.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szarganie dobrego imienia w sądzie przez świadków

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 26.08.2008

Zostałam zwolniona dyscyplinarnie, będąc w ochronnym okresie przedemerytalnym. W czasie pierwszej rozprawy o przywrócenie do pracy główny świadek (pod przysięgą) kłamał, opisując przebieg mojej kilkuletniej pracy zawodowej, a także powoływał się na plotki, nieprawdziwe przypuszczenia i niejednokrotnie szargał moje dobre imię. Takich świadków jest jeszcze czworo do przesłuchania. W jaki sposób mogę zapobiec kłamstwom i szarganiu opinii o mnie? Czy w ramach pozwu mogę złożyć pozew dodatkowy o ochronę dobrego imienia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Szarganie dobrego imienia w sądzie przez świadków

Naruszenie dobrego imienia przez świadka na sprawie sądowej

W opisanej sytuacji przysługuje Pani kilka środków zaradczych:

 

1. Po pierwsze już podczas przesłuchania świadków – jeżeli obawia się Pani, że ich zeznania postawią Panią w złym świetle przed sądem – może Pani zwrócić uwagę sądowi, że świadek jest obowiązany zeznawać tylko o faktach istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Kwestie, które – jak Pani opisuje – stanowiły przedmiot zeznań świadka, takiego waloru nie mają, w związku z czym sąd winien świadka zdyscyplinować ustnie. Co więcej, świadek nie jest uprawniony do jakichkolwiek wnioskowań lub wartościowań.

Zeznawanie nieprawy przez świadka

2. Niezależnie od powyższego, świadek składa zawsze zeznania pod rygorem odpowiedzialności karnej, o czym sąd poucza świadka. Tym samym zeznanie nieprawdy stanowi przestępstwo z art. 233 Kodeksu karnego, zgodnie z którym „kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. O powyższym może Pani zawiadomić policję lub prokuraturę, powołując się na protokół zeznań świadka (proszę podać sygnaturę sprawy oraz sąd, który ją prowadzi) oraz na inne dowody świadczące o mówieniu przez świadka nieprawdy przed sądem (zawiadomienie takie nic nie kosztuje).

Pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko świadkowi

3. Może Pani wreszcie złożyć przeciwko świadkowi pozew o ochronę dóbr osobistych (dobrego imienia). Ten, czyje dobro osobiste zostało naruszone, może bowiem żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności – ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie można również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Ponadto, jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych (art. 24 Kodeksu cywilnego).

 

Jeżeli chodzi o sądowe koszty tego typu sprawy, to zależą one od tego, czego by Pani żądała. Jeżeli byłyby to np. przeprosiny, to zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od pisma wniesionego w sprawie o prawa majątkowe, w której wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia, przewodniczący określa opłatę tymczasową w granicach od 30 zł do 1000 zł. Jeżeli dochodziłaby Pani odszkodowania lub zadośćuczynienia pieniężnego, opłata sądowa wynosiłaby 5% wartości dochodzonej kwoty. W każdym przypadku może Pani ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, jeżeli wykaże Pani, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny. Oświadczenie w tym zakresie składa się na specjalnym formularzu – do uzyskania w sądzie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »