.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Naprawa samochodu po orzeczeniu szkody całkowitej

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 28.03.2021 • Zaktualizowane: 28.03.2021

Zawarłem polisę OC, AC u ubezpieczyciela X. AC jest z zakresem ASO z wykupioną amortyzacją. Syn spowodował kolizję. Chciałbym skorzystać z wykupionego ubezpieczenia AC, ale pojawił się problem – ubezpieczyciel orzekł szkodę całkowitą samochodu, a ja znalazłem warsztat samochodowy, który zgodził się naprawić pojazd w kosztach poniżej 70 procent wartości auta z polisy. Czyli tym samym według OWU AC nie nastąpiłaby szkoda całkowita. Czy w takim wypadku ubezpieczyciel powinien mi wypłacić koszt rzeczywistej naprawy, czy kwotę wyliczoną według rachunku szkody całkowitej? Czy taka sprawa miałaby szanse w sądzie? Dodam, że wybrałem wariant ubezpieczenia ze stałą wartością i amortyzacją.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Naprawa samochodu po orzeczeniu szkody całkowitej

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela według Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Ubezpieczenie AC oczywiście nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym, a jego zakres nie jest regulowany ustawowo. To ubezpieczający dobrowolnie podpisuje umowę dotyczącą tego ubezpieczenia, a ubezpieczyciel nie jest związany ustawą co do zakresu proponowanego w umowie ubezpieczenia, w tym określenia ryzyk ubezpieczeniowych, ale też co do sposobu wyliczenia szkody – może zasady tego wyliczenia określić w umowie. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela wyznacza zatem zawarta z nim umowa, której integralną część stanowią Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). To do tych regulacji należy się odnosić przy weryfikacji, czy ubezpieczyciel w danym wypadku ubezpieczeniowym odpowiada i w jakiej wysokości. Ponieważ umowa ubezpieczenia jest jedną z umów cywilnoprawnych nazwanych w Kodeksie cywilnym, do takiej umowy należy też stosować przepisy ogólne o zobowiązaniach umownych oraz przepisy dotyczące umów ubezpieczenia (art. 805 i n. K.c.).

 

Autocasco – ustalenie wysokości odszkodowania

W aktualnych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Autocasco ubezpieczyciela X czytamy (pkt 76), że wysokość odszkodowania ustalana jest na podstawie:

 

  1. Informacji z Polisy: wariantu i opcji ubezpieczenia oraz Udziału własnego;
  2. Wyników oględzin Pojazdu – jeśli je przeprowadzimy;
  3. kalkulacji kosztów naprawy pojazdu w Audatex, Eurotax lub DAT;
  4. wieku pojazdu i wysokości Amortyzacji;
  5. wyceny wartości Pojazdu przed i po Szkodzie, a także wartości Pozostałości – jeśli doszło do Szkody całkowitej.

 

Wyliczenie odszkodowania przy szkodzie całkowitej

Sposób ustalenia wysokości odszkodowania przy szkodzie całkowitej jest inny w zależności od tego, czy wybrana została opcja „Kosztorys” czy opcja „Warsztat”. W tej pierwszej sporządzany jest kosztorys według reguł z OWU, tj. cen z systemów j.w. przy stawce za roboczogodzinę 60 zł; przy tej drugiej istotny pozostaje koszt wykazany przez warsztat (nie wyjaśniam już dokładnie, na czym ta istotność polega). Przy wariancie „Warsztat”, jeśli nie przedstawi Pani rachunków za naprawę, koszt zostanie wyliczony według stawki 60 zł netto za roboczogodzinę i ceny części oryginalnych pomniejszonych o 35% (pkt 88).

 

To ubezpieczyciel ustala, czy szkoda jest szkodą częściową, czy całkowitą (pkt 78).

 

„Szkoda całkowita (pkt 122.22) to uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu w takim stopniu, że koszty jego naprawy przekraczają 70% jego wartości bezpośrednio przed szkodą. Koszty naprawy ubezpieczyciel ustala „zgodnie z wariantem ubezpieczenia oraz opcjami kalkulacji szkody i odszkodowania”. Zatem koszt naprawy dla oceny, czy doszło do szkody całkowitej, wyliczany jest przy wzięciu pod uwagę, czy mamy do czynienia z wariantem „Warsztat” czy „Kosztorys”, z opcją z Amortyzacją albo bez, z uwzględnieniem innych zapisów OWU (np. pkt 79, 80 co do wyceny uszkodzenia ogumienia, akumulatora itd. jak w punkcie 79, wyceny uszkodzenia elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów jak w punkcie 80).

 

Czy ubezpieczyciel może zmienić kwalifikację szkody?

Jeśli w Pana wypadku sporządzony przez wybrany przez Pana warsztat kosztorys uwzględnia powyższe metody wyliczenia kosztów naprawy w całości (tj. wpisuje się w wyliczenie kosztorysowe przy wyborze wariantu „Kosztorys” lub mieści się w zakresie przyjęcia kosztów naprawy według wariantu „Warsztat” – przy uwzględnieniu pozostałych zasad z OWU), powinien on być uwzględniony przy ocenie, czy doszło do szkody całkowitej, czy częściowej, a następnie przy ocenie wysokości odszkodowania. Jeśli natomiast to koszt naprawy niezgodny z zasadami wyliczenia kosztów naprawy według OWU, niestety słusznie nie będzie on brany pod uwagę i ubezpieczyciel zasadnie nie zmieni kwalifikacji szkody. Musimy bowiem opierać się na umowie zawartej z ubezpieczycielem, bo ona wyznacza ramy ochrony. Samo zatem odnalezienie warsztatu, który wykona naprawę taniej niż wycena ubezpieczyciela, nie powoduje zmiany kwalifikacji szkody.

 

OWU wyraźnie określa, jak ta kwalifikacja jest dokonywana i tylko dokonanie jej według tych reguł może zmienić kwalifikację szkody i doprowadzić do wypłaty odszkodowania jak przy szkodzie częściowej, nie całkowitej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »