.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nagroda jubileuszowa dla nauczycielki religii – wieloletniej katechetki

Zatrudniam siostrę zakonną na stanowisku nauczycielki religii. Udokumentowała świadectwami pracy 9 lat pracy w szkole oraz zaświadczeniami z parafii 26 lat i 3 miesiące zatrudnienia w parafiach w charakterze katechetki. Czy praca w charakterze katechetki w parafiach w latach 1970-1995 uprawnia do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela nagroda jubileuszowa przysługuje nauczycielom. Pojęcie nauczyciela należy rozumieć zgodnie z art. 1 ustawy, a więc nauczycielem jest m.in. osoba zatrudniona na takim stanowisku w szkole publicznej. Okres zatrudnienia w szkole w charakterze nauczyciela religii w okresie po wejściu w życie Karty Nauczyciela wlicza się więc do okresu uprawniającego do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Również okres nauczania religii w katechizacji parafialnej w okresie wcześniejszym, tj. przed wejściem w życie Karty Nauczyciela, jest okresem pracy nauczycielskiej uprawniającej do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

Zagadnienie to było sporne przez długi czas, lecz Sąd Najwyższy zajął w tej sprawie jednoznaczne stanowisko w dwóch orzeczeniach. Oba przedstawiam poniżej w skrócie.


Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.08.2000r. (sygn. II UKN 661/99): „Nauczanie religii w punktach katechetycznych prowadzonych przez osoby prawne Kościoła Katolickiego (parafie) przed wejściem w życie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.) oraz zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w szkołach (placówkach) prowadzonych przez osoby prawne Kościoła Katolickiego (M.P. Nr 30, poz. 316) było pracą nauczycielską w rozumieniu art. 1 ust. 1 w związku z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.) oraz art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.)”.


Uchwała SN z dnia 13 czerwca 2001 r. (sygn. III ZP 32/2000): „Okres nauczania religii w katechizacji parafialnej w ramach stosunku pracy, przed dniem 25 października 1990 r. jest okresem pracy nauczycielskiej w rozumieniu art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.)”.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl