Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niedostatek a alimenty

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 06.02.2008

Artykuł definiuje tzw. „stan niedostatku”Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawową zasadą powstania obowiązku alimentacyjnego jest to, że uprawnionym do alimentów może być tylko ten, kto pozostaje w niedostatku. Ta zasada nie dotyczy jedynie obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać, ale także alimentów od byłego małżonka, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia na rzecz małżonka niewinnego, w sytuacji gdy rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

 

Stan niedostatku jest również podstawą niektórych roszczeń związanych z dziedziczeniem, a także z darowizną.

 

Stan niedostatku nie jest definiowany przez przepisy prawa. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, iż w stanie niedostatku pozostaje osoba, która nie może własnymi siłami samodzielnie zaspokoić swoich usprawiedliwionych, podstawowych potrzeb. Te usprawiedliwione potrzeby to np. potrzeby mieszkaniowe, związane z pożywieniem, a także potrzeby zdrowotne.

 

Przyjmuje się również, że do podstawowych potrzeb należy wliczyć także te związane z edukacją, wypoczynkiem, kulturą, itp. Usprawiedliwione potrzeby zawsze są oceniane indywidualnie i różnią się w odniesieniu do poszczególnych osób.

 

Stan niedostatku nie ogranicza się do wypadku, gdy uprawniony do alimentacji nie ma żadnych środków utrzymania. W stanie niedostatku znajduje się również taka osoba, której sytuacja materialna powoduje, że nie może ona w pełni zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Tak więc, jeżeli dana osoba jest w stanie zaspokoić swoje potrzeby tylko w części, obowiązek alimentacyjny obejmuje pozostałą część.

 

Obowiązek alimentacyjny może powstać tylko wtedy, gdy niedostatek powstał w związku z czynnikiem obiektywnym, niezależnym od woli osoby, która w niego popadła. Obowiązek alimentacyjny nie powstanie wobec osoby, która pozostaje w niedostatku z własnej winy np. nie podejmuje pracy, mimo zdolności do jej podjęcia, lekkomyślnie rezygnuje z pracy, nie ubiega się o świadczenia systemu ubezpieczeń społecznych, mimo zaistnienia przesłanek do ich przyznania.

 

W niedostatku znajduje się również osoba, której usprawiedliwione potrzeby zaspokajane są dobrowolnie przez osoby trzecie, które nie są do tego zobowiązane przepisami prawa. W takiej sytuacji uprawnionemu nadal przysługuje roszczenie o przyznanie alimentów od osób prawnie do tego zobowiązanych. Osoba, która dostarczała środki utrzymania, nie będąc do tego zobowiązana, może żądać zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów od osób zobowiązanych, które jednak z obowiązku tego się nie wywiązały.


Stan prawny obowiązujący na dzień 06.02.2008


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych

Artykuł omawia zagadnienia związane z zabezpieczeniem roszczeń o alimenty.

 

Alimenty po ostatniej zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tj. po dniu 13 czerwca 2009 r.

W artykule tym omówione zostały ostatnie zmiany przepisów dotyczących świadczeń alimentacyjnych.

 

Obowiązek alimentacyjny względem studiującego dziecka

W artykule omówione zostały zagadnienia związane z obowiązkiem alimentacyjnym rodziców względem studiującego dziecka.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »