.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Naruszenie obowiązków pracownika

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 17.03.2015

Zostałam oskarżona o naruszenie obowiązków pracownika. Pracodawca zarzuca mi ujawnienie danych klientów. W naszej pracy do takich rzeczy dochodzi na co dzień, trafiło na mnie… Dostałam wypowiedzenie z pracy. Mam jednak dwoje małych dzieci i trudną sytuację. Czy mogę uniknąć zwolnienia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aby dokładnie zrozumieć powagę naruszenia przez Panią obowiązków pracowniczych, należałoby znać dokładnie charakter Pani pracy, zakres obowiązków, regulamin pracy, wewnętrzny regulamin organizacyjny. Takie samo naruszenie obowiązków u różnych pracodawców może mieć mniejsze bądź większe znaczenie. Zarzuty – z tego, co czytam – są dość poważne.

 

Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie jest możliwe jedynie z winy pracownika. Występujący w zdaniu pierwszym zwrot „z winy pracownika” mieści w sobie zasadniczo zarówno element subiektywny (wina subiektywna), jak i obiektywny (bezprawność zachowania się pracownika).

 

W art. 52 § 1 pkt 1 pojęcie winy subiektywnej wyrażone jest przez użycie zwrotu „rażące naruszenie”, natomiast bezprawność kryje się w sformułowaniu „naruszenie podstawowych obowiązków pracownika”. W art. 52 § 1 pkt 2 natomiast oba te elementy wyrażone zostały przez odwołanie się do pojęcia przestępstwa. Każde bowiem przestępstwo, co wynika z ogólnych przepisów Kodeksu karnego, składa się bowiem ze znamion obiektywnych (bezprawność) i subiektywnych (wina). Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 11 września 2001 r. (sygn. akt I PKN 634/2000, OSNP 2003, nr 16, poz. 381) „rażące niedbalstwo jako element ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1) jest postacią winy nieumyślnej, której nasilenie wyraża się w całkowitym ignorowaniu przez pracownika następstw jego działania, jeżeli rodzaj wykonywanych obowiązków lub zajmowane stanowisko nakazują szczególną przezorność i ostrożność w działaniu”.

 

Jak określono w Wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z roku 2004, sygn. akt I PK 153/2004, LexPolonica, nr 373245, Gazeta Prawna 2005/19, str. 26, „rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 kp jest zasadne wtedy, gdy oprócz wskazanych w przepisie przesłanek zachowanie pracownika jest zagrożeniem dla interesów pracodawcy”.

 

Nie jest istotne, czy pracodawca poniósł stratę majątkową. Jeśli naraziła Pani swoim zachowaniem pracodawcę choćby na możliwość wystąpienia straty majątkowej – to już mamy do czynienia z Pani winą. Pani sytuacja osobista nie może być tu w żadnym wypadku elementem przetargowym ani żadnym argumentem.

 

Powiem tak – jeśli miała Pani w obowiązku zachować w tajemnicy dane klientów, a zapewne klauzula o poufności znajduje się czy to w umowie, czy w regulaminie, to już jest powód do zwolnienia.

 

Tak jak napisałam zarzuty są dość poważne, proszę – o ile to możliwe – zapoznać mnie z pismem, jakie Pani wystosowała do pracodawcy – chodzi o wyjaśnienia. Być może da mi to jaśniejszy pogląd na sprawę. Ale jeśli miało miejsce takie zdarzenie – obawiam się, że się Pani nie wybroni.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »