.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nie wypełnianie obowiązków ojcowskich

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 02.09.2018

Jestem mężatką, mamy dzieci, ale mój mąż nie wypełnia obowiązków ojcowskich. Mieszka ze swoją mamą, dzieci odwiedza raz w tygodniu i spędza czas na zabawie z nimi. Płaci mi 1200 zł, z czego połowa idzie na kredyt, a druga na potrzeby dzieci. Jak zmusić męża do dojrzałego zachowania? Wychowuję dzieci sama, a one zaczynają cierpieć w tej głupiej sytuacji.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W mojej ocenie, mając na uwadze przedstawiony przez Panią stan faktyczny, sąd będzie dążył do wykazania, że istnieją co najmniej 2 przesłanki do ograniczenia Pani mężowi władzy rodzicielskiej. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Powyższe z kolei rodzi po stronie Sądu prawo do wydania odpowiednich zarządzeń. Zarządzenia mogą natomiast zrealizować Pani wolę co do przymuszenia choćby do terapii rodzinnej.

 

Sąd opiekuńczy może w szczególności:

 

  1. zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń;
  2. określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;
  3. poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;
  4. skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi;
  5. zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

W chwili obecnej powinna się Pani skupić na zebraniu dowodów potwierdzających sypianie męża u maki, jak również inne dowody, które potwierdzą, iż jego centrum życiowe mieści się u jego matki. W sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej sąd może wydać zarządzenia opiekuńcze.

 

Jeżeli może Pani, proszę powołać na świadków osób, które widziały Panią opiekującą się dziećmi, wychodzącą z dziećmi na spacer, odwiedzającą Panią w domu. Nie ulega wątpliwości, iż decydujące znaczenie dla sprawy będzie miała opinia biegłego psychologa, która określi stopień powiązania ojca z dziećmi, jego wgląd w ich potrzeby, a także predyspozycje wychowawcze i rodzicielskie.  

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »