.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Należności alimentacyjne – jak się o nie ubiegać?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 20.01.2012

Mój syn ma 23 lata. Od rozwodu mieszka ze mną, nie z ojcem. W 1998 r. sąd podwyższył alimenty płacone od ojca na dziecko do moich rąk. Pieniądze jednak ojciec wypłacał tylko do końca szkoły podstawowej dziecka, ponieważ ze względu na odległość od gimnazjum syn pomieszkiwał z ojcem. Od szkoły średniej aż do dziś znów mieszka ze mną. Czy mogę wystąpić do ojca dziecka o zaległe należności alimentacyjne? Czy można do nich wliczać prezenty, które ojciec czasami robi synowi? Czy powinnam się zgłosić do komornika? A może za moimi plecami zapadła decyzja zmieniająca wyrok o alimentach – jest taka możliwość?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na podstawie wyroku z 1998 roku można wystąpić do komornika o alimenty.

 

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, w tym przypadku tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Komornik jest związany wnioskiem egzekucyjnym wierzyciela, nie ma prawa badać zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Jest zobowiązany wszcząć i prowadzić postępowanie egzekucyjne zgodnie z wnioskiem wierzyciela i złożonym wyrokiem lub postanowieniem zaopatrzonym w klauzulę wykonalności. Nawet złożenie przez dłużnika dowodu zapłaty egzekwowanej należności nie daje prawa komornikowi do odstąpienia od prowadzenia egzekucji. Komornik wstrzyma się z czynnościami, ale dalszy bieg egzekucji uzależniony jest od decyzji wierzyciela. Wstrzymując się z dokonaniem czynności, komornik zawiadamia o tym wierzyciela, który może zachować się w trojaki sposób: może żądać dalszego prowadzenia egzekucji, złożyć wniosek o jej umorzenie albo zachować się biernie. Żądanie wierzyciela jest dla komornika wiążące, wobec decyzji o prowadzeniu egzekucji komornik będzie prowadził ją w dalszym ciągu.

 

Z uwagi na to, że syn jest pełnoletni, nie jest Pani jego przedstawicielką ustawową; aby występowała Pani w jego imieniu, potrzebne będzie zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez syna.

 

Musi Pani pamiętać jednak, że należności alimentacyjne przedawniają się z upływem lat 3 (dotyczy także tych stwierdzonych prawomocnym wyrokiem). Stąd naraża się Pani (w tym wypadku syn) na powództwo przeciwegzekucyjne, które może złożyć dłużnik – ojciec dziecka, powołując się na ten okres przedawnienia.

 

Roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat 3. Nie oznacza to jednak utraty prawa do żądania alimentów, a jedynie możliwość uchylenia się zobowiązanego od świadczeń za wcześniejszy okres.

 

W tym wypadku każda rata alimentów przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, kiedy stała się wymagalna. Nie warto więc narażać się na zbędne koszty i wnosić o dłuższy okres – ewentualnie można złożyć wniosek o egzekucję za cały zaległy okres, a w przypadku gdyby dłużnik to kwestionował – powoływał się na ten okres przedawnienia, wycofać egzekucję za sporny okres (powyżej 3 lat).

 

Jeśli chodzi o przebywanie syna u ojca – to o ile nie będzie Pani wnosiła za ten okres egzekucji, nie ma się czym przejmować. Jeśli zaś wniesie Pani o egzekucję za cały okres, dłużnik będzie mógł złożyć pozew o zmianę obowiązku alimentacyjnego za ten okres lub powództwo przeciwegzekucyjne.

 

Najlepiej z wyrokiem udać się do komornika, ewentualnie zlecić sprawę kompetentnej firmie wyindykacyjnej.

 

Wyrok o alimenty przestaje obowiązywać wówczas, gdy sąd go uchyli. Tylko tak może zostać zmieniony.

 

Sporadyczne prezenty ojca mogą zostać uznane przez sąd jako spełnienie obowiązku alimentacyjnego.

 

Dopuszczalna jest każda postać świadczeń alimentacyjnych. Mogą to być świadczenia pieniężne lub w naturze; ich wybór odpowiadać powinien celowi, jakiemu obowiązek ten służy, i uwzględniać okoliczności każdego konkretnego przypadku. O ile strony nie mogą dojść w tym zakresie do porozumienia, o tyle decydująca rola przypada w tym względzie właściwemu rozstrzygnięciu sądowemu. Sąd, stosownie do okoliczności sprawy, może nakazać spełnianie obowiązku alimentacyjnego w całości lub w części w „naturze” – tym bardziej jeśli syn potwierdzi, iż wyraził na to zgodę.

 

Jeśli chce Pani sprawdzić, czy wyrok jest nadal obowiązujący – proszę udać się do właściwego sądu, który ten wyrok wydał, i zajrzeć do akt sprawy. Jeśli był wydany wyrok uchylający alimenty – informacja będzie w aktach sprawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »