.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Naprawienie wyrządzonej szkody

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 25.09.2012

Wniosłem pozew do sądu cywilnego przeciwko mojemu dłużnikowi. Uzyskałem nakaz zapłaty. Niestety dłużnik i tak nie oddał pieniędzy (mowa o kwocie 48 tys. zł). Komornikowi również nie udało się ściągnąć długu, ponieważ dłużnik skutecznie ukrywa swój majątek. Chcę, aby dłużnik naprawił wyrządzoną mi szkodę. Jednak podobno nie mogę skorzystać z postępowania karnego, bo mam już wyrok sądu cywilnego. Czy to prawda?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należy wskazać na treść art. 46 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.). Zgodnie z nim w razie skazania za przestępstwo spowodowania śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwo przeciwko środowisku, mieniu lub obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, sąd, na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej, orzeka obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w całości albo w części; przepisów prawa cywilnego o przedawnieniu roszczenia oraz możliwości zasądzenia renty nie stosuje się.

 

Złożenie wniosku o naprawienie wyrządzonej szkody uniemożliwia dochodzenie roszczenia przed sądem cywilnym. Niestety podobnie prawo działa w drugą stronę, tj. uzyskanie wyroku lub nakazu zapłaty w postępowaniu cywilnym uniemożliwia skuteczne składanie wniosku o naprawienie szkody w postępowaniu karnym.

 

Forma wniosku o naprawienie szkody na podstawie art. 46 § 1 K.k. może być bardziej lub mniej rozbudowana w zależności od okoliczności sprawy. Wniosek swoją formą może być zbliżony do powództwa cywilnego, ale może się ograniczyć do żądania naprawienia szkody, bez precyzowania żądania czy wysokości powstałej szkody, np.: „Proszę o zobowiązanie oskarżonego do naprawienia szkody na moją rzecz na podstawie art. 46 § 1 K.k.”.

 

Zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania karnego wniosek może być zgłoszony do zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej. Wniosek taki – jeżeli nie wytoczono powództwa cywilnego – może zgłosić pokrzywdzony, a także prokurator. Złożenie wniosku przez pokrzywdzonego obliguje sąd do orzeczenia o naprawieniu szkody w całości albo w części, w zależności od wyników postępowania dowodowego w zakresie jej rozmiaru.

 

Z przykrością należy stwierdzić, iż w chwili obecnej, jako że jest już tytuł wykonawczy, sąd rozpatrujący sprawę w postępowaniu karnym nie może orzekać o obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody. Na przyszłość proszę pamiętać, iż lepiej od razu egzekwować w postępowaniu karnym, składając stosowny wniosek o naprawienie szkody. W chwili obecnej nie ma Pan zatem żadnych możliwości prawnych dochodzenia środków pieniężnych za wyjątkiem egzekucji komorniczej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »