.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niedobór towarów - zapis w umowie o pracę

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 31.07.2014

W umowie o pracę ustalono, że za niedobór towarów odpowiedzialni są pracownicy. Po ostatniej inwentaryzacji okazało się, że brakuje kilku produktów, pracodawca obciążył nas więc kosztami, które uwzględniają naliczoną marżę i zarobek pracodawcy (a nie odpowiadają cenie zakupu u producenta). Czy to zgodne z prawem, czy pracodawca może tak postępować?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sytuację związaną z niedoborem towarów i tego konsekwencjami opisują art. 124 i 125 Kodeksu pracy, które poniżej Panu cytuję:


„Art. 125. § 1. Na zasadach określonych w art. 124 pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się. Podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta na piśmie przez pracowników z pracodawcą.

 

§ 2. Pracownicy ponoszący wspólną odpowiedzialność materialną odpowiadają w częściach określonych w umowie. Jednakże w razie ustalenia, że szkoda w całości lub w części została spowodowana przez niektórych pracowników, za całość szkody lub za stosowną jej część odpowiadają tylko sprawcy szkody.

 

Art. 124. § 1. Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:

 

1)    pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,

2)    narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,

 

– odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.

 

§ 2. Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione w § 1, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.

 

§ 3. Od odpowiedzialności określonej w § 1 i 2 pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia”.

 

Proszę zwrócić uwagę, iż mowa jest o odpowiedzialności sza szkodę w pełnej wysokości. W tym zakresie można też znaleźć sporo wypowiedzi komentatorów oraz orzeczeń sądu. Tytułem przykładu wskazuję, iż podnosi się, że odpowiedzialność pracownika za utracone korzyści oznacza w szczególności, że w przedsiębiorstwach obrotu towarowego odszkodowanie ustala się z uwzględnieniem marży handlowej, którą uzyskałby pracodawca przy sprzedaży towaru, z którego pracownik się nie rozliczył. W sklepie detalicznym odszkodowanie obejmuje zatem sumę składającą się z ceny nabycia towaru przez pracodawcę (ceny hurtowej) oraz marży detalicznej (zysku pracodawcy). W warunkach powszechnej dostępności towarów przy doliczaniu marży pracodawcy trzeba jednakże mieć na uwadze realną możliwość zbycia przez niego towaru po proponowanej cenie. Osiągnięcie spodziewanych korzyści musi być bowiem wysoce prawdopodobne, a pracodawca nie może przerzucać na pracownika ryzyka gospodarczego (tak K. Jaśkowski w Komentarzu do kodeksu pracy).

 

Przewidziana w przepisach zasada pełnej odpowiedzialności powoduje, że pracownik odpowiada nie tylko za rzeczywistą stratę, ale i utracone przez pracodawcę korzyści. Jest to pełna szkoda powstała w tym powierzonym mieniu. Wysokość uszczerbku (np. niedoboru towarów) powinna być obliczona po „komercyjnych cenach detalicznych” (tak np. wyrok Sądu Najwyższego z 31.08.1979 r., sygn. akt IV PR 229/79, OSN 1981/2/34).

 

Jeżeli wartość niedoboru została ustalona w cenach zakupu, istnieje podstawa prawna do doliczenia do tej ceny podatku obrotowego (wyrok SN z 05.02.1988 r., sygn. akt IV PR 15/88, OSN 1989/12/208).

 

Tak więc niestety bardzo mi przykro, ale pracodawca ma podstawy do tego, aby w taki sposób obciążać Państwa skutkami niedoborów towaru.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton