.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nie zapłaciłam podatku, co mnie czeka?

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 18.05.2019

Sprzedałam mieszkanie po śmierci rodziców przed upływem 5 lat i wiem, że powinnam zapłacić 19% podatku od otrzymanej kwoty. Nie zapłaciłam podatku, co mnie czeka? Dodam też, że aktualnie mieszkam z partnerem, który przelał na moje konto pieniądze. Czy urząd skarbowy może wejść na to konto i zabrać pieniądze partnera? Czy można taką sprawę polubownie rozwiązać i spłacać zaległy podatek w ratach?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie zapłaciłam podatku, co mnie czeka?

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli nastąpiło w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Podatek zgodnie z art. 30e ustawy PIT wynosi 19%. Podatnik zobowiązany jest złożyć w terminie do 30 kwietnia roku następnego zeznanie podatkowe PIT-39, w którym wykaże wartość opodatkowanej sprzedaży.

 

W opisie problemu podała Pani, że pomimo dokonanej sprzedaży nie zgłosiła tego faktu do urzędu skarbowego. Nie przeznaczyła Pani również otrzymanych ze sprzedaży mieszkania środków na własne cele mieszkaniowe, co powoduje, że nie może też Pani skorzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT.

 

Zgodnie z art. 70 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe ulega przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Przykładowo, jeżeli sprzedaż mieszkania nastąpiła w 2014 r. to terminem płatności podatku jest 30 kwietnia 2015 r. W rezultacie zobowiązanie podatkowe przedawni się z dniem 31.12.2020 r.

 

Do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z tytułu sprzedaży mieszkania urząd skarbowy może wszcząć wobec Pani czynności sprawdzające oraz postępowanie podatkowe mające na celu wymierzenie podatku od dokonanej sprzedaży. Podatek zostanie wymierzony wraz z odsetkami za zwłokę. Odsetki liczone są od dnia upływu terminu płatności podatku, tj. od 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym mieszkanie sprzedano.

 

Jeżeli chodzi o kwestie odpowiedzialności majątkowej należy sięgnąć do treści art. 26 Ordynacji podatkowej, który stanowi, iż podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. W świetle natomiast art. 29 Ordynacji podatkowej w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność, o której mowa w art. 26, obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka.

 

Jak zatem z powyższych przepisów widać ewentualna odpowiedzialność majątkowa dotyczy wyłącznie podatnika oraz małżonka. Wskazała Pani, że mieszka z partnerem. Zakładam zatem, że nie macie Państwo ślubu. W związku z czym partner nie odpowiada za Pani długi podatkowe. Pieniądze, które przelał na Pani konto są bezpieczne.

 

Odnośnie natomiast kolejnego pytania – tak, istnieje możliwość wnioskowania do naczelnika urzędu skarbowego o rozłożenie podatku na raty. Wniosek taki należy jednak uzasadnić np. trudną sytuacją finansową czy zdrowotną. Decyzja, czy podatek zostanie rozłożony na raty należy do naczelnika. Można również wnioskować o całkowite umorzenie zaległości podatkowej. W tym przypadku również konieczne jest uzasadnienie takiego wniosku ważnym interesem podatnika. Przez ważny interes rozumie się najczęściej problemy życiowe, zdrowotne, finansowe itp.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl