.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nauczanie w publicznym i niepublicznym liceum a działalność konkurencyjna

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 15.07.2018

Czy nauczyciel nauczający przedmiotu w publicznym liceum i jednocześnie zatrudniony w niepublicznym liceum (wykładający ten sam przedmiot) w tej samej miejscowości może być zobowiązany przez publicznego pracodawcę do zawarcia umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej? Jeżeli tak, czy taką decyzję podejmuje samodzielnie dyrektor liceum, czy podstawą umowy jest uchwała zarządu powiatu lub decyzja starosty? Czy nauczanie w publicznym i niepublicznym liceum albo dwóch różnych przedmiotów w tego rodzaju liceach jest w ogóle prowadzeniem działalności konkurencyjnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nauczanie w publicznym i niepublicznym liceum a działalność konkurencyjna

Przepisy ustawy Karta Nauczyciela nie zawierają regulacji dotyczących działalności konkurencyjnej nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych. Dlatego też, zgodnie z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.

 

Zgodnie z art. 1011 ustawy Kodeks pracy w zakresie określonym w odrębnej umowie pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.

 

Z powyższego wynika, że nauczyciel może być zobowiązany do zaniechania działalności konkurencyjnej, o ile wynika to z odrębnej umowy zawartej z pracodawca.

 

Podkreślić należy, ze przepisy prawa pracy nie określają, czym jest „działalność konkurencyjna”. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego w dnia 2 grudnia 2010 r. (sygn. akt II PK 134/10) mogą o tym decydować same strony w umowie o zakazie konkurencji. Umowa taka powinna w sposób wyraźny określać zakres zabronionej działalności konkurencyjnej. Przedmiot zakazu działalności konkurencyjnej określony w umowie powinien odnosić się do przedmiotu działalności pracodawcy, chociaż niekoniecznie określonego prawem lub umową – wystarczy przedmiot działalności faktycznie prowadzonej.

 

Tak więc o tym, czy praca w innej szkole będzie działalnością konkurencyjną, czy też nie, decydują strony w umowie.

 

Co do podpisywania umowy o zakazie konkurencji, to podpisuje ją pracownik z pracodawcą. Pracodawca dla nauczyciela jest szkoła (lub zespół szkół), a obowiązki związane ze stosunkiem pracy w danej szkole wykonuje dyrektor. Dlatego tez uchwała organu prowadzącego nie jest tutaj potrzebna.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »