.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nałożenie nagany z opóźnieniem

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 13.02.2017

W listopadzie w pracy naruszyłem nietykalność innej osoby. Dzisiaj, tj. 1 grudnia, dostałem za to naganę. W dniu zdarzenia jednak pracodawca został poinformowany o tym i doszło do konfrontacji mojej i kolegi, który później poszedł na L4. Czy fakt, że naganę otrzymałem miesiąc po zdarzeniu, jest podstawą do odwołania się od decyzji pracodawcy o nałożeniu nagany? Co mam teraz robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy zwanego dalej K.p. Zgodnie z art. 109 § 1 K.p. kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Powyższe ma istotne znaczenie, albowiem jak sam Pan wskazuje pracodawca od razu miał wiedzę o całym zajściu. Zachodzi tylko pytanie, jaką datę nosi Pana oświadczenie, o którym Pan pisze w pytaniu, a które zostało sporządzone na wniosek pracodawcy. Nadto zasadne jest ustalenie, czy oświadczenie zostało sporządzone na wniosek pisemny pracodawcy (jeżeli tak proszę ustalić jego datę), czy też na wniosek ustny.

 

Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Zachodzi zatem pytanie, czy został Pan wysłuchany. Proszę zwrócić uwagę na fakt, iż nie ma tu mowy o przedstawieniu swojego stanowiska na piśmie. Jedynie Państwa konfrontacja mogła by zostać uznana za wysłuchanie. Kiedy do konfrontacji doszło? Jeżeli pomiędzy konfrontacją a nałożeniem kary nagany minęły 2 tygodnie, zasadne jest wniesienie odwołania, bowiem doszło naruszenia procedury.

 

Zasadne jest zatem wniesienie sprzeciwu. Sprzeciw może Pan wnieść w terminie 7 dni. Jeżeli o karze nagany powziął Pan wiedzę w dniu 1 grudnia, sprzeciw musi być wniesiony w terminie do 7 grudnia.

 

O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu. Jeżeli Pana sprzeciw będzie odrzucony, wówczas mógłby Pan w terminie 14 dni wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec Pana kary.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton