Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Natychmiastowe rozwiązanie najmu z powodu zalegania z płatnościami

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 10.03.2019

Wynajmuję obiekt biurowo-magazynowy wraz placem składowym, firma wynajmująca notorycznie zalega z płatnościami za okres niejednokrotnie dłuższy niż 2 miesiące. Zgodnie z umową mogę wtedy rozwiązać najem w trybie natychmiastowym. Oprócz tego w umowie jest paragraf, iż każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Ostatnio mailowo poinformowałam firmę, że ostateczny termin spłaty zaległości to 26.09. Dnia 25.09 otrzymałam informację mailowo, że ww. firma wysłała mi wypowiedzenie umowy na mocy paragrafu o 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia z datą 22.09(w załączniku maila był skan podpisanego pisma). W odpowiedzi na tego maila w tym samym dniu wysłałam informacyjnego e-maila wraz ze skanem podpisanym mojego wypowiedzenia z datą 25.09 z paragrafu, że w przypadku zalegania za okres dłuższy niż 2 miesiące przysługuje mi prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w ciągu 7 dniu dni. Które wypowiedzenie jest podstawą do rozwiązania umowy najmu? Zarówno ja, jak i zalegająca firma wysłaliśmy nasze wypowiedzenia za potwierdzeniem odbioru. Czy ma znaczenie, kto odbierze list pierwszy, czy to, że zalegają, sprawia, że moje wypowiedzenie nabiera mocy, a ich nie – niezależnie, kto odbierze przesyłkę z pismem pierwszy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Natychmiastowe rozwiązanie najmu z powodu zalegania z płatnościami

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, iż oświadczenie woli w zakresie rozwiązania umowy najmu, czy to natychmiastowe, czy za wypowiedzeniem, rozpoczyna bieg od dnia otrzymania oświadczenia drugiej strony. Jednak złożenie oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy za umownym bądź ustawowym terminem wypowiedzenia nie blokuje działań drugiej strony zmierzających do skorzystania z prawa rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w okolicznościach uzasadniających takie wypowiedzenia. Tutaj znaczenie ma skutek oświadczenia. Skutek oświadczenia wynajmującego o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, o ile złożenie takiego oświadczenia w świetle umowy lub kodeksu cywilnego jest zasadne, nastąpi wcześniej niż skutek, jaki wywołałoby oświadczenie o wypowiedzeniu najmu za okresem wypowiedzenia. Żaden z przepisów prawa nie blokuje tutaj działań drugiej strony wynikających z umowy. Można bowiem sobie wyobrazić sytuację, w której w okresie wypowiedzenia najemca używa lokalu w sposób zagrażający życiu i zdrowia innych użytkowników lub mieszkańców, co powoduje konieczność pozbawienia go władztwa nad lokalem. 

 

W tej jednak sytuacji wynajmujący nie będzie mógł się domagać zapłaty pozostałej części czynszu za okres do wypowiedzenia. Wówczas skutecznie może domagać się jedynie czynszu zaległego, a nie tego, który uzyskałby, gdyby najem wygasł po okresie wypowiedzenia. Jednak jeśli najemca nie opuści lokalu, ponieważ będzie uważał, że to jego wypowiedzenia, jako że dotarło do drugiej strony wcześniej (co oczywiście jest błędnym założeniem), jest skuteczne, i będzie korzystał z przedmiotu najmu do upływu ustalonego okresu wypowiedzenia, wówczas wynajmującemu będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. Odszkodowanie powinno stanowić kwotę, jaką najemca mógłby uzyskać od następnego najemcy w sytuacji, gdyby najemca nieruchomość opróżnił.

 

Innymi słowy, oba wypowiedzenia są skuteczne, ale Pani wypowiedzenie, jako że prawnie dopuszczalne i zgodne ze stanem faktycznym, wcześniej wywoła skutek w postaci rozwiązania umowy. W chwili obecnej może więc Pani zażądać, powołując się na odebranie przez wynajmującego Pani oświadczenia o rozwiązaniu umowy i jego powody, aby wynajmujący opróżnił nieruchomość i wydał ją. Jeśli nie, może Pani oświadczyć wynajmującemu, że z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, do czasu jej opróżnienia, naliczać będzie Pani odszkodowanie w określonej wysokości. Takie wezwanie dobrze będzie dostarczyć na piśmie.

 

Chciałam znaleźć dla Pani jakieś orzecznictwo, które potwierdziłoby moje stanowisko, oparte na logice prawa, jednak nie znalazłam takiego, które dokładnie odzwierciedlałoby taki stan faktyczny, jaki Pani przedstawiła.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - dziesięć =

»Podobne materiały

Przedawnienie długu paletowego

Pracuję w firmie handlowej – w hurtowni. Towar od dostawców otrzymujemy na paletach euro, które nie są fakturowane. Większość naszych kontrahentów nie monitoruje na bieżąco stanu zadłużenia paletowego i obecnie zdarza się, że jesteśmy wzywani do zwrotu palet za bardzo długi okre

Weksel in blanco a wynajmowanie mieszkania

Zamierzam wynająć mieszkanie studentom, ale obawiam się ewentualnych szkód przez nich wyrządzonych. Chciałbym się przed tym jakoś zabezpieczyć, dlatego zastanawiam się, czy możliwe jest podpisanie weksla in blanco na 4000 zł, wystawionego na mnie? Czy to ma sens w świetle prawa, skoro dotyczy osób p

Umowa kupna-sprzedaży zwierzęcia hodowlanego

Jestem hodowcą pewnej popularnej rasy kotów. W zeszłym roku kupiłem kocura, który w tej chwili jest kotem kryjącym (hodowlanym). W umowie, którą podpisałem, mam punkt, że kociaki urodzone po tym właśnie kocurze muszę wykastrować przed sprzedażą. Nie chcę tego robić, ponieważ nie ma dobrych opracowa
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »