Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niechciane opłaty ściągane z karty kredytowej

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 15.11.2018

Od kilku miesięcy bank ściąga mi z karty kredytowej pieniądze za jakąś subskrypcję, której chcę się pozbyć. Nie wiem dokładnie, czego ta subskrypcja dotyczy, mogę się tylko domyślać, że prawdopodobnie związana jest ona z jednym z portali randkowych, którego konto internetowe dawno wykasowałem i z którego nie korzystam. Nie jestem pewien, bo nie wiem, jak to sprawdzić. W nagłówkach transakcji są dziwnie brzmiące nazwy, przypuszczam, że chińskie. Złożyłem reklamację w banku na te transakcje, ale została ona rozpatrzona negatywnie. Co mogę w tej sprawie zrobić? Czy jest ona do rozwiązania? Czy mogę pozbyć się jakoś tych niechcianych opłat?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności pozwolę się odnieść do kwestii zapobiegnięcia naliczaniu kolejnych opłat i obciążania Pana karty kredytowej na przyszłość. Najłatwiejszym rozwiązaniem będzie w tej sytuacji spowodowanie utraty ważności przez aktualną kartę kredytową. Natychmiastowy skutek, w postaci nieważności Pana karty kredytowej spowoduje zgłoszenie jej utraty bądź ewentualnie zgłoszenie nieuprawnionego użycia, do czego być może dochodzi. Tym niemniej zgłoszenie utraty będzie zapewne znacznie łatwiejsze. Należy bowiem zauważyć, że w momencie zawierania umowy z usługodawcą (portalem internetowym) podał Pan dane konkretnej karty (jej numer, datę ważności oraz kod weryfikacyjny), a w przypadku utraty ważności przez ową kartę, nie będzie możliwe obciążenie jej kolejnymi opłatami. Stan taki wynika z przepisów ustawy o usługach płatniczych, a mianowicie jej art. 42 ust.1 pkt 2 rozpatrywanej łącznie z art. 43 ust. 1 pkt 5):

„Art. 42
1. Użytkownik uprawniony do korzystania z instrumentu płatniczego jest obowiązany:
1) korzystać z instrumentu płatniczego zgodnie z umową ramową oraz
2) zgłaszać niezwłocznie dostawcy lub podmiotowi wskazanemu przez dostawcę stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego lub nieuprawnionego dostępu do tego instrumentu”.

„Art. 43
1. Dostawca wydający instrument płatniczy jest obowiązany do:
1) zapewnienia, że indywidualne zabezpieczenia instrumentu płatniczego nie są dostępne dla osób innych niż użytkownik uprawniony do korzystania z tego instrumentu,
2) niewysyłania niezamówionego instrumentu płatniczego, z wyjątkiem sytuacji, w których instrument płatniczy otrzymany przez użytkownika podlega wymianie,
3) zapewnienia stałej dostępności odpowiednich środków pozwalających użytkownikowi na dokonanie zgłoszenia zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 lub wystąpienie z wnioskiem o odblokowanie albo zastąpienie zablokowanego instrumentu płatniczego nowym na podstawie art. 41 ust. 4,
4) zapewnienia procedur pozwalających na udowodnienie dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2, na wniosek złożony przez użytkownika w terminie 18 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia oraz
5) uniemożliwienia korzystania z instrumentu płatniczego po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2”.

Zgodnie z cytowanymi przepisami, bank ma obowiązek zablokować instrument płatniczy po dokonaniu zgłoszenia z art. 42 ust. 1 pkt 2, czyli np. zgłoszenia utraty karty. Jeśli i to nie przyniosłoby z jakiś powodów skutku, choć ciężko wyobrazić sobie taką sytuację, pozostaje Panu zawsze możliwość wypowiedzenia umowy z bankiem i jej rozwiązania.


Osobnym problemem wymagającym rozpatrzenia pozostaje kwestia związania umową z usługodawcą (portalem internetowym), który w przypadku jeśli nie dokonał Pan prawidłowego wypowiedzenia umowy, będzie mógł rościć sobie od Pana zapłaty sumy umownej na drodze cywilnej. Wynika to z treści art. 535 Kodeksu cywilnego: „przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę”.

Konieczne jest zatem upewnienie się co do tego, czy nadal wiąże Pana umowa z usługodawcą i jeśli tak, czy istnieje możliwość jej wypowiedzenia oraz na jakich warunkach powinno ono nastąpić. Sposób wypowiedzenia umowy, powinien być określony w samej jej treści. Niestety, jeśli nie pamięta Pan dokładnie, z jakim podmiotem umowa została zawarta, powyższe okoliczności będą trudne do ustalenia. Jeśli nie uda się Panu dojść, na rzecz jakiego podmiotu ściągane są należności, jedynym rozsądnym wyjściem wydaje się przesłanie do wszystkich usługodawców, których podejrzewa Pan o naliczanie opłat, oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie będzie wskazywało na Pana dobrą wolę i działało na Pana korzyść, w razie ewentualnego sporu sądowego, nawet jeśli ostatecznie podmiot naliczający opłaty nie znajdzie się wśród tych, do których owo oświadczenie zostanie przesłane. Ponadto utrata ważności karty być może spowoduje także ujawnienie się takiego podmiotu i możliwość ugodowego załatwienia sprawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - 2 =

»Podobne materiały

Zabezpieczenie pożyczki zastawem rejestrowym na samochodzie

Znajomy poprosił mnie o pożyczenie mu 10 000 zł. Czy mogę taką pożyczkę zabezpieczyć zastawem rejestrowym na samochodzie znajomego?

Wystawienie weksla in blanco i oprocentowanie sumy wekslowej

Czy wystawiając weksel in blanco, bank ma obowiązek policzyć jakiś procent od sumy znajdującej się na wekslu? Jeśli tak, to jaki?

Przeniesienie własności zadłużonej nieruchomości

Pewien człowiek kupił posiadłość pod hipotekę. Właściciel nieruchomości nie opłacał składek ZUS i jest teraz zadłużony. Chciałabym przejąć jego nieruchomość – łącznie z zadłużeniem. ZUS wystawił promesę na wykreślenie hipoteki po spłacie zobowiązania. Jednak jest jeszcze zadłużenie w 
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »