Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieczytelne zdjęcie z fotoradaru – czy muszę płacić mandat?

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 28.12.2010

Otrzymałem od straży miejskiej zdjęcie z fotoradaru – widać na nim tył mojego auta. Przekroczyłem podobno prędkość o 25 km/h. Na zdjęciu nie widać, kto kierował samochodem. Złożyłem zatem oświadczenie, że nie wiem, kto był kierowcą, i w związku z tym poddaję się karze za wykroczenie polegające na niewskazaniu osoby kierującej pojazdem (oczywiście już bez punktów karnych). Czy jednak policja ma prawo nakładać taki mandat, gdy nie wiadomo, kto był kierowcą? Co się stanie, jeśli nie zapłacę mandatu za niewskazanie kierowcy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pańskie pytanie, w pierwszej kolejności przytoczyć należy treść art. 97 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym kto wykracza przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie lub o porządku ruchu na drogach publicznych, podlega karze grzywny do 3 000 zł albo karze nagany.

 

W tym miejscu podkreślenia wymaga, że zgodnie z art. 1 § 2 K.w. nie popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.

 

Z powyższego wynika, że aby możliwe było ukaranie Pana za przekroczenie prędkości, konieczne jest wykazanie Panu winy, czyli policja powinna przede wszystkim być w stanie udowodnić, że to Pan kierował pojazdem i że do naruszenia przez Pana dopuszczalnej prędkości doszło z powodu Pańskiego zawinionego działania.

 

Przenosząc powyższe rozważania na grunt Pańskiej sprawy, wskazać należy, że skoro – jak Pan wskazuje – wykonane przez fotoradar zdjęcia są na tyle nieczytelne, że nie sposób zidentyfikować znajdującej się na nich osoby kierującej pojazdem, to nie można w zasadzie skutecznie obciążać Pana za to wykroczenie. Nieuzasadnione jest bowiem wnioskowanie, że jeżeli zdjęcia są nieczytelne, to z pewnością jest na nich Pan, gdyż jest Pan właścicielem pojazdu. Raz jeszcze podkreślić należy, że okoliczność ta powinna być udowodniona, a nie jedynie uprawdopodobniona (do czego, jak się wydaje, zdjęcia te również nie prowadzą).

 

Zaznaczyć jednak należy, że policja jest uprawniona do uzyskania od Pana informacji o tym, kto w chwili przekroczenia prędkości był kierowcą Pańskiego pojazdu. Brak współpracy w tym zakresie może zostać potraktowany jako wykroczenie samo w sobie.

 

Stosownie do art. 65 § 1 K.w., kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania:

  1. co do tożsamości własnej lub innej osoby,
  2. co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania

– podlega karze grzywny.

 

Natomiast § 2 mówi o tym, że tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu organowi państwowemu lub instytucji, upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania, wiadomości lub dokumentów co do okoliczności wymienionych w § 1.

 

Podkreślić jednak należy, że również w tym przypadku konieczne jest wykazanie winy osobie „zatajającej” interesujące policję dane. Dlatego też za takie wykroczenie może być uznane świadome działanie sprawcy, który mimo posiadania żądanych informacji odmawia ich udzielenia. Niezasadne byłoby natomiast przypisywanie winy osobie, która informacji o personaliach kierowcy nie posiada, jednak, choćby ogólnie, wskazuje, kto jej zdaniem miał w tym czasie dostęp do jego pojazdu.

 

Odnosząc się z kolei do kwestii postępowania z już otrzymanym przez Pana mandatem, to wskazać należy w pierwszej kolejności, że jest to mandat zaoczny.

 

Powyższe – zgodnie z art. 98 § 5 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia – oznacza, że mandat karny zaoczny powinien wskazywać, gdzie w terminie 7 dni od daty jego wystawienia ukarany może uiścić grzywnę, oraz informować o skutkach jej nieuiszczenia w tym terminie. Staje się on prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny we wskazanym miejscu i terminie.

 

Z kolei – stosownie do art. 99 K.p.s.w. – w razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. We wniosku tym należy zaznaczyć, że obwiniony odmówił przyjęcia mandatu albo nie uiścił grzywny nałożonej mandatem zaocznym, a w miarę możności podać także przyczyny odmowy.

 

Zatem jeżeli zdecyduje się Pan ostatecznie na nieuznanie mandatu i nieuiszczenie nałożonej na Pana grzywny, to w zasadzie nie powinien Pan płacić tej grzywny, nie będzie Pan też musiał składać w związku z tym żadnych odwołań czy innych pism. Policja po upływie terminu uiszczenia przez Pana grzywny sama skieruje sprawę do sądu. Sąd zbada cały zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w tym będzie mógł oddać zdjęcia z fotoradaru do badania przez biegłego (choć koszty takiej opinii mogłyby przekroczyć wysokość samej grzywny), a także przeanalizować Pańską odmowę czy też deklarowany brak możliwości wskazania kierowcy pod kątem ww. przepisów dotyczących wykroczenia zatajenia posiadanych informacji przed organami ścigania.

 

Zaznaczyć także warto, że po skierowaniu sprawy do sądu sąd nie jest związany ustaleniami policji ani ustalonym przez policję wymiarem kary – sąd może go ostatecznie zarówno pomniejszyć, jak i powiększyć w granicach wyznaczonych przez wskazany przepis Kodeksu wykroczeń.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + I =

»Podobne materiały

Uniknięcie punktów karnych z fotoradaru

Dostałam zdjęcie z fotoradaru za przekroczenie prędkości. Chcą dać mi 4 punkty i mandat. Chcę uniknąć punktów. Czy mogę powiedzieć, że nie pamiętam kto jechał i w ten sposób uniknąć punktów?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »