.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nazwa przedsiębiorcy a jego imię i nazwisko

Imię i nazwisko osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą są podstawowymi danymi identyfikującymi przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym. Pełnią one tę samą funkcję, którą pełni nazwa dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.Nazwa przedsiębiorcy a jego imię i nazwisko

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawowe dane identyfikujące przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym.

Zgodnie z art. 43(2) Kodeksu cywilnego1 przedsiębiorca działa pod firmą, którą ujawnia się, z pewnymi wyjątkami, we właściwym rejestrze (w przypadku osób fizycznych rejestrem tym jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Natomiast zgodnie z art. 43(4) K.c. firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, przy czym nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

 

Przepisy Kodeksu cywilnego nie stanowią natomiast nic o nazwie osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą, pojęcie „nazwy” rezerwując dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi (np. handlowych spółek osobowych), którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Zgodnie z art. 43(5) § 1 w zw. z art. 33(1) K.c. nazwa jest bowiem firmą osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej. Natomiast to, co potocznie określa się „nazwą jednoosobowej działalności gospodarczej”, jest tak naprawdę właśnie wskazanym wyżej pseudonimem lub określeniem wskazującym na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia lub innym dowolnie obranym określeniem (przy zastrzeżeniu, że określenie to nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia). „Nazwa” przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, rozumiana jako przedrostek lub przyrostek do imienia i nazwiska, jest więc jedynie częścią (i to mniej istotną) firmy takiego przedsiębiorcy.

Czy firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej?

Jeśli natomiast chodzi o imię i nazwisko w aspekcie oznaczania osób prawnych, to kwestię umieszczania takich danych w nazwie osoby prawnej reguluje art. 43(5) § 3 k.c., zgodnie z którym firma osoby prawnej (a więc jej nazwa) może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci – zgody jej małżonka i dzieci.

 

 

 

 

____________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.)


Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus dziewięć =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl