.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nagroda dla zmarłego członka zarządu spółki

Zmarł członek zarządu spółki. Zgromadzenie udziałowców spółki na zwyczajnym zgromadzeniu każdego roku uchwalało przyznanie nagrody dla członków zarządu za pracę w poprzednim roku obrotowym. W umowie spółki jest zapisane, że rolę pracodawcy spełnia rada nadzorcza, ale o wysokości wypłaty decyduje uchwała zgromadzenia udziałowców. Czy można jednak uchwalić przyznanie nagrody za pracę w zarządzie zmarłej osobie i wypłacić ją rodzicom zmarłego, którzy zostali jego spadkobiercami (zmarły nie miał rodziny ani dzieci)? Chodzi o przyznanie nagrody, a nie wynagrodzenia. Członkowie zarządu nie mają podpisanej umowy o pracę, pracują na podstawie powołania.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo do przyznawania członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialności jest – w mojej ocenie, po lekturze załączonego przez Pana ogólnego postanowienia umowy spółki – całkowicie zależne od woli zgromadzenia wspólników tej spółki. Skoro tak jest w istocie rzeczy, to właśnie ze względu na brak odmiennych postanowień zarówno umowy spółki, jak i przepisów prawa pracy czy też Kodeksu spółek handlowych, działanie polegające na przyznaniu nagrody zmarłemu członkowi zarządu będzie jak najbardziej zgodne z prawem. Szczególnie w przypadku, gdy znakomitą część tej nagrody zmarły, jak dobrze rozumiem, „wypracował” przed śmiercią.

 

Z punktu widzenia przepisów prawa spadkowego sprawa wygląda natomiast w sposób następujący. Skoro nagroda jest przyznawana – jak sądzę – z dołu, a więc za zakończony rok obrotowy spółki, to w momencie śmierci zmarłemu członkowi zarządu przysługiwało nieskonkretyzowane kwotowo roszczenie o wypłatę nagrody w kwocie ustalonej następnie przez zgromadzenie wspólników. Jeżeli ta kwota skonkretyzowałaby się za życia członka zarządu, wówczas jemu przysługiwałoby prawo sądowego dochodzenia należnej mu kwoty. Jeżeli jednak w momencie konkretyzacji tej kwoty (2010 rok) członek zarządu już nie żył, to przypadająca mu kwota nagrody, do której miał prawo, z chwilą śmierci wchodzi w skład masy spadku po nim i podlega podziałowi na jego ustalonych spadkobierców.

 

Odpowiadając zatem na Pana pytania, należy bezspornie stwierdzić, iż zmarły członek zarządu miał prawo do nagrody, a niewypłacona mu za życia nagroda weszła (z chwilą jego śmierci) w skład masy spadku.

 

W związku z tym sugeruję, aby w ewentualnej uchwale zgromadzenia wspólników nagrodę przyznać zmarłemu członkowi zarządu (pkt 1 uchwały) oraz w pkt 2 tej uchwały postanowić o wypłaceniu nagrody przyznanej w pkt 1 uchwały ujawnionym (w stwierdzeniu nabycia spadku) spadkobiercom zmarłego w części, w której są oni uprawnieni do dziedziczenia po spadkodawcy.

 

W mojej ocenie nie ma przeciwwskazań do podjęcia uchwały o przyznaniu nagrody zmarłemu członkowi zarządu za okres, w którym żył.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Arkadiusz Dudkiewicz

Arkadiusz Dudkiewicz – doradca podatkowy, agent celny, prawnik. Absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, wykładowca i prawnik, od 2000 r. agent celny, a od października 2007 r. wykwalifikowany doradca podatkowy (nr 10791). Specjalista w zakresie prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych oraz prawa celnego. Wieloletni współpracownik firm doradztwa podatkowego – posiada stałych klientów, którzy powierzyli mu obsługę podatkową oraz reprezentację w sprawach podatkowych. Uznany wykładowca problematyki celnej i podatkowej (VAT i akcyza), autor licznych publikacji. Biegły sądowy z zakresu podatków. Od maja 2014 roku także rzeczoznawca majątkowy.

 

Arkadiusz Dudkiewicz jest także autorem i współautorem szeregu publikacji naukowych, wśród których wymienić należy:

 1. Inwigilacja w prawie podatkowym. Zakres i definicja pojęcia, [w:] P. Chrzczonowicz, V. Kwiatkowska-Darul, K. Skowroński, Inwigilacja w państwie prawa, Toruń 2003.
 2. Nowelizacja k.r.o. i k.p.c. a instytucja odpowiedzialności małżonka dłużnika podatkowego za zobowiązania współmałżonka, Forum Doradców Podatkowych nr 03/2005.
 3. Przejęcie długu publicznoprawnego, Forum Doradców Podatkowych nr 07-08/2005.
 4. Instytucja sprzeciwu małżonka, Forum Doradców Podatkowych, cz. 1 – 10/2005 oraz cz. 2 – 11/2005.
 5. Spółka partnerska w organizacji. Aspekt podatkowy, cz. 1, Forum Doradców Podatkowych nr 12/2005 (współautorstwo z Panem Piotrem Piątakiem), cz. 2 (Forum Doradców Podatkowych nr 01/2006), cz. 3 (Forum Doradców Podatkowych nr 02/2006).
 6. Zakaz reklamy w zawodach zaufania publicznego (Monitor Prawniczy nr 04/2006), A. Dudkiewicz, P. Piątak.
 7. Podstawy prawne wniosku o stwierdzenie nadpłaty i zwrot podatku akcyzowego (Forum Doradców Podatkowych nr 03/2006 – cz. 1 i nr 04/2006 – cz. 2).
 8. Ponaglenie jako środek zaskarżenia bezczynności organu podatkowego (Forum Doradców Podatkowych nr 05/2006).
 9. Skarga na bezczynność organu podatkowego (Forum Doradców Podatkowych nr 06/2006).
 10. Tryby odwoławcze od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (cz. 1 – Forum Doradców Podatkowych nr 07-08/2006, cz. 2 – nr 09/2006, cz. 3 – nr 10/2006 oraz cz. 4 – nr 11/2006).

 


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • pięć minus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl