Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Najniższe wynagrodzenie dla chałupników

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 17.09.2008

W artykule omówiono problem dotyczący najniższego wynagrodzenia za pracę obowiązującego osoby wykonujące pracę nakładczą na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. (Dz. U. Nr 3, poz. 19 z późn. zm.).

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W artykule pod tytułem Praca nakładcza kontra telepraca (A-OP, 2008/7/25), P. Wąż wyjaśnia, że osoby wykonujące pracę nakładczą objęte są najniższym wynagrodzeniem za pracę w kwocie 760 zł, a nie minimalnym wynagrodzeniem za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679).

 

Autor, dokonując takiej wykładni, powołuje się na art. 25 cyt. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, zgodnie z którym ilekroć w przepisach prawa jest mowa o „najniższym wynagrodzeniu za pracę pracowników” – przez odwołanie się do odrębnych przepisów lub do Kodeksu pracy albo przez wskazanie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej lub ministra właściwego do spraw pracy, jako zobowiązanego do ustalania takiego wynagrodzenia na podstawie odrębnych przepisów lub Kodeksu pracy – oznacza to kwotę 760 zł.

 

Interpretacja ta jest oczywiście błędna z kilku względów. Po pierwsze, gramatyczne brzmienie art. 25 cyt. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu nie daje podstaw do tego, aby kwotę 760 zł, jako kwotę najniższego wynagrodzenia, zastosować do wykonawców pracy nakładczej.

 

Czytając dokładnie ten przepis, zauważymy, że ustawodawca posługuje się w nim następującymi elementami:

 

  • w przepisie prawa jest mowa o najniższym wynagrodzeniu za pracę pracowników,
  • w przepisie prawa normodawca odwołuje się do odrębnych przepisów lub do Kodeksu pracy, względnie wskazuje ministra właściwego ds. pracy jako zobowiązanego do ustalenia takiego wynagrodzenia.

 

Aby można było zastosować regulację zawartą w art. 25 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, zaistnieć muszą łącznie wskazane wyżej przesłanki. Oznacza to, że przepis prawa musi mówić o „najniższym wynagrodzeniu za pracę pracowników”, z czego wynika wniosek, że wykluczone są te regulacje, które posługują się wyłącznie pojęciem „najniższego wynagrodzenia”.

 

Scharakteryzowanie najniższego wynagrodzenia jako przysługującego za pracę pracowników, wskazuje, że przepis nie może wchodzić w skład ściśle rozumianych regulacji z zakresu prawa pracy, gdyż w tej gałęzi prawa normodawcy posługują się wyłącznie odniesieniem skrótowym w postaci zwrotu „najniższe wynagrodzenie”.

 

Formuła użyta w określonym przepisie prawa mówiącym o najniższym wynagrodzeniu za pracę pracowników musi ponadto przewidywać dalsze odniesienie się do odrębnych przepisów lub do Kodeksu pracy, względnie przewidywać zapis o kompetencjach ministra właściwego ds. pracy jako zobowiązanego do ustalenia tego wynagrodzenia.

 

Dopiero łączne wystąpienie wskazanych sformułowań, z gramatycznego punktu widzenia, daje podstawę do zastosowanie treści art. 25 cyt. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu i uznanie, że mamy do czynienia z najniższym wynagrodzeniem w kwocie 760 zł.

 

Prowadzi to do wniosku, że zasadniczo zapis w przepisie prawa musi dotyczyć innej gałęzi prawa aniżeli prawo pracy, bo tylko w innej gałęzi prawa istnieje racjonalny sens zamieszczenia tak szczegółowo skonstruowanego sformułowania legislacyjnego.

 

Drugi argument, na tle analizy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą, Dz. U. z 1976 r. Nr 3, poz. 19, wywodzi się z wykładni systemowej.

 

Dokonać trzeba analizy systemowej postanowień tego rozporządzenia i na tej podstawie ustalić, czy pojęcie najniższego wynagrodzenia za pracę może w systemowym ujęciu mieć zastosowanie do osób wykonujących pracę nakładczą.

 

Analiza przepisów powołanego rozporządzenia prowadzi do wniosku, że szereg instytucji Kodeksu pracy znajduje zastosowanie wprost do osób wykonujących pracę nakładczą.

 

Dotyczy to w szczególności przepisów art. 84-91 Kodeksu pracy, które normodawca w § 12 ust. 4 rozporządzenia nakazuje stosować do wykonawców wprost. Dodać przy tym trzeba, że w tym samym § 12 ust. 3 rozporządzenia, normodawca przewiduje odpowiednie stosowanie art. 78 oraz art. 82 i 83 K.p.

 

Zestawienie tych różnic legislacyjnych prowadzi do jednoznacznych wniosków, a w szczególności takich, że system ochrony wynagrodzenia za pracę, powiązany ściśle z minimalnym wynagrodzeniem za pracę, w sytuacji nakazu stosowania tych regulacji wprost, nie może dotyczyć najniższego wynagrodzenia lecz dotyczy minimalnego wynagrodzenia.

 

Regulacje prawne zamieszczone w szczególności w art. 871 § 2 K.p. odwołują się do pojęcia minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz. U. Nr 200, poz. 1679.

 

W sytuacji, gdy art. 871 § 1 K.p. odwołuje się do minimalnego wynagrodzenia za pracę i przepis ten nakazuje stosować wprost § 12 ust. 4 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą, Dz. U. z 1976 r. Nr 3, poz. 19, to oznacza stosowanie art. 871 § 1 K.p. w niezmienionym brzmieniu gramatycznym.

 

W konsekwencji ten układ systemowy przepisów rozporządzenia i dokonane w nim odwołanie się do regulacji kodeksowych, dotyczących ochrony wynagrodzenia za pracę, wykluczają stosowanie do osób wykonujących pracę nakładczą najniższego wynagrodzenia w kwocie 760 zł, o którym mowa w art. 25 cyt. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

 

Reasumując, uznać trzeba, że w stosunku do osób wykonujących pracę nakładczą w zakresie ich najniższego wynagrodzenia należy stosować pojęcie minimalnego wynagrodzenia, czyli takie zasady, jakie powszechnie obowiązują pracowników.Stan prawny obowiązujący na dzień 17.09.2008

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - 6 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Ustawa antykryzysowa z komentarzem

W artykule autor ustosunkowuje się do niektórych poglądów zawartych w książce autorstwa Andrzeja Mariana Świątkowskiego pt. Ustawa antykryzysowa z komentarzem wydanej w 2010 r. w serii „Biblioteka Monitora Prawa Pracy”.

Prawo do urlopu nauczyciela akademickiego

W artykule autor omawia problematykę prawa do urlopu nauczycieli akademickich, którym prawo to przysługuje na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) – zwanej dalej Prawem o szkolnictwie wyższym.

Ochrona wynagrodzenia i innych należności ze stosunku pracy – część 1

W artykule autor omawia zagadnienia dotyczące ochrony innych należności ze stosunku pracy niebędących wynagrodzeniem za pracę w aspekcie obowiązku ich wypłacania i niedopuszczalności dokonywania potrąceń, stawiając tezę wykładniową, że w stosunkach pracy nie jest dopuszczalne po

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika – część 2

Wykładnia przepisów dotyczących wykroczeń przeciwko prawom pracownika zawartych w art. 282 Kodeksu pracy, wraz z omówieniem poszczególnych czynów, wyczerpujących znamiona wykroczenia, oraz podmiotów za nie odpowiedzialnych.

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika – część 3

Wykładnia przepisów dotyczących wykroczeń przeciwko prawom pracownika zawartych w art. 283 Kodeksu pracy, zawierająca omówienie poszczególnych czynów wyczerpujących znamiona wykroczenia oraz podmiotów za nie odpowiedzialnych.

Skutki ratyfikacji Konwencji rzymskiej – część 3

Artykuł stanowi kontynuację problematyki dotyczącej skutków ratyfikacji przez Rzeczypospolitą Polską Konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, wynikających z jej opublikowania w Dzienniku Ustaw z 2008 r. Nr 10, poz. 57 z dnia 22 stycznia 2008 r.

Prawo pracodawcy do przeszukania pracownika

Artykuł ten jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy w obowiązującym stanie prawnym pracodawca ma prawo dokonać przeszukania pracownika. Pod tym pojęciem będziemy tu rozumieć także przeszukanie odzieży oraz podręcznych przedmiotów danej osoby. Mimo że problem ten ma w praktyce niebagateln

Skorzystanie z dotacji Unii Europejskiej w szkoleniu i doszkalaniu pracowników

Nikomu nie trzeba tłumaczyć, zwłaszcza przedsiębiorcy, jak ważnym jest szkolenie swoich pracowników i różnego rodzaju doszkalanie w ramach ich kompetencji i ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Dlatego też w ogólnym rozwoju pracownika warto skorzystać z pomocy, jaką w tym zakresie propon

Praktyki absolwenckie

W artykule omówiono ustawę z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052), która obowiązuje od dnia 29 sierpnia 2009 r.

Wykroczenia przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową – część 1

Omówienie przepisów dotyczących wykroczeń przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową zamieszczonych w ustawach innych niż Kodeks pracy.

Przepisy antynikotynowe – część 3

W artykule autor kontynuuje omawianie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.), która wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2010 r.

Przepisy antynikotynowe – część 4

W artykule autor kontynuuje omawianie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.), która wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2010 r.

Żądanie wznowienia postępowania na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego – część 2

W artykule autor kontynuuje omawianie zagadnień związanych z konfliktem pomiędzy orzecznictwem Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego na temat skutków prawnych orzeczeń interpretacyjnych Trybunału.

Samozatrudnienie – część 3

Autor kontynuuje omawianie problematyki samozatrudnienia, odnosząc się krytycznie do niektórych koncepcji wykładniowych Zdzisława Kubota zamieszczonych w opracowaniu Samozatrudnienie pracowników [w:] „Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej – Księga pamiąt

Samozatrudnienie – część 4

Autor kontynuuje omawianie problematyki samozatrudnienia, odnosząc się krytycznie do niektórych koncepcji wykładniowych Zdzisława Kubota zamieszczonych w opracowaniu Samozatrudnienie pracowników [w:] „Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej – Księga pamiąt

Wykroczenia przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową – część 2

W drugiej części cyklu dotyczącego wykroczeń przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową omówione zostały wykroczenia wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ochrona wynagrodzenia i innych należności ze stosunku pracy – część 2

W artykule autor omawia zagadnienia dotyczące ochrony innych należności ze stosunku pracy niebędących wynagrodzeniem za pracę w aspekcie obowiązku ich wypłacania i niedopuszczalności dokonywania potrąceń, stawiając tezę wykładniową, że w stosunkach pracy nie jest dopuszczalne po

Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych – część 1

Część 1. W artykule autor omawia zagadnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych – część 2

W artykule autor omawia zagadnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych – część 3

W artykule autor omawia zagadnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych – część 4

Część 4. W artykule autor omawia zagadnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych – część 5

W artykule autor omawia zagadnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

Problemy praworządności w stosunkach pracy – część 1

W artykule autor omawia problemy praworządności w stosunkach pracy, ukazując defekty ustrojowe negatywnie rzutujące na jednolitość stosowanie przepisów prawa pracy. Stawia tezę o braku możliwości skutecznego oddziaływania PIP w zakresie podstawowych przepisów o czasie pracy i wynagr

Problemy praworządności w stosunkach pracy – część 2

Autor kontynuuje omawianie problemów praworządności w stosunkach pracy, ukazując defekty ustrojowe negatywnie rzutujące na jednolitość stosowania przepisów prawa pracy. Stawia tezę o braku możliwości skutecznego oddziaływanie PIP w zakresie podstawowych przepisów o czasie pracy i w

Problemy praworządności w stosunkach pracy – część 3

Autor kontynuuje omawianie problemów praworządności w stosunkach pracy, ukazując defekty ustrojowe negatywnie rzutujące na jednolitość stosowania przepisów prawa pracy. Stawia tezę o braku możliwości skutecznego oddziaływania PIP w zakresie podstawowych przepisów o czasie pracy i w

Problemy praworządności w stosunkach pracy – część 4

Autor kontynuuje omawianie problemów praworządności w stosunkach pracy, ukazując defekty ustrojowe negatywnie rzutujące na jednolitość stosowania przepisów prawa pracy. Stawia tezę o braku możliwości skutecznego oddziaływania PIP w zakresie podstawowych przepisów o czasie pracy i w

Problemy praworządności w stosunkach pracy – część 5

Autor kontynuuje omawianie problemów praworządności w stosunkach pracy, ukazując defekty ustrojowe negatywnie rzutujące na jednolitość stosowania przepisów prawa pracy. Stawia tezę o braku możliwości skutecznego oddziaływania PIP w zakresie podstawowych przepisów o czasie pracy i w

Pojęcie wykroczenia trwałego – część 1

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące podziału strukturalnego wykroczeń na jednorazowe, trwałe i ciągłe, z punktu widzenia rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia orzekania za czyny karalne będące wykroczeniami, na przykładzie art. 282 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

Wykroczenia przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową – część 3

W trzeciej części cyklu o wykroczeniach przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową omówiono nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, która z dniem 8.08.2011 r. nadała inspektorom pracy prawo wymierzania mandatów karnych w zakresie przepisów sankcyjnych zamieszczonych w u

Problemy praworządności w stosunkach pracy – część 6

Autor kontynuuje omawianie problemów praworządności w stosunkach pracy, ukazując defekty ustrojowe negatywnie rzutujące na jednolitość stosowania przepisów prawa pracy. Stawia tezę o braku możliwości skutecznego oddziaływania PIP w zakresie podstawowych przepisów o czasie pracy i wynagr

Działalność konkurencyjna

Działalność konkurencyjna, o której mowa w przepisach Kodeksu pracy dotyczących zakazu konkurencji, nie została w tym kodeksie zdefiniowana. Próbę określenia ram „działalności konkurencyjnej” podjęło jednak orzecznictwo, wskazując jednocześnie reguły interpretacyjne do oc
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »