. Konsumentem jest zaś – zgodnie z art. 221 K.c. – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

W zasadzie taki towar jak kurs odchudzania praktycznie nigdy nie jest związany z działalnością gospodarczą lub zawodową, zatem nabywca zawsze będzie traktowany jako konsument (chyba że ktoś np. ma klub fitness i kupuje kurs w celu sprawdzenia nowej metody). Oznacza to, że w regulaminie obowiązują następujące reguły:

 

  1. Regulamin musi być sformułowany w sposób jednoznaczny i zrozumiały – postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta (art. 385 § 2 K.c.).
  2. W regulaminie nie powinny ponadto znajdować się wspomniane wcześniej niedozwolone klauzule umowne – są to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (art. 3851 § 1 K.c.). Nieuzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu – w szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta (art. 3851 § 3 K.c.). Listę niedozwolonych klauzul umownych można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (tzw. lista czarna), ponadto część z nich wymienia art. 3853 § 1 K.c. (lista szara). Również inne (niewymienione) klauzule umowne mogą zostać uznane za niedozwolone w drodze postępowania o uznanie postanowień wzorca za niedozwolone (powództwo wytaczane przed Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie). Takie postanowienia są niedozwolone dla konsumenta, ponadto ich stosowanie stanowi praktykę sprzeczną ze zbiorowymi interesami konsumentów, za co Prezes UOKiK może wymierzyć karę do 10% przychodu osiąganego w roku poprzednim.

 

Uwagi do Pana regulaminu:

 

  1. Sformułowanie „Regulamin i Sprostowania” jest całkowicie niezrozumiałe. Nie wiadomo, co ma Pan „sprostować”. W razie sprzeczności wzorca (regulaminu) z umową (oświadczeniem zawartym na stronie, jeśli uznamy je za ofertę Pana kursu odchudzania), decyduje bowiem umowa – tak więc to umowa „prostuje” regulamin, a nie regulamin umowę.
  2. „Prawidłowo wypełniony i dostarczony do Administratora formularz oświadczenia o zwrocie kursu stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty ceny za zwracany kurs, co zostanie wykonane przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o zwrocie, wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych zwrotu” – moim zdaniem takie postanowienie jest niedozwolone. Brak jest wskazania, co to są koszty manipulacyjne i ile one wynoszą.
  3. „Wszelkie zawarte informacje powinny być wykorzystywane w celach rozrywkowych” – to postanowienie jest całkowicie niezrozumiałe.
  4. „Nasze oferty, oraz systemy nie posiadają żadnych zapewnień dla klienta. Klient może schudnąć, ale nie musi. Administrator nie daje na to żadnej gwarancji” – wcześniej pisze Pan zupełnie co innego: że daje Pan gwarancję zwrotu pieniędzy – powoduje to wewnętrzną sprzeczność postanowień regulaminu.
  5. „Administrator wyłącza całkowitą odpowiedzialność za wykorzystanie systemu” – to postanowienie stanowi właśnie niedozwoloną klauzulę umowną (art. 3853 pkt 2 K.c.: „W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umowny są te, które w szczególności wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania”.
  6. „Będąc na tej stronie, zgadzasz się z tym, że nie będziesz nas obarczała/obarczał, jeżeli system nie przyniesie efektu lub doznasz uszczerbku na życiu lub zdrowiu” – również to postanowienie stanowi niedozwoloną klauzulę umowną (art. 3853 pkt 1: „W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umowny są te, które w szczególności wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »