.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nauczyciel akademicki na urlopie zdrowotnym

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 24.04.2012

Jestem nauczycielem akademickim. Chciałbym skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Czy będąc na takim urlopie, mogę realizować zadania badawcze, jakie zaplanowałem w grancie (badawczym), którego jestem kierownikiem? Czy mogę, korzystać ze środków finansowych zabezpieczonych w grancie przeznaczonych np. na publikowanie prac naukowych? Czy mogę przychodzić na uczelnię i od czasu do czasu przesiadywać w swoim gabinecie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z treści art. 134 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), „nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu co najmniej pięciu lat w uczelni ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo sześciu miesięcy, jeżeli stan jego zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w okresie całego zatrudnienia nauczyciela akademickiego nie może przekraczać dwóch lat”.

 

Zgodnie z ust. 10 tego artykułu „pracownicy korzystający z płatnych urlopów, o których mowa w ust. 1-5, nie mogą w tym czasie wykonywać pracy w ramach stosunku pracy ani prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek”.

 

Zasady udzielania urlopów zdrowotnych nauczycielom akademickim różnią się od tych regulowanych Kartą Nauczyciela. Np. zgodnie z Kartą w czasie korzystania z urlopu zdrowotnego nauczycielowi nie wolno nawiązać stosunku pracy lub podejmować innej działalności zarobkowej. Jeśli złamie ten zakaz, dyrektor szkoły może go odwołać z urlopu (por. art. 73 ust. 7 Karty).

 

Natomiast w przypadku nauczyciela akademickiego korzystanie z urlopu zdrowotnego wyklucza wykonywanie w tym czasie pracy w stosunku pracy (tj. zarówno w charakterze nauczyciela akademickiego, jak też w innym) i prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, bez względu na jej przedmiot (art. 134 ust. 10 Prawa o szkolnictwie wyższym). Zakaz ten nie dotyczy natomiast innej działalności zarobkowej. Oznacza to, że nauczyciel akademicki może w trakcie urlopu zdrowotnego świadczyć usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, np. o dzieło czy umowy-zlecenia.

 

Należałoby tu przeanalizować dwie kwestie – regulacje w zakresie wykorzystania grantów oraz regulamin uczelni.

 

Regulacja urlopów zdrowotnych nauczycieli jest dość pobieżna, dlatego ustawodawca zastrzegł, że szczegółowe zasady trybu ich udzielania mają regulować statuty uczelni. Zwykle uregulowania w nich umieszczone w zakresie urlopu dla poratowania zdrowia nie wychodzą poza powszechnie obowiązujące przepisy zawarte w ustawie o szkolnictwie wyższym.

 

Władze niektórych uczelni wymagają co najwyżej przed udzieleniem urlopu zobowiązania nauczyciela do niepodejmowania dodatkowego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i nieprowadzenia działalności gospodarczej.

 

Reasumując – z całą pewnością mogę stwierdzić, że w czasie korzystania z urlopu zdrowotnego nie może Pan wykonywać pracy w ramach stosunku pracy ani prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek. Może Pan natomiast wykonywać zadania na podstawie umów cywilnoprawnych (dzieło, zlecenie). Może Pan odwiedzać uczelnię – pod warunkiem, że nie będzie Pan pracował w zakresie określonym w umowie o pracę – akcie mianowania.

 

Ponadto, na co warto zwrócić uwagę, ustawa o szkolnictwie wyższym nie reguluje kwestii złamania zakazu pracy – w przeciwieństwie do Karty Nauczyciela.

 

Musi Pan się jednak liczyć z ewentualnością – w przypadku nieprzestrzegania zasady określonej w art. 134 ust. 10 ustawy i podejmowania czasie urlopu dla poratowania zdrowia dodatkowego zatrudnienia – odwołania z urlopu, a być może także z odpowiedzialnością dyscyplinarną na zasadach ogólnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton