.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nagrody rzeczowe dla zawodowego fotografa

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 24.03.2016

W ostatnim czasie otrzymałam nagrody rzeczowe w konkursie fotograficznym organizowanym w USA, wartość nagród przekracza kwotę 2000 USD. W konkursie występowałam jako osoba fizyczna. Jako że usługi fotograficzne są częścią mojej działalności (jednoosobowa działalność gospodarcza), to czy muszę wykazywać te nagrody jako przychód? Czy mam zapłacić w Polsce podatek, chociaż mam informację, że cło i podatki zapłacił eksporter?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Od podatku dochodowego wolne są wartości wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł (zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności). Od dochodów z tytułu wygranych w konkursach uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pobiera się zryczałtowany podatek w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Nie dotyczy ta stawka państw spoza UE i EOG, wtedy opodatkowane nagrody są według skali podatkowej.

 

Otwartą sprawą zawsze jest, kiedy nagroda jest przychodem w działalności gospodarczej, a kiedy przychodem z działalności wykonywanej osobiście. Przyjmuje się, zgodnie z ustawową definicją, że działalność gospodarcza jest działalnością zarobkową:

 

  • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

    – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9.

 

Jeśli zatem przychody są zaliczane do źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9m nie są przychodami z działalności gospodarczej.

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 2 za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

 

W związku z powyższym oraz z faktem, iż fotografia niewątpliwie jest sztuką, uznałbym, że osiągnęła Pani przychód z działalności wykonywanej osobiście.

 

Analogiczne stanowisko znaleźć można w wielu interpretacjach, m.in. w piśmie z dnia 18 lipca 2014 r. gdzie Izba Skarbowa w Łodzi (sygn: IPTPB1/415-207/14-4/AG) wskazuje, że „w świetle powyższego należy stwierdzić, iż uzyskana przez Wnioskodawczynię nagroda stanowić będzie przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskany przychód może być pomniejszony o 20% koszty uzyskania przychodu, o których mowa w przepisie art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Koszty te mają bowiem zastosowanie do przychodów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 ww. ustawy, a więc również do osobiście wykonywanej działalności artystycznej. W odniesieniu do tego rodzaju dochodów przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przewidują obowiązku uiszczania zaliczek w ciągu roku podatkowego. Dochód z tego źródła podlega kumulacji z dochodami z innych źródeł, opodatkowanymi na tzw. zasadach ogólnych, czyli według skali określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy, uzyskanymi w ciągu roku podatkowego. Dochód ten należy wykazać w zeznaniu rocznym na formularzu PIT-36, składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym został uzyskany”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton