Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niedotrzymanie warunków abolicji w ZUS

Autor: Maciej Podgórski • Opublikowane: 31.07.2017

Skorzystałem z ustawy abolicyjnej dotyczącej umorzenia składek na ZUS. Warunkiem umorzenia była spłata składek niepodlegających umorzeniu w ciągu 12 miesięcy. ZUS rozłożył mi je na raty, spłaciłem je częściowo, ale nie dotrzymałem terminu. ZUS wydał decyzję o odmowie umorzenia należności. Odwołałem się o tej decyzji do sądu, argumentując trudną sytuacją finansową. Jakie mam szanse przed sądem, żeby ZUS uchylił decyzję? Czy można ponownie złożyć wniosek, żeby skorzystać z ustawy abolicyjnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niedotrzymanie warunków abolicji w ZUS

Fot. Fotolia

Co do Pana szans przed sądem nie będę się wypowiadał, nie widząc akt sprawy – gdyż niewykluczone, że ZUS popełnił jakieś błędy formalne w decyzji, które WSA musi wziąć pod uwagę niejako z urzędu – rozpoznając całokształt sprawy administracyjnej. Jeśli zaś chodzi o przepisy prawa materialnego, to zasadniczo ZUS miał rację.

 

Na mocy artykułu 29 ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy. Według przepisu ust. 3 ww. ustawy, jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie ustalonych przez Zakład rat, pozostała kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi na zasadach określonych w ustawie – Ordynacja podatkowa. Umowa o rozłożenie na raty nałożyła na Pana jako dłużnika konkretne obowiązki, do których należało m.in. dokonywanie w terminie i w pełnej wysokości wpłat na poszczególne raty, zgodnie z harmonogramem spłaty zadłużenia. Niedotrzymanie warunków udzielonej ulgi skutkowało natychmiastowym zerwaniem umowy o rozłożenie należności z tytułu składek na raty. Oznacza to, iż należności uprzednio objęte umową stały się natychmiast wymagalne.

 

W przypadku niespełnienia warunków do umorzenia należności na podstawie przepisów ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (tak jak to było w Pana przypadku) Pan jako dłużnik, może kolejny raz zwrócić się z prośbą o umorzenie. Reguluje to przepis artykułu 1 ust. 5 ww. ustawy.

 

W pierwszej kolejności należy wystąpić do ZUS o wydanie decyzji określającej stan zaległości. Jeżeli Zakład wyda taką decyzję i dotyczy ona okresu obejmującego tzw. „abolicję”, czyli okresu od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r., to w następnej kolejności trzeba wystąpić z wnioskiem o umorzenie nieopłaconych składek. Można tego dokonać w terminie 12 miesięcy od uprawomocnienia decyzji określającej stan zaległości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + 0 =

»Podobne materiały

Studia a składki ZUS

Jestem studentem studiów zaocznych. Chcę podjąć pracę na umowę-zlecenie. Kto w takiej sytuacji będzie płacił za mnie składki ZUS?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »