.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Naprawa samochodu niezgodna z umową

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 19.12.2011

Zleciłem warsztatowi naprawę samochodu, płacąc 600 zł zaliczki (umowa ustna). Resztę miałem zapłacić później. Okazało się, że mechanik nie wymienił wielu elementów, przez co auto zepsuło mi się znów w drodze do domu i zmuszony byłem je odholować do innego warsztatu. Powiedziałem pierwszemu mechanikowi, że nie zapłacę mu reszty ustalonej kwoty (1400 zł). Czy mogę założyć sprawę w sądzie? Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W celu analizy Pańskiego problemu odwołać należy się przede wszystkim do przepisów Kodeksu cywilnego odnoszących się do umowy o dzieło, jaką jest właśnie umowa o naprawę samochodu.

 

Do ważności zawartej umowy o dzieło nie jest wymagane, aby umowa ta została spisana lub w inny sposób potwierdzona na piśmie, a zatem także w Pańskiej sprawie umowa zawarta z warsztatem naprawczym jest umową ważną i wiążącą obie strony.

 

Brak jakiegokolwiek potwierdzenia przedmiotowej umowy na piśmie stwarza jednak dość znaczne trudności procesowe w zakresie wykazania treści tej umowy, w tym również umówionej ceny. Sytuacja ta jest jednakże bardziej kłopotliwa dla warsztatu niż dla Pana, gdyż w razie ewentualnego procesu sądowego, to właśnie właściciel warsztatu zobowiązany będzie do wykazania treści powyższej umowy, w tym także i wysokości umówionej z Panem ceny za usługę, co wynika z treści art. 6 Kodeksu cywilnego.

 

Warto jednakże wskazać, iż w omawianym przypadku, gdyby właściciel warsztatu nie był w stanie wykazać, jaka cena usługi została przez Państwa określona, to będzie mógł skorzystać z przepisu art. 628 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „jeżeli strony nie określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju. Jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie”.

 

W omawianym przypadku właściciel warsztatu będzie zatem uprawniony do domagania się zapłaty ceny, jaka przeciętnie obowiązuje w tego typu usługach, czyli zapewne nastąpiłoby to poprzez przedstawienie w sądzie kosztorysu tych prac.

 

Powyższe jednakże nie pozbawia Pana obrony swoich interesów w razie ewentualnego procesu sądowego, gdyż, mając na uwadze przedstawiony przez Pana stan faktyczny sprawy, mógłby Pan odeprzeć roszczenia warsztatu poprzez powołanie się na treść przepisu art. 637 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że „gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego”.

 

Wobec powyższego zasadne byłoby, aby już nawet teraz, nie czekając na ewentualny proces, powiadomił Pan właściciela warsztatu na piśmie (listem poleconym, zachowując jedną kopię pisma dla siebie), iż w związku z wadliwą naprawą, która spowodowała po Pańskiej stronie określone koszty, żąda Pan obniżenia ceny usługi właśnie w wysokości, jaka pozostała Panu do zapłaty. Ponadto warto także wskazać, iż niemożliwe było, aby warsztat ten usunął wadę w czasie odpowiednim, gdyż naprawa musiała nastąpić niezwłocznie i dlatego też zmuszony był Pan do zlecenia tej naprawy innemu warsztatowi.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »