.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Najem mieszkania przez firmę dla spółki - jaką umowę najmu zastosować?

Prowadzę JDG, podatek liniowy 19%, jestem vatowcem. Zajmuję się kupnem i sprzedażą nieruchomości oraz wynajmem lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe. Do tej pory, kiedy wynajmowałem swoje lokale, zawsze najemcą była osoba fizyczna, więc w przypadku prowadzonej przeze mnie JDG stosowałem umowę najmu okazjonalnego, ze wszystkim punktami, które tę umowę charakteryzują, m.in. czas określony oraz oświadczenia w formie aktu notarialnego. Dziś zgłosiła się do mnie firma – spółka z o.o. , która chce wynająć ode mnie lokal na cele mieszkaniowe dla swojego pracownika (ta sama osoba przez cały czas trwania umowy). Chciałbym się dowiedzieć, jaki wzór umowy mogę zastosować? Czy nadal może to być umowa najmu okazjonalny, czy muszę zawrzeć zwykłą umowę najmu? Czy umowa powinna zawierać dodatkowe zapisy poza tymi, które są w umowie o najem instytucjonalny?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Najem mieszkania przez firmę dla spółki - jaką umowę najmu zastosować?

Najem mieszkania dla osoby prawnej

W przypadku najmu mieszkania dla osoby prawnej (spółki z o.o.) nie może Pan zastosować umowy najmu okazjonalnego. Musi Pan ze spółką podpisać zwykłą umowę najmu. Umowa dla może zostać zawarta na czas nieokreślony. W przypadku zawarcia jej na czas określony należy w jej treści dokładnie wskazać okres wypowiedzenie.

 

Umowa najmu zawarta na czas określony nie możne zostać wypowiedziana przed upływem przewidzianego w niej okresu, a jest to dopuszczalne wyłącznie w przypadkach wyraźnie wskazanych w umowie najmu. Jeśli więc strony, pomimo zawarcia umowy najmu na czas określony, chcą mieć możliwość jej wypowiedzenia wcześniej, muszą w umowie określić bardzo dokładnie, w jakich sytuacjach będzie to możliwe.

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej ze spółką

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony jest zawsze dopuszczalne. Terminy wypowiedzenia powinna regulować umowa najmu, a w przypadku, gdy umowa nie zawiera żadnych postanowień w tym zakresie, to zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy. Jeśli umowę najmu mieszkania zawarto na czas nieokreślony, a czynsz jest płatny miesięcznie, to umowę najmu można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

Podstawą prawną takich możliwości jest art. 688 Kodeksu cywilnego oraz art. 3531 tej samej ustawy. Warto tutaj ponadto przytoczyć uchwałę Sądu Najwyższego z 21 listopada 2006 roku, sygn. akt III CZP 92/2006, gdzie stwierdzono, że „postanowienie umowy najmu zawartej na czas określony przewidujące możliwość wypowiedzenia tej umowy z ważnych przyczyn mieści się w hipotezie art. 673 § 3 K.c.” W uzasadnieniu tej uchwały wskazano, że ważna przyczyna jako podstawa wypowiedzenia już w pewien sposób określa sytuacje, w których strona jest uprawniona do przedwczesnego zakończenia stosunku łączącego ją z drugą stroną umowy najmu. Takie postanowienie umowy pozostaje zatem w zgodzie z intencją ustawodawcy, aby rozwiązywanie stosunków prawnych o charakterze trwałym następowało nie w wyniku całkowicie swobodnej decyzji jednej ze stron, ale jako wynik podjęcia przez obie strony ryzyka wystąpienia sytuacji, w których takie zakończenie stosunku prawnego może nastąpić. Wola stron znajduje wyraz w odpowiednim sformułowaniu treści umowy, a przy tym nie pozostaje w sprzeczności z właściwościami (naturą) łączącego je stosunku prawnego. Zaletą przesłanki ważnych przyczyn jest jej elastyczność, pozwalająca na uwzględnienie interesów obu stron, co ma istotne znaczenie także w stosunkach gospodarczych. Ocena ważności przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony przed upływem umówionego terminu musi być dokonywana z uwzględnieniem nie tylko interesów wypowiadającego, ale także interesów drugiej strony, liczącej na to, że stosunek najmu łączący ją z kontrahentem ma charakter stabilny”.

Zabezpieczenie kaucją

Ponadto poza określeniem czasu najmu warto zabezpieczyć się stosunkowo wysoką kaucją. Jeśli spółka z o.o. będzie miał uczciwe zamiary, nie będzie miała problemy z jej zapłaceniem, a nawet podpisaniem weksla. Zgodnie z prawem wysokość kaucji za wynajem mieszkania nie może być ona wyższa niż dwunastokrotność miesięcznego czynszu

 

Warto również spółkę, która chce podpisać umowę najmu, sprawdzić w KRS, a nawet ogólnie w Internecie, czy nie ma na jej temat informacji, które poddadzą pod wątpliwość jej uczciwość i rzetelność. Umowa powinna być podpisana przez osoba, która zgodnie z KRS ma stosowne pełnomocnictwa do reprezentowania firmy.  

 

W umowie najmu powinny zostać zawarte poza standardowymi danymi takie informacje, jak siedziba najemcy, NIP, REGON, KRS, dane osoby reprezentującej najemcę, określenie przedmiotu najmu z zaznaczeniem, że jest on oddawany najemcy na cele mieszkaniowe, okres obowiązywania umowy i ewentualne warunki wypowiedzenia.

 

Jeśli będzie Pan zainteresowany, to prawnik może sporządzić profesjonalna umowę najmu ze spółką.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl