.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozbawienie nauczyciela mianowania

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 02.06.2009

Jestem zatrudniony na stanowisku nauczyciela kontraktowego od września 2004 r. Wcześniej miałem przerwę w pracy w szkole od 1995 r. Mam przepracowane i udokumentowane 6 i pół roku w szkole podstawowej oraz mianowanie. Czytając różne opinie, nabieram coraz więcej wątpliwości, czy słusznie pozbawiono mnie mianowania i czy nie powinienem być zatrudniony jako nauczyciel mianowany.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pozbawienie nauczyciela mianowania

Degradacja z nauczyciela mianowanego do stopnia nauczyciela kontraktowego

Jak domniemam z treści zadanego pytania, stan prawny kształtuje się następująco.

 

W chwili obecnej jest Pan zatrudniony jako nauczyciel kontraktowy od września 2004 r., wcześniej pracował Pan w charakterze nauczyciela kontraktowego. Pana wątpliwości budzi „degradacja” z nauczyciela mianowanego do stopnia nauczyciela kontraktowego.

 

Zgodnie z dyspozycją art. 10 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. nauczyciele spełniający wymagania kwalifikacyjne, wymienione w Karcie nauczyciela, zatrudnieni na podstawie mianowania przed wejściem w życie ustawy i podejmujący ponownie zatrudnienie w szkole uzyskali z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego z dniem ponownego zatrudnienia w szkole, jeżeli przerwa w zatrudnieniu nie przekraczała 5 lat.

 

Tym samym należy uznać, że zgodnie z nowymi przepisami prawidłowo został Pan zatrudniony po powrocie do pracy w charakterze nauczyciela kontraktowego.

 

W tym miejscu należy podkreślić, że przepisy prawa przewidują możliwość „zdegradowania nauczyciela” – możliwość taka wynika z treści art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, którą wydano bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa.

 

Pragnę również nadmienić, że również na gruncie ustawy Karta nauczyciela, obowiązującej przed wejściem w życie przedmiotowych zmian, nie istniała prawna możliwość zatrudnienia Pana ponownie na podstawie mianowania. Zgodnie bowiem z treścią art. 10 pkt 2a stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się przez mianowanie również w wypadku ponownego zatrudnienia nauczyciela mianowanego, jeżeli spełnia wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 1–6, a przerwa w pracy w szkole nie przekracza 5 lat.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton