Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Naprawa samochodu niezgodna z umową

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 19.12.2011

Zleciłem warsztatowi naprawę samochodu, płacąc 600 zł zaliczki (umowa ustna). Resztę miałem zapłacić później. Okazało się, że mechanik nie wymienił wielu elementów, przez co auto zepsuło mi się znów w drodze do domu i zmuszony byłem je odholować do innego warsztatu. Powiedziałem pierwszemu mechanikowi, że nie zapłacę mu reszty ustalonej kwoty (1400 zł). Czy mogę założyć sprawę w sądzie? Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W celu analizy Pańskiego problemu odwołać należy się przede wszystkim do przepisów Kodeksu cywilnego odnoszących się do umowy o dzieło, jaką jest właśnie umowa o naprawę samochodu.

 

Do ważności zawartej umowy o dzieło nie jest wymagane, aby umowa ta została spisana lub w inny sposób potwierdzona na piśmie, a zatem także w Pańskiej sprawie umowa zawarta z warsztatem naprawczym jest umową ważną i wiążącą obie strony.

 

Brak jakiegokolwiek potwierdzenia przedmiotowej umowy na piśmie stwarza jednak dość znaczne trudności procesowe w zakresie wykazania treści tej umowy, w tym również umówionej ceny. Sytuacja ta jest jednakże bardziej kłopotliwa dla warsztatu niż dla Pana, gdyż w razie ewentualnego procesu sądowego, to właśnie właściciel warsztatu zobowiązany będzie do wykazania treści powyższej umowy, w tym także i wysokości umówionej z Panem ceny za usługę, co wynika z treści art. 6 Kodeksu cywilnego.

 

Warto jednakże wskazać, iż w omawianym przypadku, gdyby właściciel warsztatu nie był w stanie wykazać, jaka cena usługi została przez Państwa określona, to będzie mógł skorzystać z przepisu art. 628 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „jeżeli strony nie określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju. Jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie”.

 

W omawianym przypadku właściciel warsztatu będzie zatem uprawniony do domagania się zapłaty ceny, jaka przeciętnie obowiązuje w tego typu usługach, czyli zapewne nastąpiłoby to poprzez przedstawienie w sądzie kosztorysu tych prac.

 

Powyższe jednakże nie pozbawia Pana obrony swoich interesów w razie ewentualnego procesu sądowego, gdyż, mając na uwadze przedstawiony przez Pana stan faktyczny sprawy, mógłby Pan odeprzeć roszczenia warsztatu poprzez powołanie się na treść przepisu art. 637 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że „gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego”.

 

Wobec powyższego zasadne byłoby, aby już nawet teraz, nie czekając na ewentualny proces, powiadomił Pan właściciela warsztatu na piśmie (listem poleconym, zachowując jedną kopię pisma dla siebie), iż w związku z wadliwą naprawą, która spowodowała po Pańskiej stronie określone koszty, żąda Pan obniżenia ceny usługi właśnie w wysokości, jaka pozostała Panu do zapłaty. Ponadto warto także wskazać, iż niemożliwe było, aby warsztat ten usunął wadę w czasie odpowiednim, gdyż naprawa musiała nastąpić niezwłocznie i dlatego też zmuszony był Pan do zlecenia tej naprawy innemu warsztatowi.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus siedem =

»Podobne materiały

Odpowiedzialność za długi małżonka mimo rozdzielności majątkowej

Wierzyciel mojego męża wskazał mnie jako osobę do spłacenia długu wynikającego z działalności gospodarczej męża. Sąd nakazał, abym udowodniła, że wierzyciel wiedział o istniejącej rozdzielności majątkowej w momencie wystawienia faktury sprzedaży towaru. Rozdzielność zawarliśmy jeszcze w latach 90.,

 

Przyznanie opieki nad dzieckiem a sprawa o ustalenie ojcostwa

Spodziewam się dziecka, nie chcę się wiązać z jego ojcem, gdyż kontakty z nami były bardzo luźne, a ciąża to wynik mojej lekkomyślności. Po narodzinach dziecka on chce zrobić badania o ustalenie ojcostwa. Czy mogę odmówić? I najważniejsze: czy ojciec dziecka, który nie ma warunków do jego wychowywan

 

Wkład mieszkaniowy od rodziców a zachowek dla rodzeństwa

Mam pytanie odnośnie wysokości zachowku. W 2000 roku rodzice darowali mi wkład mieszkaniowy mieszkania spółdzielczego w kwocie 60 000 zł. Ojciec zmarł w 2017 r., nie zostawiając spadku ani żadnego majątku. Jego żona (czyli moja mama) zmarła dużo wcześniej, w 1994 r., również nie pozostawiając żadneg

 

Wezwanie świadka i odmowa odpowiedzi na niektóre pytania

Otrzymałem wezwanie jako świadek w sprawie o posiadanie narkotyków. Nie wiem, o kogo chodzi, ale domyślam się, że zatrzymano człowieka, u którego kiedyś kupiłem trochę narkotyków (nie było żadnego postępowania dotyczącego mojej osoby, nikt mnie nie złapał). Być może diler zeznał, że mnie zna, albo p

 

Unieważnienie aktu własności ziemi

Po śmierci moich rodziców, w 1975 r., mój najstarszy brat – który mieszkał w ich gospodarstwie – na mocy ówcześnie obowiązujących przepisów otrzymał od naczelnika gminy akt własności ziemi. Od tego aktu można się było odwołać w okresie 7 dni. Nie otrzymałam jednak tej decyzji, mimo że te

 

Odłączenie działki z księgi wieczystej

Od 2011 r. jestem właścicielką działki (nr 318), która została podzielona na dwie części (nr 318/2 i 318/3). Dodatkowo jestem współwłaścicielką działki nr 320, która stanowi drogę dojazdową do działek nr 318/2 i 318/3. Planuję rozpocząć budowę domu na działce nr 318/2. Mam zamiar zaciągnąć na ten ce

 

Wspólnie rozliczenie z dzieckiem przy podjęciu przez dziecko pracy w wakacje

Sprawa dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych i prawa do wspólnego rozliczenia z dzieckiem. W październiku tego roku dziecko kończy 18 lat. W wakacje, w lipcu i sierpniu 2019 będzie pracować i prawdopodobnie przekroczy dochód 3089 zł. Czy utracę prawo do rozliczenia z dzieckiem za rok 2019?

 

Odstąpienie od umowy kupna na Allegro

Sprzedałam jako osoba prywatna kurtkę na Allegro. Podałam prawdziwy opis, wymiary i faktyczne zdjęcia. Pani, która ją kupiła wysłała mi mailem oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Napisała, że kurtka jest za mała i odesłała ją bez ustalenia ze mną wcześniej możliwości zwrotu. Teraz domaga się odebra

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »