.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Narażenie na niebezpieczeństwo

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 04.07.2012

Mój mąż odsiaduje wyrok w zakładzie karnym. Jest mocno schorowany, ale lekarz więzienny właściwie nie podaje mu leków – ponoć więzienie nie ma na nie pieniędzy. Mąż znów miał atak i po raz kolejny nie wezwano pogotowia. Bardzo boję się o jego zdrowie, czuję, że jest narażony na niebezpieczeństwo. Jak mu pomóc?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W mojej ocenie należy złożyć zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa o którym mowa w art. 160 Kodeksu karnego. Zgodnie z jego treścią „kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. § 2: „Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

 

Strona przedmiotowa przestępstwa sprawcy polega na takim zachowaniu, które wywołuje stan bezpośredniego narażenia innego człowieka na utratę życia lub wywołanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Istota przestępstwa tkwi więc w „narażeniu na niebezpieczeństwo” innego człowieka. Jak wskazuje M. Siewierski, narażenie na niebezpieczeństwo polega na przeniesieniu człowieka ze stanu, w którym niebezpieczeństwo mu nie groziło, w stan, w którym grozi mu niebezpieczeństwo (zob. J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Komentarz…, t. II, s. 118). Stan niebezpieczeństwa ma być wywołany zachowaniem się człowieka (sprawcy), który ponosi odpowiedzialność za jego wytworzenie. To przestępne zachowanie przybrać może zarówno postać działania, jak i zaniechania sprawcy. Ponadto niebezpieczeństwo, o którym jest mowa w przepisie, ma mieć charakter bezpośredni, przez co należy rozumieć, iż w każdej chwili może dojść do wystąpienia wskazanych skutków, przy czym „przestępstwo będzie dokonane z chwilą narażenia na niebezpieczeństwo, chociażby osoba narażona nie doznała krzywdy” (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 3 października 1973 r., sygn. akt IV KR 256/73, „Biuletyn Sądu Najwyższego” 1974, nr 2, poz. 26). Przestępstwo z art. 160 § 1 jest przestępstwem materialnym. Wynika z tego konieczność stwierdzenia związku przyczynowego pomiędzy zachowaniem się sprawcy a skutkiem.

 

Charakter strony przedmiotowej tego przestępstwa wyjaśnił Sąd Najwyższy, wskazując, że „istotą strony przedmiotowej czynu określonego w art. 160 § 1 k.k. jest stworzenie przez sprawcę takiej sytuacji faktycznej, w której istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo, grożące realnie nastąpieniem skutku w postaci śmierci, ciężkiego uszkodzenia ciała względnie ciężkiego rozstroju zdrowia człowieka. Bezpośredniość realnie grożącego niebezpieczeństwa oznacza, iż w sytuacji przez sprawcę już stworzonej, a więc bez dalszej akcji z jego strony, istnieje duże prawdopodobieństwo nastąpienia w najbliższej chwili wymienionych skutków” (zob. wyrok SN z 29 listopada 1973 r., sygn. akt Rw 902/73, OSNPG 1974, nr 2, poz. 24).

 

W art. 160 § 2 określony został typ kwalifikowany narażenia na niebezpieczeństwo. Znamieniem kwalifikującym w tym przestępstwie jest fakt, że na sprawcy ma ciążyć obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo. Źródła tego obowiązku mają zróżnicowany charakter. Może być orzeczenie sądowe, umowa o pracę, przepisy prawa czy też określona sytuacja faktyczna (zob. A. Marek, Kodeks…, s. 327, w: O. Górniok, Komentarz…, t. II, Gdańsk 2005, s. 135 i nast.). W tym przypadku jest to opieka ciążąca na zakładzie karnym jako instytucji, która nie tylko wykonuje karę pozbawienia wolności, ale której obowiązkiem jest też zapewnienie odpowiednich warunków bytowych oraz opieki medycznej w razie takiej potrzeby.

 

Umyślne formy tego przestępstwa podlegają ściganiu z urzędu, natomiast w przypadku nieumyślnego popełnienia tych czynów ustawodawca przyjął zasadę ścigania na wniosek pokrzywdzonego.

 

W mojej ocenie winna Pani jednak wskazać mężowi na możliwość złożenia takiego zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (narażenia na niebezpieczeństwo) do właściwej miejscowo prokuratury.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl