.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Niedokładanie się do rachunków przez pracującego syna

Mój brat mieszka z naszą matką, ale mimo że pracuje, w ogóle nie dokłada się do rachunków, a mamie w związku z tym nawet nie starcza na leki dla siebie. Ja mieszkam za granicą, ale chciałabym jakoś pomóc mamie. Dodam też, że dom był własnością nas trojga, ale rok temu brat przepisał na mamę swoją część na podstawie umowy darowizny. Dodatkowo brat grozi mamie, zastrasza ją. Jak możemy wyegzekwować od niego partycypowanie w kosztach utrzymania nieruchomości?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisanego przez Panią stanu faktycznego wynika, że aktualnie Pani oraz Pani matka jesteście współwłaścicielami domu. W takiej sytuacji Pani brat, jeżeli dokonał darowizny swojego udziału w nieruchomości na rzecz matki, używa tego lokalu najprawdopodobniej na zasadzie użyczenia. Wtedy można rozważać wniesienie powództwa o zapłatę.

 

Zgodnie z art. 710 Kodeksu cywilnego „przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy”.

 

Jednak osoba, która używa danej rzeczy bezpłatnie (tj. lokalu), ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej (art. 713 Kodeksu cywilnego).

 

Oznacza to, że biorący rzecz w użyczenie obowiązany jest ponosić wydatki i nakłady konieczne, które zapewniają utrzymanie tej rzeczy w stanie, jak sprzed zawarcia umowy o użyczenie (np. za media, telefon). Umowa ta może być zawarta w sposób dorozumiany.

 

Powództwo takie może wnieść za dany okres osoba, która użyczyła lokalu.

 

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 11.09.2007 r., sygn. akt III SA/Wa 600/07: „Użyczenie może dotyczyć każdej powierzchni lokalu, jak wynika zresztą z art. 710 i 713 k.c., i nie ma żadnego związku z definicjami lokalu, znajdującymi się w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokalu oraz art. 238 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze. Przepisy te mają znaczenie dla praw podmiotowych i przedmiotowych właścicieli lokali i członków spółdzielni posiadających własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a nie stanowią podstawy stosowania cywilnoprawnego najmu lub użyczenia”.

 

W związku z tym, dla zawarcia umowy użyczenia nie ma znaczenia fakt, z jakiej części lokalu korzysta syn.

 

Powództwo wytacza się przed sąd I instancji, w okręgu którego ma miejsce zamieszkania pozwany. Do kwoty wartości przedmiotu sporu wynoszącej 75 000 zł właściwy jest sąd rejonowy. Należałoby zastanowić się nad wysokością dochodzonego roszczenia, ponieważ od tego będzie zależała wartość przedmiotu sporu określona w pozwie.

 

Po uzyskaniu korzystnego wyroku, który będzie prawomocny, należy wystąpić do sądu o nadanie mu klauzuli wykonalności. Następnie wierzyciel występuje z wnioskiem do komornika o wszczęcie egzekucji. Sposób egzekucji (np. z wynagrodzenia, z ruchomości dłużnika) określa wierzyciel w tym wniosku. Jeżeli dłużnik ma np. samochód, to również może on być zajęty w postępowaniu egzekucyjnym. Komornik może też szukać majątku dłużnika, co wiąże się z dodatkowymi opłatami w postępowaniu egzekucyjnym.

 

W przypadku, gdyby groźby syna wypełniały znamiona przestępstwa z art. 190 § 1 Kodeksu karnego, można rozważać wszczęcie postępowania karnego. W przepisie tym spenalizowano przestępstwo groźby, które popełnia ten, kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona. Ściganie tego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

Proszę przeanalizować także umowę darowizny.

 

Zgodnie z art. 897 Kodeksu cywilnego „jeżeli po wykonaniu darowizny darczyńca popadnie w niedostatek, obdarowany ma obowiązek, w granicach istniejącego jeszcze wzbogacenia, dostarczać darczyńcy środków, których mu brak do utrzymania odpowiadającego jego usprawiedliwionym potrzebom albo do wypełnienia ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Obdarowany może jednak zwolnić się od tego obowiązku zwracając darczyńcy wartość wzbogacenia”.

 

W doktrynie wskazuje się jednak, że należałoby odmówić uprawnieniom darczyńcy z art. 897 Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdyby stan niedostatku został spowodowany przez darczyńcę działaniem umyślnym lub rażącym jego niedbalstwem (L. Stecki, w: System prawa prywatnego, t. 7, 2001, s. 203).

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl