.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nagroda dla zmarłego członka zarządu spółki

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 26.01.2011

Zmarł członek zarządu spółki. Zgromadzenie udziałowców spółki na zwyczajnym zgromadzeniu każdego roku uchwalało przyznanie nagrody dla członków zarządu za pracę w poprzednim roku obrotowym. W umowie spółki jest zapisane, że rolę pracodawcy spełnia rada nadzorcza, ale o wysokości wypłaty decyduje uchwała zgromadzenia udziałowców. Czy można jednak uchwalić przyznanie nagrody za pracę w zarządzie zmarłej osobie i wypłacić ją rodzicom zmarłego, którzy zostali jego spadkobiercami (zmarły nie miał rodziny ani dzieci)? Chodzi o przyznanie nagrody, a nie wynagrodzenia. Członkowie zarządu nie mają podpisanej umowy o pracę, pracują na podstawie powołania.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo do przyznawania członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialności jest – w mojej ocenie, po lekturze załączonego przez Pana ogólnego postanowienia umowy spółki – całkowicie zależne od woli zgromadzenia wspólników tej spółki. Skoro tak jest w istocie rzeczy, to właśnie ze względu na brak odmiennych postanowień zarówno umowy spółki, jak i przepisów prawa pracy czy też Kodeksu spółek handlowych, działanie polegające na przyznaniu nagrody zmarłemu członkowi zarządu będzie jak najbardziej zgodne z prawem. Szczególnie w przypadku, gdy znakomitą część tej nagrody zmarły, jak dobrze rozumiem, „wypracował” przed śmiercią.

 

Z punktu widzenia przepisów prawa spadkowego sprawa wygląda natomiast w sposób następujący. Skoro nagroda jest przyznawana – jak sądzę – z dołu, a więc za zakończony rok obrotowy spółki, to w momencie śmierci zmarłemu członkowi zarządu przysługiwało nieskonkretyzowane kwotowo roszczenie o wypłatę nagrody w kwocie ustalonej następnie przez zgromadzenie wspólników. Jeżeli ta kwota skonkretyzowałaby się za życia członka zarządu, wówczas jemu przysługiwałoby prawo sądowego dochodzenia należnej mu kwoty. Jeżeli jednak w momencie konkretyzacji tej kwoty (2010 rok) członek zarządu już nie żył, to przypadająca mu kwota nagrody, do której miał prawo, z chwilą śmierci wchodzi w skład masy spadku po nim i podlega podziałowi na jego ustalonych spadkobierców.

 

Odpowiadając zatem na Pana pytania, należy bezspornie stwierdzić, iż zmarły członek zarządu miał prawo do nagrody, a niewypłacona mu za życia nagroda weszła (z chwilą jego śmierci) w skład masy spadku.

 

W związku z tym sugeruję, aby w ewentualnej uchwale zgromadzenia wspólników nagrodę przyznać zmarłemu członkowi zarządu (pkt 1 uchwały) oraz w pkt 2 tej uchwały postanowić o wypłaceniu nagrody przyznanej w pkt 1 uchwały ujawnionym (w stwierdzeniu nabycia spadku) spadkobiercom zmarłego w części, w której są oni uprawnieni do dziedziczenia po spadkodawcy.

 

W mojej ocenie nie ma przeciwwskazań do podjęcia uchwały o przyznaniu nagrody zmarłemu członkowi zarządu za okres, w którym żył.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl