Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nakaz wykorzystania urlopu w konkretnym terminie

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 03.06.2018

Pracuję w zakładzie, w którym w tym roku pani dyrektor zarządziła, że wszyscy pracownicy muszą wykorzystać swój urlop wypoczynkowy TEGOROCZNY według schematu: 6 dni w I kwartale, 14 dni w II i III kwartale oraz 6 dni w IV kwartale. Zaznaczam, że od tej reguły nie ma wyjątków, bo „wszyscy muszą być równo traktowani”. Czy dyrekcja ma prawo w ten sposób nakazywać, wręcz rozkazywać pracownikowi wykorzystać urlop? Przecież nie każdy chce iść na urlop w I kwartale, a wolałby te dni wykorzystać w IV kwartale. Jak to się ma do stwierdzenia, że „prawo do urlopu wypoczynkowego jest jednym z najważniejszych uprawnień pracowniczych” i że „pracodawca nie może zmusić pracownika do pójścia na urlop wypoczynkowy w dowolnie wybranym przez niego czasie”?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nakaz wykorzystania urlopu w konkretnym terminie

Fot. Fotolia

Zgodnie z poglądami jedyną sytuacją, kiedy pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu, jest okres wypowiedzenia. Powyższe stanowisko obowiązywało już przed wprowadzeniem do Kodeksu pracy art. 1671. Zgodnie z tym poglądem pracownik był zobowiązany do wykorzystania udzielonego mu przez pracodawcę urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, także przed wejściem w życie art. 1671 (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2006 r., sygn. akt I PK 124/05).

 

Druga teza w powyższego wyroku jest następująca: „Pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody.”

 

Korzystny z punktu widzenia Pani interesu pogląd przedstawia natomiast Państwowa Inspekcja Pracy w stanowisku Departamentu Prawnego Generalnego Inspektora Pracy wyrażona pod sygn. GNP-110-4560-46/07/PE, zgodnie z którym „(…) nawet jeśli zatrudniony nie zgłasza chęci wyjazdu po 31 marca kolejnego roku, nie wolno go zmusić do takiego wypoczynku. Samorzutne udzielenie przez pracodawcę urlopu, wbrew woli pracownika, poza przypadkiem określonym w art. 1671 kp. (nakaz wykorzystania wakacji w czasie wypowiedzenia), nawet jeżeli jest to urlop zaległy, wkracza w sferę uprawnień pracowniczych i jest prawnie niedopuszczalne. Stąd także wobec tej zaległości należy stosować tryb z art. 163 k.p., czyli realizować według planu urlopowego lub po porozumieniu z podwładnym (…)”.

 

W tej sytuacji, o ile orzecznictwo stanowi przeciwko Pani, o tyle pogląd Inspekcji Pracy już nie. Powyższe jednak dotyczy okresu wypowiedzenia i urlopu zaległego, a nie urlop bieżącego. Na Pani korzyść przemawia pogląd wyrażony przez PIP, o którym mowa poniżej. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672.

 

Istotny z punktu widzenia Pani interesy jest pogląd wyrażony w opinii Państwowej Inspekcji Pracy (GNP-110-4560-46/07/PE), w której uzasadnieniu wskazano, iż „urlop wypoczynkowy bieżący, jak i zaległy jest uprawnieniem pracowniczym realizowanym na podstawie planu urlopowego bądź w niektórych wypadkach po porozumieniu z pracownikiem. Na pracodawcy spoczywa obowiązek udzielenia urlopu wypoczynkowego zgodnie z planem urlopów lub po uzgodnieniu z pracownikiem. Samorzutne udzielenie przez pracodawcę urlopu, wbrew woli pracownika, poza przypadkiem określonym w art. 1671 k.p. (w okresie wypowiedzenia), nawet jeżeli jest to urlop zaległy, wkracza w sferę uprawnień pracowniczych i jako takie jest prawnie niedopuszczalne”.

 

Reasumując, nie widzę zatem podstaw prawnych do przymuszania każdego z pracowników do wybierania dni wolnych od pracy w poszczególnych kwartałach, w sytuacji kiedy pracodawca nie może zmusić pracownika, by ten wykorzystał urlop we wskazanym przez niego terminie. Nie można w mojej ocenie potraktować przedstawionego harmonogramu jako planu urlopów, bowiem w jego tworzeniu nie brali udziału pracownicy (przynajmniej tak wynika z Pani opisu), co powoduje, że należy go traktować jako narzucony.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus 10 =

»Podobne materiały

Urlop uzupełniający nauczyciela

Jestem nauczycielem, od początku ferii letnich jestem na L4, jak na razie do 11 sierpnia, być może będzie to do końca ferii letnich. Urlop w okresie ferii zimowych wykorzystałam. Ile dokładnie dni przysługuje mi urlopu uzupełniającego od 1 września i czy otrzymuję ten urlop automatycznie, czy muszę

 

Aż 80 dni zaległego urlopu – jak obliczyć ekwiwalent za urlop?

Rozwiązałem umowę o pracę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 K.p. Mam 80 dni zaległego urlopu. 1) Jak oblicza się ekwiwalent? Czy mogę go przyjąć proporcjonalnie do mojego podstawowego wynagrodzenia? 2) Pracodawca zmusza mnie do wykorzystania całości urlopu. Czy ma do tego prawo? Wolę nie wykorzy

 

Zmiana stanowiska pracy po powrocie z urlopu macierzyńskiego

Przebywam obecnie na urlopie macierzyńskim, a jestem zatrudniona na umowę na czas nieokreślony na kierowniczym stanowisku. Obecnie w firmie została zatrudniona inna osoba (na taką samą umowę). Wkrótce wracam do pracy, ale dowiedziałam się, że mojego dawnego stanowiska na razie nie ma i mogę objąć ty

 

Potrącenie rowerzysty

Kilka miesięcy temu potrąciłam rowerzystę. Nic mu się nie stało, rozstaliśmy się w zgodzie. Po tygodniu zgłosił sprawę na policję. Byłam na przesłuchaniu – rowerzysta kłamał. Niedługo mam rozmowę z prokuratorem. Jak dowodzić, że potrącenie rowerzysty nie było zgodne z jego wersją? Teraz p

 

Niewywiązanie się z umowy o dzieło

Mam problem z architektem, który do dnia dzisiejszego nie wywiązał się z umowy o dzieło i dostarczył mi projektu remontu i modernizacji domu, mimo że dawno już wziął za niego zapłatę. Umowę podpisaliśmy pod koniec 2011 r. Architekt najpierw przesuwał termin oddania projektu, a gdy go w końcu otrzyma

 

Czy miasto może zabrać część działki pod drogę?

Mamy z mężem działkę. Urząd miasta zrobił plan przestrzenny i chce część tej działki zabrać i przeznaczyć pod drogę osiedlową. Obok naszej działki są pola, które mają być działkami budowlanymi i ta droga ma być drogą dojazdową do tych działek. Około trzydziestu metrów od działki przebiega linia wyso

 

Domek letniskowy na działce rolnej

Jestem właścicielką działki rolnej 1000 m2, z czego 1/2 stanowi grunt klasy 4, a 1/2 klasy 3. Dla terenu uchwalony został MPZ . Moja działka znajduje się na terenie : 1. a) podstawowy – tereny rolnicze, b) uzupełniające – zabudowa zagrodowa; 2. Zakaz zabudowy z zastrzeżeniem pkt 3, w któ

 

Odmowa podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez wynajmującego

Na prośbę najemcy zgadzam się rozwiązać z nim wcześniej umowę najmu. Lokator jednak odmawia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Co mam zrobić w tej sytuacji?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »