Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nękanie przez zazdrosną żonę kolegi

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 18.10.2015

Uczęszczałam na kurs tańca. Dzięki pomocy doświadczonego instruktora tańca wygrałam pewien turniej. Napisałam o tym instruktorowi SMS-a, w formie żartu dziękując mu za „całe serce wniesione we wspólny czas i naukę” – ponieważ stał się przez ten czas moim kolegą. Nic mnie z nim nie łączy, sama mam męża i rodzinę. Niestety wiadomość przeczytała żona instruktora i od tamtej pory mnie nęka. Wydzwania do mnie codziennie, mimo że zmieniłam numer. Wytropiła moje miejsce pracy, wyzywa mnie przy świadkach. Co mam robić? Jak się bronić? Żadne argumenty do niej nie docierają.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. Z treści Pani pytania wynika, iż od 2012 r. jest Pani nękana przez małżonkę Pani instruktora tańca. Po turnieju, zachowując konwencję żartu, wysłała Pani mu SMS-a z podziękowaniami za naukę. SMS-a odczytała małżonka instruktora i od tego czasu nie potrafi się Pani uwolnić od niej.

 

Istotnymz punktu widzenia Pani interesu jest treść art. 190a K.k., zgodnie z którym:

 

„Art. 190a. § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

 

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

 

Wyraźnie podkreślić należy, iż przestępstwo, o którym mowa w art. 190a, ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego. Innymi słowy, aby organa ścigania podjęły jakiekolwiek czynności, niezbędne jest złożenie stosownego wniosku w formie pisemnej lub ustnej.

 

Wskazać należy na stanowisko doktryny, mianowicie: „w razie wystąpienia skutku polegającego na naruszeniu prywatności innej osoby przez jej uporczywe, nieustanne dręczenie ustawodawca wymaga dodatkowo, aby było ono – verba legis – »istotne«. Wyklucza to zatem przyjęcie, że w grę wchodzi stalking, gdy ingerencja w sferę prywatności innej osoby będzie się mieściła »w granicach normy«, a formy niepokojenia będą błahe i zwyczajowo akceptowane. Wobec tak sformułowanego przepisu oczywiste staje się pytanie o owe granice. Przyjęcie, że wyznaczają je szeroko pojęte zasady współżycia społecznego, nie wydaje się wystarczające. Przykładowo bowiem, wysłanie wiadomości tekstowej czy nawiązanie połączenia telefonicznego z zasady wiąże się z wkroczeniem w sferę prywatności innej osoby. W granicach akceptowanych przez tę osobę nie stanowi ono zachowania bezprawnego, i to nawet wówczas, gdy odbywa się »ponad przeciętną miarę«, uwzględniając częstotliwość wysyłania SMS-ów, czas trwania rozmowy, nocną porę rozmowy telefonicznej itp. W takiej sytuacji ewentualne stosowanie art. 190a § 1 k.k. będzie wyłączone z uwagi na akceptację takiego zachowania przez drugą osobę (zgoda jako swoisty kontratyp pozaustawowy). Sprawca przestępstwa uporczywego nękania musi mieć zatem świadomość, że jego zachowanie stanowi istotne naruszenie prywatności innej osoby” (A. Golnka, Uporczywe nękanie jako nowy typ czynu zabronionego, Prokuratura i Prawo 2012.1.88).

 

Do istoty uporczywości należą swoiste skutki, jakie w odczuciu pokrzywdzonego wywołuje swoim zachowaniem stalker. Warunkiem koniecznym jest wzbudzenie u odbiorcy poczucia zagrożenia lub spowodowania istotnego naruszenia prywatności. Wyraźnie zatem podnieść należy, iż nie tylko zagrożenie życia, ale także naruszenie prywatności jest wskazane w treści art. 190a § 1 K.k. Istotne jest jednak podkreślenie, iż poczucie zagrożenia winno być obiektywnie odczuwalne, tj. każda racjonalna osoba odczułaby je w sposób podobny. W tym miejscu wskazać należy, że w przeciągu ostatniego roku na skutek zachowania małżonki instruktora zmieniła Pani numer telefonu. Powyższe jednak nie pomogło, bowiem małżonka instruktora ustaliła, gdzie Pani pracuje, a to z kolei skutkuje kierowaniem w kierunku Pani nowych obelg.

 

„Znamię uporczywości, którym posłużono się w art. 190a § 1 k.k., wymaga od sprawcy na tyle negatywnego nastawienia, że nie jest możliwe dopuszczenie się tego przestępstwa przy braku chęci, a jedynie przez przewidywanie możliwości jego popełnienia i godzenie się na realizację znamion typu czynu zabronionego przez sprawcę. Innymi słowy, uporczywy charakter czynu wyklucza zachowanie z zamiarem ewentualnym (wynikowym). Zastrzec jednak wypada, że element podmiotowy, którego wymaga wykładnia znamienia uporczywości, nabierze szczególnego znaczenia, gdy chodzi o stalking. »Zła wola« czy »negatywne nastawienie« sprawcy w tej sytuacji powinny być interpretowane przede wszystkim przez pryzmat obiektywnych okoliczności, a nie nastawienia sprawcy do pokrzywdzonego i podejmowanego względem niego zachowania. W takim wypadku o elemencie tym będzie świadczyło podejmowanie bezprawnego zachowania mimo świadomości, że jest ono niechciane przez adresata” (cyt. jw.).

 

Dowodem w sprawie mogą być e-maile, rejestry telefonów, zeznania świadków, nagrania na telefon komórkowy lub dyktafon.

 

Wniosek o ściganie powinien być jednak złożony nie na policji (choć jest taka możliwość), lecz w prokuraturze. W chwili obecnej po zmianie przepisów prokurator nadzorujący postępowanie przygotowawcze nie musi zatwierdzać postanowienia o wszczęciu dochodzenia. Innymi słowy, może się zdarzyć tak, ze prokurator zapoznaje się ze sprawą w chwili, kiedy policja wyda postanowienie o umorzeniu dochodzenia lub odmowie wszczęcia dochodzenia. Złożenie wniosku o ściganie w biurze podawczym prokuratury pozwoli przenieść ciężar postępowania na prokuraturę, a to z kolei powoduje, iż prokurator przekaże sprawę Policji, ale uprzednio wyda zarządzenie, na którego mocy zleci dokonanie określonego rodzaju czynności.

 

Innymi słowy konieczne będzie wskazanie, iż czuje się Pani „zaszczuta”, a to z kolei powoduje, że Pani prywatność jest w znacznym stopniu ograniczona i naruszona. Nadto proszę wskazać, iż wnosi Pani, by ustalono, z jakiego numeru dzwoniono na Pani uprzedni numer telefonu komórkowego, a także do kogo ten numer należy.

 

Wszczęcie dochodzenia pozwoli Pani jako pokrzywdzonej złożyć wnioski dowodowe o przesłuchanie określonych świadków itd.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus 10 =

»Podobne materiały

Nękanie przez telefon i maile - co zrobić?

Mieszkam za granicą i od pewnego czasu niejaka Pani Helena z Polski nęka mnie mailowo, pocztowo i telefonicznie. Chociaż wie, że jestem żonaty, wydzwania do mnie, również w nocy i nęka mnie non stop. Zdobyła również numer telefonu do mojego biura, gdzie też wydzwania i kompromituje mnie w pracy. Mam

 

Zakłócanie spokoju

Sprawa dotyczy sąsiadów moich rodziców, którzy puszczają bardzo głośno muzykę. Bywa nawet tak, że w domu nikogo nie ma, a odbiornik gra na cały regulator. Policja jedynie upomina sąsiadów i z racji tego, że rodzice mieszkają na wsi, pojawia się rzadko. Moja mama cierpi na depresję z tego powodu (jes

 

Dziecko krzywdzone – zadośćuczynienie od sprawcy

W naszej rodzinie zastępczej jest m.in. 3-letni chłopczyk, dawniej bity i krzywdzony przez swoją matkę. Obecnie toczy się wobec niej (lub już jest zamknięta – nie otrzymujemy żadnych informacji) sprawa. Czy jest szansa na uzyskanie zadośćuczynienia od sprawcy? Od czego zacząć?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »