.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Naruszenie przepisów ruchu drogowego

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 18.12.2012

Mam problem związany z naruszeniem przepisów ruchu drogowego. Dzisiaj przekroczyłam limit punktów karnych. Ostatnie punkty jeszcze nie widnieją w ewidencji. Czy jeśli pójdę na szkolenie, dzięki któremu można zmniejszyć posiadaną liczbę punktów karnych, to nie zabiorą mi prawa jazdy?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wątpliwości w tym przedmiocie istnieją od dłuższego czasu, ale większość przedstawicieli doktryny i orzecznictwa prezentuje pogląd niekorzystny dla Pani.

 

Jak podaje art. 130 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

 

„Art. 130. 1. Policja prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Określonemu naruszeniu przypisuje się odpowiednią liczbę punktów w skali od 0 do 10 i wpisuje się do tej ewidencji.

 

1a. W ewidencji policja wpisuje także naruszenia przepisów ruchu drogowego, którym nie przypisano wartości punktowej.

 

2. Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie 1 roku od dnia naruszenia, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć przypisana liczba punktów przekroczyłaby 24 punkty lub w przypadku kierowców, o których mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 – 20 punktów.

 

3. Kierowca wpisany do ewidencji, o której mowa w ust. 1, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Nie dotyczy to kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy”.

 

Liczba przypisywanych punktów wynika z wykazu naruszeń przepisów ruchu drogowego stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1998).

 

Gdyby Pani odmówiła przyjęcia mandatu, czego następstwem byłoby skierowanie sprawy do sądu, nie ulegałaby zmianie chwila, z którą punkty karne trafią na Pani konto. Punkty karne trafiają na konto kierowcy z datą popełnienia wykroczenia, a nie wyroku sądu. Może się zatem zdarzyć, że zmotoryzowanemu zostanie zatrzymane prawo jazdy, mimo że z jego konta po popełnieniu ostatniego wykroczenia, ale przed wyrokiem sądu, wymazano część punktów karnych.

 

Innymi słowy, punkty karne są przypisywane od dnia zdarzenia, a nie od dnia ich wprowadzenia do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. W mojej ocenie nie ma zatem szans na uniknięcie „zabrania prawa jazdy”.

 

Zawsze istnieje jednak szansa, że pewne punkty zostały już wykreślone. Warto zatem zwrócić się do policji – jako osoba zainteresowana – o informację albo zaświadczenie o wpisach ostatecznych lub tymczasowych dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom.

 

Osoba zainteresowana ilością posiadanych przez siebie punktów ma prawo uzyskać od policji informację albo zaświadczenie o wpisach ostatecznych lub tymczasowych dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom.

 

Na poparcie przytoczonych okoliczności należy wskazać tezę wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 czerwca 2012 r. (sygn. akt I OSK 225/12). NSA uznał, że o przekroczeniu liczby punktów karnych za naruszenie przepisów drogowych decyduje dzień przekroczenia limitu 24 punktów, a nie formalny wpis do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

 

Powyższe nie pozostawia złudzeń. Nie ma możliwości uniknięcia „zabrania prawa jazdy”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »