Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Najem długoterminowy samochodu z gwarancją bezpieczeństwa

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 16.12.2015

Wziąłem samochód w najem długoterminowy. Spłacałem raty terminowo przez półtora roku. Łącznie z wpłatą początkową spłaciłem 130 tys. zł przy wartości pojazdu 190 tys. zł. Auto było w leasingu bankowym wziętym przez firmę wynajmującą. Niestety po tym czasie auto poszło do windykacji, bo firma nie płaciła rat leasingu za moje auto. Firma najmująca zaproponowała najem nowego samochodu, zaliczając dotychczasowe wpłaty, czyli 130 tys. zł, na poczet wpłaty początkowej. Pytanie: w jaki sposób zabezpieczyć się przed sytuacją, jaka miała miejsce? Czy są jakieś sposoby, które zagwarantują mi bezpieczną transakcję? Kolejny najem ma trwać 2 lata.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W całej sprawie są zatem dwie umowy.

 

  • jedna pomiędzy leasingodawcą oraz leasingobiorcą,
  • druga pomiędzy leasingobiorcą a Panem.

 

Na pierwszą z nich nie ma Pan wpływu i nie jest jej stroną. Jednakże od wykonania tej umowy przez leasingobiorcę zależy możliwość korzystania przez Pana z wynajętego samochodu.

 

Niewywiązanie się przez leasingobiorcę z umowy leasingu oznacza dla Pana zabranie samochodu.

 

W takim przypadku należałoby tak skonstruować umowę najmu, by środki na zapłatę rat leasingowych były przekazywane przez Pana bezpośrednio na rachunek leasingodawcy, a nie rachunek leasingobiorcy. Zapewniłoby to, iż raty leasingowe są płacone w odpowiedniej wysokości oraz terminowo. Nie dojdzie do sytuacji rozwiązania umowy leasingu z powodu niepłacenia rat. Tym samym nie dojdzie do zabrania z tego względu samochodu.

 

Wymagałoby to modyfikacji dotychczasowej umowy najmu o odpowiednie zapisy.

 

Przewidując możliwość rozwiązania umowy leasingu, a tym samym pozbawienia Pana dysponowania samochodem przed upływem umowy najmu, można przewidzieć kary umowne w sytuacji, gdy dojdzie do rozwiązania umowy leasingu z powodu niepłacenia rat. Kary mogą stanowić np.: kwotę wartości samochodu w procentach, kwotę niezapłaconych rat leasingu.

 

Dla spotęgowania efektu warto pomyśleć o akcie notarialnym, w którym leasingobiorca podda się dobrowolnie egzekucji co do określonej z góry kwoty.

 

Zamiast kar umownych można przewidzieć odszkodowanie z opcją prawa dochodzenia odszkodowania w wyższej kwocie na zasadach ogólnych. Także polecałbym w tym przypadku akt notarialny z dobrowolnym poddaniem się egzekucji.

 

W tym samym celu (kary umowne, odszkodowanie) wynajmujący może przekazać Panu podpisany przez siebie weksel in blanco z prawem do jego wypełnienia przez Pana na kwotę ustalonych w umowie kar umownych lub odszkodowania z tytułu szybszego rozwiązania umowy najmu i zabrania samochodu przez leasingodawcę.

 

Nie polecam żadnych rozwiązań ustnych z uwagi na ogromne trudności z ich wykazaniem w razie sporu.

 

Wskazane możliwości powodują, że leasingobiorca a zrazem wynajmujący byłby zainteresowany terminowym regulowaniem swego zobowiązania z tytułu rat leasingowych, albowiem wisiałaby nad nim dodatkowa groźba utraty tego, co dotychczas zarobił na umowie z Panem.

 

Najlepszym rozwiązaniem byłoby jednoczesne zablokowanie na koncie wynajmującego określonej kwoty (na poczet odszkodowania). Kwota ta po okresie najmu stałaby się wolna.

 

Gdyby w okresie najmu doszło do jego rozwiązania z winy wynajmującego – zablokowana kwota byłaby przekazywana na Pana rzecz jako odszkodowanie (lub kara umowna), po przedstawieniu przez Pana odpowiednich dokumentów (jakich – do ustalenia), np.: wezwania do zapłaty z potwierdzeniem otrzymania wezwania przez wynajmującego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus III =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

prawo budowlane

porady prawne online