.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nazwisko dwuczłonowe

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 13.06.2012

Z zakończonego już związku partnerskiego mam dziecko, któremu zmieniłam nazwisko na nazwisko ojca. Początkowo dziecko nosiło moje nazwisko, ale jego ojciec zmusił mnie do zmiany. Teraz już nie jesteśmy razem, a ja bardzo chcę, by dziecko nosiło moje nazwisko lub nazwisko dwuczłonowe. Jak do tego doprowadzić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pani pytania wynika, że zmiana nazwiska (w tym na nazwisko dwuczłonowe) w drodze postępowania administracyjnego, tj. na podstawie ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia, nie jest możliwa, bowiem zdania rodziców, tj. Pani i byłego partnera, są podzielone. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 wspomnianej ustawy „zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

 

  1. imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
  2. na imię lub nazwisko używane,
  3. na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,
  4. na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami  prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada”.

 

Zgodnie natomiast z treścią art. 8 ust. 2 „zmiana nazwiska jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany albo jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko”.

 

W sytuacji, w której się Pani znalazła, tj. jeżeli rodzice nie potrafią dojść do porozumienia, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenia zgody na zmianę nazwiska dziecka, także na nazwisko dwuczłonowe. Jeżeli zatem ojciec dziecka nie wyraża zgody na zmianę nazwiska, nie będzie możliwe złożenie wniosku zgodnie z ustawą, która wymaga zgody dwojga rodziców. Zmiana nazwiska jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd interesami dziecka. Jeżeli ojciec nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej, ma prawo nie wyrażać zgody. W takiej sytuacji w sprawie złożenia wniosku o zmianę nazwiska dziecka (też na dwuczłonowe) w postępowaniu administracyjnym rozstrzyga sąd opiekuńczy. Rozstrzygnięcie w sprawie zastępuje zgodną wolę rodziców. Postanowienie sądu wiąże organ administracji przez to, że usuwa brak porozumienia między rodzicami, powodując takie następstwa, jakby porozumienie to istniało, nie przesądza jednak w znaczeniu merytorycznym decyzji organu administracji co do zmiany nazwiska. Korzystne rozstrzygnięcie z punktu widzenia Pani interesu w sądzie opiekuńczym nie daje jednak 100% gwarancji, iż nazwisko dziecka zostanie zmienione, bowiem urząd stanu cywilnego będzie badał jeszcze, czy występują przesłanki, tzw. ważne powody, o których mowa w art. 4 ust. 1 wspomnianej ustawy. Dotychczasowa praktyka pokazuje jednak, że urzędy stanu cywilnego są zgodne z orzeczeniami sądów opiekuńczych. Skutkiem tego jest zmiana nazwiska. W każdej sprawie, w której uczestnikiem jest dziecko, sąd w pierwszej kolejności i zawsze kieruje się zasadą dobra dziecka. W Pani przypadku należy argumentować chęć zmiany nazwiska większą identyfikacją z Panią i Pani rodziną aniżeli z ojcem dziecka. Należy liczyć się z tym, że w postępowaniu sądowym sąd zazwyczaj dopuszcza dowód z RODK, tj. z Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych działających przy sądach okręgowych. Biegli w takiej opinii wskazują, jakie skutki dla dziecka, głównie dla jego psychiki, może spowodować zmiana nazwiska i czy taka ewentualna zmiana nie zagrozi dobru dziecka.

 

Należy nadto wskazać na treść przepisu art. 90 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

„§ 1. Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie zgodnie z art. 88 nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda.

 

§ 2. Nadanie dziecku nazwiska, o którym mowa w § 1, nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

 

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio, gdy ojciec małoletniego dziecka zawarł małżeństwo z kobietą, która nie jest matką tego dziecka”.

 

Jeżeli zatem chce Pani, aby dziecko nosiło w przyszłości nazwisko Pani męża, wówczas w pierwszej kolejności należy zmienić nazwisko na Pani. Należy zatem wystąpić do sądu z wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka. Opłata od takiego wniosku wynosi 40 zł. Sądem właściwym jest sąd opiekuńczy, którym jest sąd rejonowy. Właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku miejsca zamieszkania – sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu. Jeżeli jest brak i tej podstawy – właściwy jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl