Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Najem mieszkania komunalnego po śmierci najemcy (rodziców)

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 11.08.2010

Z rodzicami i bratem mieszkaliśmy wspólnie w mieszkaniu komunalnym. Głównym najemcą najpierw był ojciec, a po jego śmierci – matka. Niedawno niestety zmarła nasza mama i postanowiłem zostać głównym najemcą (brat się zgodził), ale w urzędzie miejskim powiedziano mi, że nie przyznają mi tego mieszkania, tylko zaproponują inne, odpowiednio mniejsze, ponieważ zostało nas tylko dwóch, a mieszkanie ma trzy pokoje. Czy mają do tego prawo? Czy miasto może wymusić na nas zamianę mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wstąpienie w stosunek najmu regulowane jest w całości przez art. 691 Kodeksu cywilnego (dalej: K.c.). Zgodnie z tym artykułem w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

 

Osoby wymienione w art. 691 § 1 K.c. wstępują w stosunek najmu po zmarłym najemcy, jeżeli stale zamieszkiwały z nim w tym lokalu do chwili jego śmierci (art. 691 § 2 K.c.).

 

Aby zatem ww. osoby wstąpiły w stosunek najmu po zmarłym najemcy, konieczne jest, aby do chwili jego śmierci stale zamieszkiwały z nim w lokalu. Nie wystarcza sam pobyt, nawet dłuższy, związany np. z opieką w czasie choroby najemcy.

 

Celem regulacji jest zapewnienie prawa do zamieszkiwania w lokalu osobom, które mieszkały z najemcą i wskutek jego śmierci utraciłyby uprawnienia do zajmowanego lokalu mieszkalnego. Wstąpienie w stosunek najmu zapobiega takim sytuacjom, określając pewien krąg osób, na które przechodzą prawa i obowiązki zmarłego najemcy w takim kształcie, w jakim istniały za jego życia. Te oznaczone w ustawie osoby stają się automatycznie (z mocy prawa) najemcami lokalu. Oznacza to, że z chwilą śmierci najemcy niektóre osoby stale mieszkające z najemcą nabywają własne prawo najmu lokalu bez dokonywania żadnych czynności dodatkowych i zgodnie z prawem mogą w nim mieszkać dalej, będąc zobowiązane do zapłaty czynszu w takiej wysokości, w jakiej obciążał zmarłego najemcę.

 

Pragnę podkreślić, że wstąpienie w stosunek najmu następuje z mocy prawa, niezależnie od woli wynajmującego (w tym wypadku jest to gmina), jak i najemcy. Jeśli więc jedna ze stron chce rozwiązać stosunek najmu, wówczas musi go wypowiedzieć.

 

Ponieważ wstąpienie w stosunek najmu odbywa się automatycznie, bez udziału i woli zainteresowanych, osoba, która wstąpiła w miejsce zmarłego najemcy, często nie ma żadnych dokumentów wskazujących na to, że to właśnie ona jest uprawniona do korzystania z mieszkania na zasadach najmu. W tym celu osoba taka może wystąpić do wynajmującego z prośbą o sporządzenie pisemnego oświadczenia, w którym wynajmujący potwierdzi fakt wstąpienia danej osoby w prawa zmarłego najemcy. Nie ma natomiast jednolitych zasad postępowania, gdy lokal należy do gminy. Najczęściej wystarczy złożyć podanie o wydanie zaświadczenia o wstąpieniu osoby wnoszącej podanie w stosunek najmu.

 

Osoba składająca takie podanie powinna liczyć się z tym, że urząd może przeprowadzić postępowanie mające na celu ustalenie, czy ma ona uprawnienia do mieszkania, o które się ubiega (np. czy faktycznie zamieszkiwała z najemcą do chwili jego śmierci).

 

Żądanie ustalenia wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego nie ulega przedawnieniu, co oznacza, że w każdej chwili można wystąpić o przyznanie tytułu prawnego do mieszkania po śmierci głównego najemcy.

 

Problem może pojawić się, gdy właściciel kwestionuje (podaje w wątpliwość) uprawnienia osoby, która wstąpiła w stosunek najmu po zmarłym najemcy, i odmawia sporządzenia pisemnego oświadczenia, albo gdy właścicielem jest gmina, która odmawia wydania zaświadczenia w postępowaniu administracyjnym. Wówczas nie da się uniknąć drogi sądowej. W celu uzyskania urzędowego potwierdzenia swego prawa należy złożyć do sądu pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu przeciwko właścicielowi mieszkania (na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Istotna w niniejszej sprawie jest uchwała Sądu Najwyższego z 23.10.1978 r. (III CZP 52/78), w której uznaje się, iż w razie śmierci dotychczasowego najemcy mieszkania osoba, która jest bliska najemcy, może żądać ustalenia na podstawie przesłanek dotyczących art. 691 K.c., iż wstąpiła w stosunek najmu niezależnie od tego, czy stosunek najmu powstał na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale czy na podstawie umowy najmu. Takie wstąpienie w stosunek najmu ma miejsce z mocy samego prawa, a co za tym idzie, niepotrzebne jest tutaj zawarcie umowy z wynajmującym.

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że z mocy prawa Pan i brat wstąpiliście w stosunek najmu konkretnego lokalu komunalnego, gmina więc powinna respektować Panów prawo do tego lokalu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden + VII =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki