Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niedostatek a alimenty

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 06.02.2008

Artykuł definiuje tzw. „stan niedostatku”Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawową zasadą powstania obowiązku alimentacyjnego jest to, że uprawnionym do alimentów może być tylko ten, kto pozostaje w niedostatku. Ta zasada nie dotyczy jedynie obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać, ale także alimentów od byłego małżonka, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia na rzecz małżonka niewinnego, w sytuacji gdy rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

 

Stan niedostatku jest również podstawą niektórych roszczeń związanych z dziedziczeniem, a także z darowizną.

 

Stan niedostatku nie jest definiowany przez przepisy prawa. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, iż w stanie niedostatku pozostaje osoba, która nie może własnymi siłami samodzielnie zaspokoić swoich usprawiedliwionych, podstawowych potrzeb. Te usprawiedliwione potrzeby to np. potrzeby mieszkaniowe, związane z pożywieniem, a także potrzeby zdrowotne.

 

Przyjmuje się również, że do podstawowych potrzeb należy wliczyć także te związane z edukacją, wypoczynkiem, kulturą, itp. Usprawiedliwione potrzeby zawsze są oceniane indywidualnie i różnią się w odniesieniu do poszczególnych osób.

 

Stan niedostatku nie ogranicza się do wypadku, gdy uprawniony do alimentacji nie ma żadnych środków utrzymania. W stanie niedostatku znajduje się również taka osoba, której sytuacja materialna powoduje, że nie może ona w pełni zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Tak więc, jeżeli dana osoba jest w stanie zaspokoić swoje potrzeby tylko w części, obowiązek alimentacyjny obejmuje pozostałą część.

 

Obowiązek alimentacyjny może powstać tylko wtedy, gdy niedostatek powstał w związku z czynnikiem obiektywnym, niezależnym od woli osoby, która w niego popadła. Obowiązek alimentacyjny nie powstanie wobec osoby, która pozostaje w niedostatku z własnej winy np. nie podejmuje pracy, mimo zdolności do jej podjęcia, lekkomyślnie rezygnuje z pracy, nie ubiega się o świadczenia systemu ubezpieczeń społecznych, mimo zaistnienia przesłanek do ich przyznania.

 

W niedostatku znajduje się również osoba, której usprawiedliwione potrzeby zaspokajane są dobrowolnie przez osoby trzecie, które nie są do tego zobowiązane przepisami prawa. W takiej sytuacji uprawnionemu nadal przysługuje roszczenie o przyznanie alimentów od osób prawnie do tego zobowiązanych. Osoba, która dostarczała środki utrzymania, nie będąc do tego zobowiązana, może żądać zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów od osób zobowiązanych, które jednak z obowiązku tego się nie wywiązały.


Stan prawny obowiązujący na dzień 06.02.2008


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + 3 =

 

»Podobne materiały

Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych

Artykuł omawia zagadnienia związane z zabezpieczeniem roszczeń o alimenty.

 

Alimenty po ostatniej zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tj. po dniu 13 czerwca 2009 r.

W artykule tym omówione zostały ostatnie zmiany przepisów dotyczących świadczeń alimentacyjnych.

 

Obowiązek alimentacyjny względem studiującego dziecka

W artykule omówione zostały zagadnienia związane z obowiązkiem alimentacyjnym rodziców względem studiującego dziecka.

 

Gra, zakład wzajemny, konkurs, licytacja

Artykuł będący wstępem do działu poświęconego grom internetowym definiuje pojęcie gry i wskazuje, czym różni się ona od zakładu, konkursu oraz licytacji, wraz z podaniem przykładów.

 

Zażalenie na klauzulę wykonalności

W artykule omówione zostały okoliczności prawne, które towarzyszą składaniu przez wierzyciela albo dłużnika zażalenia na klauzulę wykonalności oraz procedury złożenia takiego zażalenia.

 

Dobrowolne umorzenie akcji

Umorzenie akcji w spółce akcyjnej może być dokonane za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne), lub bez takiej zgody (umorzenie przymusowe). Niezależnie od sposobu, w jaki zostało dokonane umorzenie akcji, zawsze wymagane jest jednak powzięcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego spółki.

 

Zasady opodatkowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może być opodatkowana na różnych zasadach, w zależności od tego jaki sposób obliczania podatku wybierze.

 

Legalności internetowych gier hazardowych

Artykuł omawia problematykę legalności internetowych gier hazardowych.

 

Jak wdrożyć RODO?

Od 25 maja 2018 r. będzie stosowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Mój konkurent stosuje praktyki ograniczające konkurencję na rynku – co robić?

Praktyki ograniczające konkurencję na rynku, polegające na zawieraniu porozumień ograniczających konkurencję oraz na nadużywaniu pozycji dominującej, są zakazane. Przedsiębiorca, któremu takie praktyki stosowane przez konkurenta utrudniają dostęp do rynku, może zawiadomić o tym Prezesa Urzędu Ochron

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »