.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nagroda jubileuszowa a likwidacja zakładu pracy

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 07.10.2010

W związku z likwidacją zakładu pracy okres wypowiedzenia kończy mi się 30 listopada. Nagroda jubileuszowa należy mi się 15 grudnia. Czy mam szansę na otrzymanie nagrody jubileuszowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z zarządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania (M. P. nr 44, poz. 358) „pracownik nabywa prawo do nagrody w zakładzie pracy zatrudniającym go w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody bądź w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe”.

 

Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem wynikającym ze stosunku pracy i przysługuje tylko pracownikowi, czyli osobie, która pozostaje w tym stosunku. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed nabyciem do niej prawa nagrodę tę wypłaca się tylko w sytuacji wskazanej w § 9 wyżej wymienionego zarządzenia. Stanowi on jeden wyjątek, gdy ze względu na ustanie stosunku pracy „z powodu przejścia na emeryturę lub rentę inwalidzką w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową albo na rentę inwalidzką I lub II grupy z innych przyczyn niż wypadek przy pracy lub choroba zawodowa – pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy”.

 

Ustanie stosunku pracy na skutek likwidacji pracodawcy przed upływem okresu, po którym należy się pracownikowi nagroda jubileuszowa, uniemożliwia wystąpienie z roszczeniem o taką nagrodę jubileuszową.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »