.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Naprawa szkody przekraczającej 70% wartości pojazdu z OC sprawcy

Autor: Grzegorz Kałczuga • Opublikowane: 27.07.2010

Chciałem naprawić uszkodzenie samochodu po wypadku z ubezpieczenia OC sprawcy. Szkoda jest dość duża. Ubezpieczalnie, w przypadku gdy koszty usunięcia szkody przekraczają 70% wartości pojazdu, orzekają uszkodzenie całkowite. Chciałbym jednak naprawić samochód. Dowiedziałem się, że w Kodeksie postępowania cywilnego jest zapis, że to ja – poszkodowany (a nie ubezpieczalnia) decyduję o sposobie usunięcia szkody nawet do 100% ubezpieczenia. Czy to prawda?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 363 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.):

 

§ 1. „Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

 

§ 2. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili”.

 

Jeśli chodzi o kwestię poniesienia szkody i postępowania z firmą ubezpieczeniową, warto zainteresować się art. 361 Kodeksu cywilnego:

 

§ 1. „Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

 

§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono”.

 

Na podstawie tego artykułu można domagać się odszkodowania za utratę wartości rynkowej. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 października 2001 roku (sygn. akt III CZP 57/01): „odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie”.

 

Należy stwierdzić, iż po dokonaniu naprawy, samochód odzyskuje wprawdzie sprawność techniczną, jednakże nie odzyskuje wartości, jaką miał przed kolizją. Jego wartość maleje choćby z tej przyczyny, że jest powypadkowy. Różnica w tej wartości stanowi różnicę handlową, której może domagać się poszkodowany właściciel pojazdu. Trzeba zwrócić uwagę, że im pojazd młodszy, tym różnica w wartości handlowej jest większa, a wraz z wiekiem pojazdu różnica ta maleje.

 

Jak Pan się domyśla, ubezpieczyciel, sporządzając kalkulację naprawy, robi wszystko, by maksymalnie zaniżyć wartość przed wypadkiem oraz zawyżyć wartość po wypadku, co sprawia, że ubezpieczyciel częściej orzeka szkodę całkowitą oraz faktycznie zmniejsza wartość odszkodowania.

 

Należałoby zerknąć na kalkulację wykonaną przez ubezpieczyciela, na podstawie której obliczył, że wartość naprawy przewyższała 70% wartości pojazdu po wypadku, oraz na kalkulację wartości samochodu sprzed wypadku. Proszę zażądać przysłania kalkulacji (wezwanie to najlepiej wysłać listem poleconym za potwierdzeniem nadania).

 

Gdy już będzie Pan miał kalkulację naprawy, może Pan spróbować wykazać, że kalkulacja sporządzona przez ubezpieczyciela jest wadliwa (75% przypadków). Należy w takim wypadku udać się do zaprzyjaźnionego, aczkolwiek solidnego rzeczoznawcy, który wykona Panu osobną wycenę. Taką wycenę należy przedstawić ubezpieczycielowi; co więcej, należy się Panu zwrot kosztów od ubezpieczyciela za usługę rzeczoznawcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton