Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nie zaliczenie przez Wojskowe Biuro Emerytalne nauki zawodu po szkole

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 11.05.2017

Po 22 latach służby wojskowej przeszedłem na emeryturę. Zanim wstąpiłem do wojska uczęszczałem do szkoły zawodowej i odbyłem praktykę zawodową w firmie w latach 1987-1990. Po skończeniu nauki otrzymałem świadectwo pracy. W celu podwyższenia emerytury złożyłem w Wojskowym Biurze Emerytalnym wspomniane świadectwo pracy wraz z umową o pracę. Jednak WBE zakwestionowało świadectwo i nie uznało mi pracy wykonywanej w ramach praktycznej nauki zawodu, gdyż – jak stwierdzili – zawiera ono niepełne dane (podst. prawna: art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, DZ. U. z 2015 r.). Czy WBE postąpiło prawidłowo, nie zaliczając mi do emerytury tego okresu? Nadmienię, że zwróciłem się do archiwum, bo zakład już nie istnieje, o wysłanie stosownego zaświadczenia, jednak oni mają tylko moje świadectwo pracy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Świadectwo pracy jest ważnym dokumentem, w którym pracodawca podsumowuje wszystkie istotne zdarzenia dotyczące przebiegu zatrudnienia danego pracownika. Zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) – pracodawca w świadectwie pracy powinien podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

 

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie świadectw pracy i opinii (Dz. U. Nr 45, poz. 269, z późn. zm.) w świadectwie pracy, oprócz danych określonych w art. 97 § 2 Kodeksu pracy, powinny być zamieszczone następujące informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracownika w nowym zakładzie pracy:

 

„1) okres korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia,

2) okres korzystania z urlopu wychowawczego, a w wypadku likwidacji zakładu pracy – okres tego urlopu przypadający po likwidacji zakładu,

3) wykorzystanie zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy,

4) okres odbywania służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej lub służby zastępczej, przypadający w czasie zatrudnienia w zakładzie pracy, który wydaje pracownikowi świadectwo pracy,

5) okres, za który przyznano pracownikowi odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę (art. 361 Kodeksu pracy),

6) termin zdarzenia uzasadniającego, na podstawie odrębnych przepisów, obniżenie pracownikowi zasiłku z ubezpieczenia społecznego.”

 

Oczywistym jest, że pracodawca przygotowując świadectwo pracy powinien dołożyć należytej staranności, aby dokument został przygotowany poprawnie i zgodnie ze stanem faktycznym, a także aby zawierał wszystkie niezbędne dane, jakie wynikają z przepisów.

 

Świadectwo pracy, które nie zawiera wszystkich danych, może zostać zakwestionowane przez właściwy organ, gdyż nie spełnia przepisanych prawem wymagań. W takiej sytuacji – po upływie tak długiego czasu – jedyną możliwością, aby świadectwo zostało uznane, jest co najwyżej powołanie świadków Pana pracy w tamtym zakładzie.

 

Niestety Pana świadectwo pracy zostało w tamtym czasie wystawione niezgodnie z przepisami, było obarczone błędem, co przełożyło się właśnie na nieuznaniu tego okresu przez WBE. Jest już jednak za późno na wnioskowanie o sprostowanie tego świadectwa, a także o dochodzenie jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

 

Jeśli uważa Pan, że jest w stanie udowodnić, że nie brał Pan w tamtym czasie żadnego urlopu bezpłatnego, ma Pan na przykład świadków Pana pracy w tamtym okresie, to może Pan jeszcze spróbować dochodzenia swoich praw przed sądem, jednak bez innych dowodów samo świadectwo pracy może zostać uznane za niewystarczające ze względu właśnie na braki formalne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus 0 =

»Podobne materiały

Okres czynnej służby wojskowej

Jestem żołnierzem zawodowym. Służbę rozpocząłem w 1987 r. jako kandydat na żołnierza zawodowego w Wojskowej Akademii Technicznej. Przed rozpoczęciem służby uczyłem się w technikum. Czy do okresu czynnej służby wojskowej, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, mogę zaliczyć ok

 

Status dyrektora sądu

Jaki jest obecnie status dyrektora sądu? Czy w świetle obowiązujących aktów prawnych przysługuje mu dodatek za wieloletnią pracę?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »