Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nakłady dokonane na przyszły spadek

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 20.06.2017

Moja siostra i ja jesteśmy jedynymi spadkobierczyniami mieszkania po mamie, która zmarła. Miałyśmy z mamą umowę (niestety niepisaną), że mieszkanie całkowicie ja przejmę, bo nie tylko je wykupiłam (dla mamy i na jej nazwisko), ale i wyremontowałam. Dokonałam więc istotnych nakładów na przyszły spadek. Poza tym opiekowałam się mamą 8 lat przed jej śmiercią aż do końca. Niestety siostra rości sobie prawo do lokalu, który zresztą wynajmuje i przejmuje cały zysk. Jak mogę odzyskać swoją część dobytku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nakłady dokonane na przyszły spadek

Fot. Fotolia

Wyjściem z sytuacji jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o podział spadku wraz ze zniesieniem współwłasności tak, aby jedna z Pań stała się wyłączną właścicielką, a druga otrzymała spłatę w pieniądzu. Wyjaśnię, że zgodnie z art. 212 Kodeksu cywilnego, który poniżej cytuję, są 3 możliwości rozwiązania sprawy współwłasności:

 

  1. przyznanie nieruchomości jednemu współwłaścicielowi z obowiązkiem spłaty pozostałych,
  2. podział nieruchomości na części pomiędzy współwłaścicieli,
  3. sprzedaż w drodze licytacji publicznej i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży.

 

„Art. 212. § 1. Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi.

 

§ 2. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 

§ 3. Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych”.

 

Ponieważ chodzi o mieszkanie, to jeden sposób z założenia odpada, gdyż nie da się go podzielić na części; sprzedaż w drodze licytacji publicznej i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży jest najgorszą opcją, ponieważ cena wywołania mieszkania wynosi tylko 3/4 ceny jej oszacowania, a do tego jeszcze komornik pobiera 15%, więc sporo się na tym rozwiązaniu po prostu traci. Pozostaje tylko przyznanie na własność jednej z Pań tego mieszkania i spłata udziały w wysokości 50% jego wartości drugiej.

 

Jeśli natomiast chodzi o wynajmowanie lokalu przez siostrę, to łącznie z działem spadku lub w odrębnym postępowaniu sądowym może Pani wystąpić o zapłatę połowy wartości czynszu najmu. Zgodnie bowiem z treścią art. 206 Kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Jak natomiast wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 maja 2006 r., sygn. akt. III CZP 9/2006, współwłaściciel, który z wyłączeniem pozostałych współwłaścicieli korzysta z nieruchomości wspólnej, jest zobowiązany do rozliczenia uzyskanych z tego tytułu korzyści.

 

Także w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r., wydanym w sprawie IV CSK 93/11, można znaleźć pogląd, iż sąd w postępowaniu działowym dokonuje rozliczeń z tytułu posiadania przedmiotów należących do majątku objętego wspólnością, pobranych pożytków i innych przychodów, a także poczynionych na ten majątek nakładów i spłaconych długów w okresie między ustaniem wspólności a dokonaniem podziału majątku wspólnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + 2 =

»Podobne materiały

Złożenie zgłoszeń SD-Z2 przy dziale spadku i zniesieniu współwłasności nieruchomości

Postanowieniem sądu na podstawie testamentu notarialnego spadek po zmarłej żonie nabyli wdowiec w 1/2 części i syn w 1/2 części. Ustalono, że przedmiotem działu spadku po spadkodawczyni oraz jej mężu jest nieruchomość: budynek mieszkalny i zabudowania. Zgodnie z testamentem oboje małżonkowie byli wł

 

Gdy spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia – dział spadku

Otrzymałam z sądu prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym bracie mojej mamy. Mama również nie żyje. Dziedziczę ja, siostra, dwóch braci oraz dwie ciotki (siostry zmarłego). Jedna z ciotek utrudnia załatwienie spraw spadkowych; chcemy sprzedać mieszkanie po wujku, ale ona ni

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »