Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nakłady poczynione na majątek żony – czy należy mi się zwrot?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 16.04.2012

Ożeniłem się 18 lat temu. Zaraz po ślubie zamieszkałem wraz z małżonką w starym domu po jej rodzicach. Włożyłem dużo pracy i pieniędzy w remont tego domu. Trzeba było m.in. ocieplić budynek, założyć centralne ogrzewanie, wymienić okna, meble. Wartość posesji znacznie wzrosła. Aby dokonać tych remontów musiałem zlikwidować książeczkę mieszkaniową, sprzedać udział spadkowy po mojej mamie, dorabiać po pracy. Jakiś czas temu żona wniosła pozew o rozwód, a mnie wyrzuciła z domu. Zaznaczam, że mogę udowodnić część poniesionych kosztów na remonty (posiadam niektóre faktury). Czy mam szansę odzyskać nakłady poniesione na majątek żony?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli nieruchomość zabudowana domem stanowi majątek Pana żony uregulowany w formie prawnej, sytuacja jest prosta.

 

Budynki jako takie są częścią składową gruntu od chwili trwałego połączenia każdej części ich konstrukcji z gruntem. W przypadku małżonków do majątku wspólnego wchodzi tylko wierzytelność pieniężna w postaci równowartości dokonanego nakładu na remonty.

 

Jeżeli nieruchomość wraz z budynkiem stanowią własność Pana żony, w przypadku rozwodu i podziału majątku będzie Pan mógł żądać rozliczenia nakładów na tenże budynek.

 

Sytuacja opisana przez Pana uregulowana jest w artykule 45 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

„Art. 45. § 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

 

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

 

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego”.

 

Według postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 1976 r. (III CRN 126/76, OSNCP 1977, nr 4, poz. 73) z glosą A. Oleszki (OSPiKA 1978, nr 4, s. 176) podlegającym rozliczeniu między małżonkami nakładem poczynionym z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków jest korzyść majątkowa, o którą następuje wzrost wartości tego majątku osobistego, uzyskana dzięki usługom osobiście świadczonym przez małżonka, przy czym wartość tej korzyści określa suma wydatków zaoszczędzonych z majątku osobistego.

 

Podlegające zwrotowi wydatki i nakłady z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków stanowią wierzytelność wchodzącą w skład majątku wspólnego.

 

Jeżeli wierzytelność ta zostanie doliczona do majątku wspólnego podlegającego podziałowi, to przy podziale tego majątku należy ją przyznać temu z małżonków, na którego majątek osobisty wydatki lub nakłady zostały poczynione.

 

Przyjęcie, że zwrotu wydatków i nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków dokonuje się w ramach przewidzianych w art. 45 K.r.o. wzajemnych rozliczeń między małżonkami, uzasadnia niezaliczenie wierzytelności z tytułu poczynienia wymienionych wydatków i nakładów do majątku wspólnego podlegającego podziałowi.

 

W takim wypadku małżonek, na którego majątek osobisty poczynione zostały wydatki lub nakłady, powinien zostać zobowiązany do zapłaty na rzecz współmałżonka części ich wartości odpowiadającej wielkości udziału współmałżonka w majątku wspólnym (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1981 r., III CRN 35/81, OSNCP 1981, nr 11, poz. 220).

 

Z powyższego wynika, iż po ustaniu wspólności ustawowej – po rozwodzie – może Pan żądać zwrotu połowy nakładów, które poczynili Państwo w trakcie trwania wspólności ustawowej, tj. połowy nakładów na remonty i ulepszenia. Każda złotówka wydana ze wspólnego budżetu w trakcie trwania małżeństwa jest do rozliczenia.

 

Ponadto może Pan żądać zwrotu w całości nakładu poczynionego z majątku odrębnego – dotyczy to sprzedaży udziału spadkowego czy zlikwidowania książeczki mieszkaniowej.

 

Dowodami w sprawie mogą być w zasadzie wszelkie możliwe dokumenty, takie jak zdjęcia (jak dom wyglądał kiedyś, a jak wygląda teraz) czy kosztorysy. Dosłownie wszystko. W przypadku sporu wartość tych prac oszacuje biegły. Jego powołanie jest obligatoryjne w sprawach majątkowych, w których nie da się inaczej ustalić wartości nakładów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 4 =

»Podobne materiały

Rozliczenie nakładów na mieszkanie

Jestem mężatką od 1999 r. Wcześniej żyliśmy kilka lat w nieformalnym związku i już wtedy prowadziliśmy wspólnie gospodarstwo domowe; obydwoje pracowaliśmy. W 2006 r. zrobiliśmy gruntowny remont mieszkania (m.in. wymieniliśmy meble, oświetlenie, płytki). Wspomniane mieszkanie to własność tylko mojego
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »